Terrorisme og ekstremisme

Mulla Krekars mørke organisasjonsliv

En gjennomgang NRK har gjort av dokumentene Wikileaks har offentliggjort fra Irak-krigen viser at organisasjonen til mulla Krekar knyttes både til angrepsplaner, trusler mot enkeltpersoner og faktiske angrep.

NRK har sett gjennom alle dokumentene der mulla Krekar, organisasjonen Ansar al Islam (senere Ansar al Sunna) nevnes, noe som utgjør 184 Wikileaks-dokumenter fra Irak. Dokumentene, skrevet av de internasjonale militære styrkene i perioden fra 2004 til 2009, beskriver hvordan organisasjonen har gjennomført angrep både mot internasjonale styrker og andre irakiske grupperinger.

Forsker Bryjar Lia hos Forsvarsets forskningsinstitutt (FFI) er ikke overrasket over det som fremkommer:

– Ansar al Islam har vært en av de aller mest aktive opprørsgruppene i Irak. Det kan vi si med bakgrunn i hva gruppen selv har publisert på nettet, rapporter fra krigen og mediedekningen av den, forteller Lia.

Ifølge Lia publiserer Ansar al Islam jevnlig meldinger på jihadistiske nettsider, hvor de også tar på seg ansvaret og melder utfallet av angrep de har deltatt i.

– Det er relativt omfattende det som kommer frem her, men det er ikke så veldig overraskende. Det er kjent at Ansar al Islam har påtatt seg ansvaret for svært mange aksjoner i Irak på jihadistiske nettsider. De har også lagt ut filmklipp på disse nettsidene fra aksjoner de har gjennomført, sier Lia.

Men det har vært lite i norske medier om hvordan Ansar al Islam har operert i Irak. Dokumentene avdekker derimot hvordan organisasjonen av amerikanske militære er blitt knyttet til omfattende virksomhet med bomber og angrep. Blant annet skal det i detalj beskrives hvordan medlemmer av Ansar al Islam sammen med Al Qaida planla angrep med bilbomber.

Videre listes det opp i etterretningsrapporter navngitte personer i organisasjonen som skaffer biler, utstyrer dem med sprengstoff og oppbevarer dem frem mot planlagte angrep. Andre rapporter beskriver hvordan medlemmer av organisasjonen smugler både våpen og personer fra Iran, Syria og Libanon.

– Dette er en del av virkeligheten under Irak-krigen. Bilbomber har f.eks. vært et typisk massedrapsvåpen som også Ansar al-Islam har benyttet seg av, sier Lia når han får høre om rapportene.

Lia kjenner også til at opprørsgruppen har brukt andre brutale metoder, som for eksempel improviserte veibomber, drap og attentater.

I en rapport fra 2008 knyttes organisasjonen til en større selvmordsaksjon mot en restaurant der politiske ledere var samlet:

Angrepet knyttes til politiske ledere som var samlet i restauranten for et møte. Ifølge den militære rapporten skal Ansar al Islam ha hatt informasjon om møtet, og dermed mulighet til å angripe.

Selvmordsbomberen dreper 48 sivile, og skader ytterligere 103.

De militære rapportskriverne peker på Al Qaida som mulige skyldige, men i bakgrunnen ligger Ansar al Islam som mulig informasjonskilde.

Stort sett har mulla Krekar og Ansar al-Islam vært koblet til Nord-Irak, men Wikileaks-dokumentene viser at organisasjonen etter hvert er blitt knyttet til aksjoner og trusler over større deler av landet. Da USA for fullt invaderte Irak i 2003, skal organisasjonen også ha skiftet karakter. Samtidig foretok de et midlertidig navnebytte, fra Ansar al Islam til Ansar al Sunna:

– I 2003 endret Ansar al Islam seg noe. Organisasjonen tok navnet Ansar al Sunna og rettet blikket noe mer bredt over hele Irak. Dermed opererte de ikke bare i Nord-Irak, men også over hele landet, sier Lia om organisasjonen som nå er tilbake til å bruke sitt opprinnelige navn.

I Wikileaks-dokumentene fremkommer det videre at organisasjonen planla å bombe området som ble regnet for det internasjonale militærets festning i Iraks hovedstad og at de ikke går av veien for å bruke trusler eller vold mot lokale innbyggere, i noen tilfeller også ved bruk av halshogging.

En rapport skrevet i januar 2009 beskriver hvordan en lokal iraker får huset sitt angrepet fordi han ikke følger ordre fra Ansar al Islam. Mannen hadde noen måneder i forveien fått trusselbrev fra organisasjonen. De ba mannen avslutte skolegangen sin som han var i gang med ved en skole i Tyrkia. Til slutt gjør organisasjonen mer enn å true.

– Ukjente menn skjøt og kastet en håndgranat mot huset til den lokale irakeren. Huset ble truffet av både kuler og granatsplinter, skrives det i den militære rapporten som lister opp at ingen mennesker ble skadd i angrepet.

Lia som mener informasjonen fra Wikileaks-dokumentene er interessant, ikke minst fordi det kompletterer bildet forskerne har hatt og han tror dokumentene har høy troverdighet :

– Dette kompletterer bildet vi har hatt av opprørsbevegelsen. Det er interessant at informasjonen som gruppen selv har presentert nå til en viss grad samsvarer med det amerikanerne har registrert, sier Lia om opplysningene som han ikke kan kommentere i detalj ettersom han ikke har lest alle rapportene selv.

Hvor troverdige er disse rapportene fra Wikileaks om Ansar al Islam?

– Jeg tror at dokumentene er ganske så troverdige. Dette er rapporter ment for intern bruk, og tenkt brukt for å kunne bekjempe opprøret for de internasjonale styrkene på en best mulig måte. Dermed er det ingen grunn til å tro at man har forfalsket informasjonen fra de militæres side, sier Lia på generelt grunnlag om Wikileaks-dokumentene.

Det er vel ingen som vet hvilken eventuell tilknytning mulla Krekar har i dag til den organisasjonen han grunnla i 2001, men Krekar regnes ikke lengre som den operative lederen. Derimot er det er ingen tvil om at opprørsgruppen fortsatt aktiv, og at den, i alle fall ifølge seg selv, gjennomfører stadig nye angrep.

– De er fortsatt aktive i Irak, og kommer med nye meldinger på jihadistiske nettsider flere ganger i uken. Der legger de ut både meldinger og filmklipp fra angrep de har gjennomført, forteller Lia og viser NRK utskrifter fra de siste to ukene med opptil flere angrep Ansar al Islam har tatt på seg den siste tiden.

NRK har vært i kontakt med mulla Krekars advokat, Brynjar Meling, som opplyser at mulla Krekar ikke ønsket å gi noen kommentar til NRK om denne saken. Heller ikke Politiets sikkerhetstjeneste, PST, vil uttale seg om denne saken.