Arbeid og utdanning

Storbritannia ute av kontroll med islam –- og Norge?

Islamiseringen i Europa har antakelig gått lengst i Storbritannia. Barn ned i seksårsalderen undervises på koranskoler i helgene, blant annet i brutale straffemetoder i tråd med klassisk islam, og jødehat er også sentrale indoktrineringselement. BBC mener at så mange som 5 000 barn er utsatt for denne ideologiske hjernevasken, og myndighetene er ute av kontroll. Norske myndigheter er også ute av kontroll. Ingen kjenner til antall norsk barn som utsettes for liknende forhold her i landet.

HRS har ved flere anledninger blitt tipset av uavhengige kilder med norsk og utenlandsk bakgrunn om det som fryktes å være ekstreme koranskoler for barn i Norge. Skolene er navngitt, og er knyttet til moskeer. Barna undervises både etter skoletid, i helger og i skoleferier – typisk sommer- og juleferie. Det tilbys også overnatting for barna i undervisningslokalene, er vi fortalt.

Hvis dette stemmer, burde man egentlig ikke bli overrasket. Den tydeligste bokstavtro imamen i Norge heter Zulqarnain Sakandar Madni, som fremstod som en helstøpt wahabbist i NRK Brennpunkt i 2006. Han er nådeløs når han underviser unge menn i moskeen, skrev NRK den gang. ”Han sier at det ikke går an å velge det beste fra to kulturer, når man er muslim. Gjør man det, kan man ikke kalle seg en muslim. Det er bare en lovgivning, og den kommer fra Muhammed.” Denne Madni har sin egen moské på Holmlia, der han underviser barn og unge. En ekstremist som altså opererer helt fritt i landet vårt.

Samme imam var for øvrig trekkplaster for Abid Rajas ”dialogmøte” om imamers samfunnsansvar…

Det stopper ikke her: Skander Madnis niese er nå 19 år gammel. Aftenposten traff henne i fjor på en kvinnemadrassa i Lahore. Den norskfødte jenta flyttet hit etter ungdomskolen. Hun er burkakledd, hun lever med forbud mot radio, TV, aviser – og hun har utgangsforbud. Hun forfekter klassisk sharia, som å drepe som straff for ”hor”. En av hennes læremestere er en ekstremist av verste sort og er madrassaens åndelige overhode, maulana Fazal ur Rahim. Jenta ble rekruttert til madrassaen ur Rahim var på en av sine vekkelsesreiser, en mann som blant annet er i møter med sine ideologiske frender i Taliban, som Mullah Omar. Ifølge Aftenposten samarbeider ur Rehman med den moskeen jeg har omtalt mest i Norge, Islamic Cultural Center, men også moskeen Madni Masjid og Holmliamoskeen til Sakander Madni, altså jentas onkel. Etter fire års utdannelse – hvis et slikt ord kan brukes – skal hun formilde sitt islam til norske barn og unge i onkelens moské på Holmlia. Etter min utregning betyr dette at hun starter virksomheten sin her neste år.

Da NRK nylig avslørte at Iran sender ekstreme imamer hit for å forberede norske muslimer på å utøve terror, la FrP frem forslag i Stortinget om å forby slik virksomhet ved å nekte imamer fra et ekstremistisk regime arbeids- og oppholdstillatelse. Jens Stoltenberg avviste å gjøre noe med denne form for ekstremisme i spontanspørretimen i Stortinget forrige onsdag. Begrunnelsen? Vi har da ytringsfrihet i Norge! Det var andre ord enn da ambassader og flagg brant i 2006. Da var ”ikke alle ytringer like kloke”, og da hadde vi ”ikke ytringsplikt”…

Ut fra Stoltenbergs opptreden i Stortinget, vil jeg således anta at Stoltenberg også avviser å prøve å stanse ideologisk hjernevask overfor norskfødte barn i moskeer her, i regi av folk som Sakander Madni og hans niese.

BBC Panorama, som sendes kl 20.30 i kveld (kan ses i opptak), avdekker altså at rundt 5 000 britiske barn utsettes for ekstremisme ved koranskoler. Det skal være et nettverk med mer enn 40 helgeskoler der barn i alderen seks til 18 år læres opp til å hate jøder, den jødiske verdenskonspirasjonen, henrettelse av homofile som har sex, avkapping av hender ved håndvristen ved tyveri med mer. Vi som ikke har underkastet oss Allah, skal brenne i helvete. Pensumet er hentet fra Saudi-Arabia, ifølge BBC.

Skolene er ikke offentlig støttet, da de er private. Slik havner de også i en gråsone hva gjelder inspeksjon fra myndighetene, som raskt blir til bukken og havresekken.

Hva kan myndighetene stille opp med? Selvsagt må man ta utgangspunkt i lovverk som rammer oppfordring til hat og vold. Men, for å være ærlig: jeg har liten tro på Storbritannia klarer å stoppe dette. Stenger man fysisk ett lokal, flyttes aktiviteten til et annet. Stenges dette andre, så blir det et tredje – gjerne i private hjem. Mulighetene som benyttes i dag er jo også å sende ungene på koranskoler i et land som Pakistan.

Tidligere har det fremkommet at i underkant av halvparten av de ca 1 350 britiske moskeene er knyttet til den ytterliggående deobandibevegelsen. Storbritannia har altså selv beredt grunnen for ekstremismen ved å tillate etableringen av ideologi som har som mål å knekke det britiske demokratiet.

En bønn: Kunne noen norske journalister våkne og ta et grep om norske barn i moskeer som vi vet er ytterliggående?