Islam

Brorskapets åndelige fellesskap

Da vi som barn gikk på søndagsskolen, hadde vi en liten ”medlemsbok” der vi fikk stjerner ved oppmøte. Åndelig tilhørighet i en verdensomspennende revolusjonær bevegelse er en annen skål hva gjelder registrert medelmsskap. I dag går Muhammad Usman Rana til frontalangrep på Walid al-Kubaisis film om Det muslimske brorskapet, under tittelen ”Konspiratorisk makkverk”. Dette visste ikke Helle Merete Brix da hun samme dag ferdigstilte en kommentar om hvordan man kan identifisere hvem som er åndelig medlem av Brorskapet.

Hege Storhaug, HRS

Usman Ranas avisinnlegg i Aftenposten i dag er ikke lagt ut på nette. Usman Rana henter frem alle mulige røster som kan rokke ved al-Kubaisis budskap i filmen om Brorskapet, deriblant Klassekampens Kairokorrespondent Amal Wahab, som leverte en ”spesiell” artikkel der hun har gått til noen av kildene til al-Kubaisi og lagt frem sin versjon av hva filmen formilder og hvordan kildene er (mis-) brukt.

Det er ikke enkelt for nordmenn og europeere å forholde seg til et nettverk som Brorskapet og alle disse ulike talspersonene for islam nasjonalt og internasjonalt. Talspersonene kan fremstå som uavhengige eller som representanter for et trossamfunn eller en eller annen gruppe, og de vet å bruke plussord, ord som går både til hodet og hjertet til oss innfødte europeere, som ”demokrati”, ”pluralisme”, «reform», «kritikk», «rettigheter», «dialog». Går man derimot litt bak kulissene, ser man mønsteret og båndene til Brorskapet og dets ideologi og mål om et verdensomspennende kalifat. En av dem som med en betydelig porsjon tålmodighet, kløkt og grundighet gang på gang ser Brorskapets og dets støttespillere nærmere i kortene er Helle Merete Brix, skribent, forfater og vår medarbeider.

At være Brødre i ånden

Af Helle Merete Brix, for HRSHvordan bestemmer man, hvem der er medlem af Det Muslimske Broderskab? Spørgsmålet kom op for nylig, også på HRS´ nettside, i forbindelse med den irakisk-norske forfatter Walid al-Kubaisis film “Frihet, likhet og Det Muslimske Brorskap”.

Udover Kubaisis film gør to andre elementer spørgsmålet aktuelt. Dels den årlige konference “Reviving the Islamic Spirit” (RIS), der traditionen tro finder sted i slutningen af december i Toronto i Canada.

Dels den amerikanske forsker Lorenzo Vidinos bog “The New Muslim Brotherhood in the West” , der udkom tidligere i år. Vidino er tilknyttet Kennedy School of Government, Harvard University. Den glimrende bog er en videre udbygning af blandt andet de dossiers om Broderskabet, der har været tilgængelige af Vidino på internettet, og som var uvurderlige for mig i arbejdet med min egen bog “Mod Mørket: Det Muslimske Broderskab i Europa”, som kan lastes ned her gratis.

Fatwarådet repræsenteret på konferencenLad os først kigge på RIS. Dette arrangement har fundet sted siden 2003. I år ligger arrangementet 24.-26. december. Der er ikke blot tale om en konference, man kan også deltage i en “Knowledge Retreat”. RIS henvender sig først og fremmest til unge muslimer.

Blandt talerne dette år er Hassan al-Bannas barnebarn, Tariq Ramadan. Derudover Bosniens stormufti Mustafa Ceric og den canadiske underviser og forfatter Jamal Badawi.

Andre trækplastre man kan nævne, er den egyptiske TV-prædikant Amr Khaled, den kuwaitiske retslærde Tareq al-Suweidan, den yeminitiske retslærde Habib Ali Aljfri samt to populære amerikanske prædikanter, Hamza Yusuf og Zaid Shakir.

