Integrering og integreringspolitikk

Menn står over kvinner

Karen Jespersen, leder av Folketingets integreringsutvalg, er glad for den nye avtalen Regjeringen har gjort med støttepartiet DF fordi innvandrere som kommer til Danmark heretter vil være bedre rustet til arbeid og utdanning. Men det er ikke nok. For det nytter ikke å bare tilsynelatende delta i samfunnet hvis du på bakrommet støtter opp om verdier som er uforenlig med det samfunnet en skal være en del av. Derfor er også verdikampen viktig, sier Jespersen.

Af Karen Jespersen, formand for Folketingets integrationsudvalg

For fremtiden skal de indvandrere, der kommer til Danmark, være bedre rustet, når det drejer sig om uddannelse og arbejde. Det er en vigtig del af finanslovens udlændingeaftale.

Vestlige verdier

Det er en god ide, fordi det er nemmere at blive integreret, hvis man er i uddannelse eller arbejder. Men arbejde og uddannelse er slet ikke nok til at sikre god integration. De, der er ligeglade eller fjendtlige over for vestlige værdier, er nemlig ofte veluddannede unge med muslimsk baggrund. Netop fordi det er unge mennesker, der ikke laver ballade, tror en del politikere og myndigheder, at den hellige grav er velforvaret.

Et eksempel er Roshonara Choudhry på 21 år, som i sidste uge blev idømt livsvarigt fængsel i Storbritannien. Hun havde stukket et parlamentsmedlem fra Labour ned på hans kontor, fordi han havde støttet krigen i Irak. Roshonara var blevet inspireret af en muslimsk hjemmeside og internet-prædiken af den amerikansk-fødte islamist Anwar Al-Awlaki. Ingen havde tilsyneladende fattet mistanke. Hun var jo kendt som en dygtig studerende på Kings College i London.

Radikalisering; de velutdannede

Selv om de færreste vil bruge vold som Roshonara, så er hendes holdninger bestemt ikke et særsyn i Europa. Den radikalisering, der sker blandt unge muslimer, finder i høj grad også sted blandt de veluddannede. Det kan man blandt andet læse om i en britisk rapport om holdninger blandt muslimske universitetsstuderende. Eksempelvis ville 40 procent af de studerende have islamisk lov som en del af britisk lov.

I Danmark sker der en tilsvarende radikalisering også blandt unge muslimer. Det får især unge piger og kvinder at mærke. Unge piger i gymnasiet, på universitetet og i andre uddannelser er underlagt en streng kontrol, der skal sikre, at de er jomfru ved brylluppet. De tildeles ofte en rolle, der er underordnet manden, og i en del tilfælde bliver de påvirket til selv at acceptere den rolle. Det kan man blandt andet læse om i rapporten ”At være muslimsk kvinde i Danmark”.

Hvis disse holdninger skal ændres, er det ikke nok med en indsats for mere arbejde og uddannelse. Det er nødvendigt at ændre normer og værdier.

Udlændingeaftalen indeholder et punkt om bekæmpelse af parallelsamfund. Det drejer sig blandt andet om de steder, hvor man forsøger at lave sine egne retssamfund. Men det ville være gavnligt for de politiske overvejelser også at få en kortlægning af andre religiøse særkrav. Derudover vil det være godt at få mere viden om de holdninger blandt unge muslimer, der trækker i retning af parallelsamfund. Et af de centrale punkter drejer sig om den rolle piger og kvinder tildeles.

Verdikamp

Det er for eksempel krav om, at piger ikke må svømme sammen med drenge, ikke deltage i lejrskoler og andre faglige og sociale aktiviteter. Krav om særlige klubber for piger. Skolelærere, der bærer islamisk tørklæde og meget mere.

”Mænd står over kvinder”, hedder det i Koranen. I kampen mod sådanne holdninger kan uddannelse hjælpe, men det er ikke nok. Uden værdikamp går det ikke.