Islam

En halv million for å drepe Asia Bibi

En imam i Peshawar har utlyst en dusør på 500 000 rupies til den som får has på den kristne blasfemidømte pakistanske kvinnen Asia Bibi og dreper henne. Begrunnelsen for å drepe Bibi henter Qureshi fra profeten Muhammeds eget liv. Muhammed trenger beskyttelse mot hån, mener Qureshi. Dette må vel kunne karakteriseres som stakkarsligjøring av profeten og rubriserer således under den samme straffeparagrafen - blasfemi?

Hege Storhaug, HRS

Som våre lesere tør være kjent med, var ikke profeten Muhammed nådig mot dem som opponerte mot han etter at han fikk makt og tok i bruk sverdet. Muslimen Ibn Ishaq, vurdert av de fleste islamkjennere som den mest anerkjente Muhammedhistoriker gjennom tidene, og som skrev biografi om Muhammed så tidlig som på 700-tallet, beskriver eksempelvis detaljrikt hvordan Muhammed sørget for at poeter som hånet han på verselinjer, fikk strupen skåret over, som den gamle jødiske mannen Abu Afak, som skrev et hyllingsdikt om en mann Muhammed hadde drept. For ikke å snakke om den jødiske barnemoren Asma Bint Marwan, som spottet Muhammed på verselinjer. Hun ble drept i sin egen seng – med barna ved sin side, ifølge Ishaq. Disse hendelsene på en arabiske halvøya for ca 1 400 år siden får konsekvenser for en kvinne som Asia Bibi i dagens Pakistan. Muslimske kvinner som var arbeidskollegaer av Bibbi skulle ha prøvd over tid å få Bibi og hennes døtre til å konvertere til islam uten hell. I et påstått munnhoggeri skal Bibi ha sagt at Jesus døde på korset for å befri alle mennesker fra synd og deretter ha spurt de muslimske kvinnene hva Muhammed har gjort for dem. Dette er altså bakteppet for hvorfor Bibi er dømt til døden for blasfemi.

En utålmodig imam i Peshawar benyttet fredagsbønnen for to dager siden til å prøve å få fortgang i ”rettsprosessen”, melder VG.

Maulana Youssuf Qureshi ved en moské i Peshawar sier ifølge avisen Daily Times at han vil gi 500.000 rupi, drøye 67.000 kroner, til den som dreper Aisa Bibi. Hun ble i november dømt til døden for å ha snakket nedsettende om profeten Muhammed, noe den kristne kvinnen selv har nektet for.Dusøren ble offentliggjort under fredagsbønnen i moskéen.- Vi vil sterkt motsette oss alle forsøk på å unndra seg lovverket og den beskyttelsen dette gir profeten Muhammad. Hvem som enn dreper Asia Bibi, vil bli gitt en dusør på 5000 rupi fra Mohabat Khan-moskeen, sa Quereshi, ifølge Asia News.

Denne imamen er ikke et ubeskrevet blad. Han har tidligere utlovet 1 million rupies til den som dreper Kurt Westergaard, tegneren bak Muhammed-karikaturen som har fått mest oppmerksomhet.

Bønnelederen er ifølge lokale kilder avisen har vært i kontakt med ikke en høyt ansett religiøs leder, men hans uttalelser under fredsgsbønnen er egnet til å øke spenningen i Pakistan og dermed påvirke myndighetene, skriver Asia News. Pakistanske myndigheter har tidligere antydet at fembarnsmoren kan bli benådet. Samtidig er islamistiske krefter på fremmarsj i landet.Det er ikke første gang Quereshi utlover dusør for det han selv omtaler som muslimfiendtlig atferd. I 2006 ville han gi 1 million rupi til den eller de som lyktes med å drepe den danske karikaturtegneren Knut Westergaard.Dødsdommen mot Bibi har vakt sterke reaksjoner over hele verden, også blant norske myndigheter. Både kristne og moderate muslimske ledere og menneskerettighetsorganisasjoner har gått hardt ut og krevd dødsdommen annullert. I tillegg vil man ha fjernet blasfemiparagrafen, som åpner for dødsstraff, fra den pakistanske straffeloven.

Norges ambassadør i Pakistan har naturlig nok protestert mot dødsdommen, og skal ha fått forsikringer om at Bibi ikke skal henrettes. Stortingets visepresident Akhtar Chaudhry har også protstert, med henvisning til at profeten Muhammed ”frontet nestekjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse selv ovenfor dem som torturerte ham. Han ble torturert, men tilga. Til Allah sa han ’tilgi dem, de vet ikke bedre'».

Hvilke tekster Chaudhry har i tankene her, er meg en gåte. Eksisterer tekstene, er de uansett utrangert av yngre tekster som annullerer Muhammeds tidlige ord og handlinger. Man kunne forvente at media var interessert i en nærmere oppklaring fra Chaudhrys side. Mens vi venter, er det kanskje ikke dumt å arkivere uttalelsen til en senere anledning.