Jeg skal understrege, at ingen af talerne er omtalt i Vidinos bog om Broderskabet. Men det er heller ikke Tariq Ramadan, som ganske vist altid benægter at han tilhører Broderskabet, men som hyppigt optræder på konferencer sammen med folk i kredsen af Broderskabet. Ramadan har også beskrevet sin bedstefar Hassan al Banna, der grundlagde Broderskabet i rosende vendinger. Ligesom han har skrevet et positivt forord til den franske udgave af Det Europæiske Råd for Fatwa og Forsknings udvalgte samling af fatwaer. Blandt meget andet.

Indirekte er Ceric og Badawi dog nævnt i Vidinos bog. De har begge sæde i det omtalte fatwaråd, der med rette nævnes i bogen. For rådet er domineret af Det Muslimske Broderskab. Rådet har den radikale og indflydelsesrige prædikant Yussuf al Qaradawi som formand. Selvom Qaradawi har afslået officielle positioner i Broderskabet, omtales han ofte som ihvertfald en vigtig åndelig leder for Broderskabet.

Bosnien som islamisk stat

Allerede det faktum at Ceric og Badawi er talere på konferencen, giver en klar fornemmelse af, at dette ikke handler om liberal islam. For vitterligt har Qaradawi fremsat fuldstændigt uacceptable udtalelser om erobringen af Europa, homoseksuelle, jøder, kvindens stilling med mere. Ligeledes har Det Europæiske Råd for Fatwa og Forskning udstedt en fatwa, der legaliserer dødsstraf for frafald i en islamisk stat.

Badawi selv har legaliseret mænds ret til i særlige tilfælde at afstraffe deres hustruer korporligt. Ceric har udtalt, at han ønsker Bosnien-Herzegovina omdannet til en islamisk stat.

Naturligvis er alt dette ikke noget, man får indtryk af, ved blot at klikke ind på hjemmesiden for “Reviving the Islamic Spirit”. På den flot producerede og fængende video-trailer tales der om at inkludere, at muslimer er en del af Vesten, om at acceptere forskellighed og den slags. I år er konferencens tema islam og De Ti Bud i forhold til den moderne verden.

USA som islamisk statDe to amerikanske prædikanter, Zaid Shakir og Hamza Yusuf har jeg tidligere skrevet om her på siden i artiklen “Shariacollege”. Men lad mig blot gengive, hvad Yusuf (som er Usman Ranas forbilde, min merknad), der ligesom Ramadan ofte beskrives som en af de mest indflydelsesrige prædikanter i Vesten, udtalte i forbindelse med projektet “The Radical Middleway” i Storbritannien for nogle år siden: ““De kalder os idioter, fordi vores gruppe dræber mennesker på grund af, hvad nogen har sagt om profeten, men selv dræber de hinanden, fordi et fodboldlandshold vinder over et andet fodboldhold…..”Hvad er dummest, at dræbe på grund af en fodboldkamp, eller fordi den mest betydningsfulde person i dit liv er blevet vanhelliget, fornedret? Begge er forkert på den, men lad være med at kalde vores folk for fjolser og ikke jeres egne folk for fjolser. Dette er ekstremisme, når den er værst”.

Zaid Shakir er en konvertit til islam. I 2006 blev han interviewet til New York Times. I slutningen af artiklen lægger han ikke skjul på, at han ønsker USA omdannet til en islamisk stat. Han har også, ifølge forfatterne til bogen “Muslim Mafia” talt for at det er i orden at kapre et fly med militærpersonel.

“Jøderne vil møde deres endelig gennem os”

Så er der Amr Khaled. Han optræder i Kubaisis film, hvor der blev vist et klip fra et interview med Khaled til arabisk TV. Khaled talte om, hvordan det faktum at de kristne får færre børn end muslimerne vil betyde at islam vil sejre.

I sine TV prædikener har Khaled talt dunder om, hvor nødvendigt hovedtørklædet er, han har sagt nej til at kvinder kan svømme, hvis det er i samme bassin som mænd, og han har gjort det klart, at naturligvis kan kvinder arbejde, men deres plads er først og fremmest i hjemmet.

