Islam

Venstresiden har sviktet

Walid al-Kubaisi tar en ”HRS-er”: Han går i strupen på venstresidens verdisvik. Venstresiden valgte politiserte muslimer som samtalepartnere. Slik sviktet de frihetsverdiene, og slik sviktet de ikke minst kvinnene og barn i muslimske miljø i Norge. Al-Kubaisi er klar med premiere i kveld: Filmen ”Frihet, likhet, Det muslimske brorskapet”. Al-Kubaisi har tydeligvis kvesset sverdene, og Klassekampen – en av de mest sentrale arenaer for verdisviket – akkompagnerer matadoren inn på stadion.

Hege Storhaug, HRS

Al-Kubaisi har vært en viktig røst i norsk offentlighet i over 20 år siden han kom som FN-kvoteflyktning fra Irak på slutten av 80-tallet. Han har tydelig utvist tilhørighet på den politiske venstresiden, og kanskje nettopp derfor har han ikke blitt løftet frem i den posisjonen han hadde fortjent. For han refser sine egen. Knallhardt. Så også som filmdebutant og Det muslimske brorskapet.

Filmen min er retta mot den norske venstresida. Dei tek feil. Den er også retta mot norske myndigheiter som har valt Den muslimske brorskapen til samtalepartnar. Dei tek òg feil, seier regissøren av filmen ”Frihet, likhet, Det muslimske brorskap”.

De moderate. Ja, hvem er egentlig de moderate muslimene. Mitt inntrykk er at så lenge man avstår fra bruk av vold, defineres man som moderat, både av venstre- og høyresiden. At de moderate kan ha kalifatet som mål, overser man altså.

Walid al-Kubaisi har laga ein dokumentarfilm om dei moderate islamistane. Filmen har fått stønad frå Fritt ord og skal visast på Vika kino i kveld. Al-Kubaisi vonar filmen vil skapa stor debatt i Noreg. Han har også ein tredje mottakargruppe til filmen, seier han:

– Filmen er også retta mot nye innvandrargenerasjonar: Ver klar over ideologien bak islamismen. Han fôrar dykk med næring og brukar dykk i eit farleg politisk spel.

Al-Kubaisi går i rette med dem som misliker nødvendig islamkritikk.

– På grunn av klagemåla for islamfobi og islamhets som kritikarane av radikal islam har fått retta mot seg, er debatten om islamisme og integrering av innvandrarar parallellisert i Noreg. Dette er å overdrive. Debatten om integrering må køyrast samtidig med kritikken av islamismen. Med filmen ynskjer eg å føre debatten på riktig veg.

Demokratiet

Den raude tråden i filmen går fram av tittelen. «Fridom, likskap og brorskap» er dei kjende slagorda frå den franske revolusjonen. Desse tre omgrepa definerer demokratiet, fortel al-Kubaisi:

Naser Khader har sagt at er det i noen sammenheng vi i Vesten fortsatt skal opptre som imperialister, ja, så er det innen eksport. Tre varer skal vi gjøre alt for å eksportere særlig til den muslimske verden: demokrati, demokrati, demokrati. Det ser ut til at al-Kubaisi er av samme mening.

– Demokratiet er den største oppfinninga til Vesten. Det er ikkje oppfinningane til Newton eller Einstein som representerer høgdepunktet i vestleg vitskap og tenking, men demokratiet – nettopp fordi demokratiet skapte den vokstergrunnen som gjorde det mogeleg for tenkjarar som Einstein å bringe samfunnet framover.

Islam har stått stille i 1000 år – på bekostning av hundrevis av millioner menneskers livskvalitet. Klarer snart venstresiden å ta innover seg dette faktumet – i humanismens ånd? Jeg vet sannelig ikke. Enten det handler om selve innvandringen generelt eller islam spesielt, så opptrer særlig SV svikefullt. Dette tok vi opp i samme avis i 2007, en artikkel vi er fortalt ble lagt konfronterende på bordet fra Aps side i regjerningsmøte med SV. Det hjalp tydeligvis ikke. Kanskje tidene har endret seg noe de siste tre årene? At det er blitt noe mer åpenbart for også politikere i SV at de har en ”utfordring” knyttet til undertrykking og antidemokratiske krefter i islams navn? At de kanskje burde velge samtalepartnere på den sekulære siden, og ikke turnere i moskeer – slik Heikki Holmås gjorde i siste valgkamp, for eksempel? Kanskje at Halvorsen og co lytter litt bedre når en mann med muslimsk bakgrunn forteller dem at den voldsomme utbredelsen av hijaben de siste 20 årene er et tegn på islamistenes fremmarsj? At hijaben er bevegelser som Brorskapets fremste ideologiske våpen i det offentlige rommet.

For de som måtte tvile på om Brorskapet har fotfeste i Norge, les ”Venstresida tek feil” i Klassekampen i dag.