Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse: De trives bedre i mørket

I denne julemåneden har det pågått en debatt mellom Antirasistisk senter (ARS), HRS og fire norsksomaliske kvinner om kjønnslemlestelse. Debatten startet med et useriøst utspill fra ARS om at kjønnslemlestelse er ”lite utbredt” blant norsksomaliere. Alle som kjenner temaet vet at dette vet ARS ingenting om, i den forstand at norske myndigheter aldri har kartlagt utbredelsen av kjønnslemlestelse i Norge. I dag har vi et tilsvar i Aftenposten, og i denne anledning republiseres kapitlet om kjønnslemlestelse fra boken "Rundlurt. Om innvandring og islam i Norge."