Tareq al-Suweidan er en islamisk retslærd og indehaver af en TV-station i Kuwait. Han har været nægtet indrejsetilladelse i USA, efter at han under konferencer i landet havde fremsat radikale udtalelser i forbindelse med den israelsk-palæstinensiske konflikt. Den amerikanske terrorekspert Steven Emerson har i sin bog “Jihad in America” citeret al-Suweidan for følgende udtalelse: “Jøderne vil møde deres endeligt gennem os”.

På en dialog konference i marts 2006 i København hørte jeg ham i en pause forklare til BBC, at når man accepterer, at Holocaust er «hellig for jøderne», må man også acceptere, at profeten er hellig for muslimerne.

Muhammed-tegninger er imod shariaen

Habib Ali Aljifri deltog ligeledes i dialogkonferencen i København i 2006. Her ville han have, at Jyllands-Posten undskyldte, ligesom den danske statsminister skulle undskylde på avisens vegne. Aljifri fik også sagt, at udover hvad der ellers var af årsager til at tegningerne ikke måtte tegnes, så var det ”imod shariaen”. Ligeledes forlangte han, at der blev spredt information om Muhammed i de danske skoler, men det skulle være information som var superviseret og godkendt af islamiske lærde. Der skulle også laves TV-programmer og lignende om Muhammed. Og der skulle vedtages en lov, der forbød fornærmelse af «hellige personer».

Hverken for eller imod Al QaedaAljifri har grundlagt sin egen undervisningsinstitution i sit hjemland og er samtidig en ofte brugt underviser på den religiøse institution dar al-Mustapha i Tarim-dalen i Yemen. Og nu vi er ved Yemen, kan man da lige nævne, at en anden taler på RIS, Ustad Yahya Rhodus, der er en amerikansk konvertit, i 2004 blev interviewet af en amerikansk journalist til en TV-dokumentar. Det skete mens Rhodus studerede på dar al-Mustapha.

Af videoen forstår man, at Al Qaeda er et ømtåleligt emne på skolen. For regionen er den egn af Yemen, hvor bin Laden familien oprindeligt stammer fra. De emigrerede siden til Saudi Arabien. .

Hvert år kommer unge muslimer fra Vesten til dar al-Mustapha for at studere der. Men de vestlige elever bryder sig ikke om at udtale sig om Al Qaeda.

Rhodus bliver spurgt, hvad han mener om Al Qaeda. Han svarer, at han hverken er for eller imod, han kender ikke rigtigt til, hvad Al Qaeda er.

Uforsonlig islam og Broderskabets kendetegnEndelig kan man nævne, at en pakistansk musiker, Junaid Jamshed, der har lagt den almindelige musik væk til fordel for religiøse hymner, som han skal optræde med på konferencen, præsenteres på hjemmesiden som “aktivt medlem” af Tablighi Jamaat. Denne islamiske bevægelse er en af de mest uforsonlige overhovedet og er flere gange i Vesten sat i forbindelse med terror.

Også andre af Broderskabets og fatwarådets medlemmer har ved tidligere lejligheder gæstet RIS. Her er det væsentligt, hvad Vidino nævner i sin bog. Blandt mange andre værdifulde informationer gennemgår han, hvad der kendetegner de, der tilhører Broderskabet. Vidino nævner blandt andet et uformelt tilhørsforhold til al Qaradawi.

Mere vigtigt end de tekster, der præsenterer programmet til konferencen er altså, hvem der er programsat som talere, og for eksempel hvilket forhold de har til Qaradawi og Broderskabets institutioner. Hvis flere journalister og politikere undersøgte dette slap vi gang på gang at høre repræsentanter for en uforsonlig udgave af islam præsenteret som “moderate”. Brødrene har forlængst fattet, hvad sprog de skal tale i til europæerne for at virke demokratiske og liberale. Europæerne derimod, har ikke gennemskuet Brødrenes strategi.

Se mere om RIS her Lorenzo Vidino: The New Muslim Brotherhood in the West. 326 sider. New York, Columbia University Press. Ca. 18,53 britiske pund på amazon.co.uk