Islam

Manipulert og virkelighetsfjernt bilde

NRKs avsløring av at Iran sender imamer til Norge som ideologiske påvirkningsagenter som skal berede grunnen for terrorhandlinger, falt ikke i god jord hos iraneren Sharam Alghasi, en sentral stemme ved Culcom. NRK lager ”et farebilde” av islam og Iran, mener Alghasi. Som iraner tar han derfor avstand til NRKs fremstilling – på vegne av 14 000 iranere i Norge. Vel, jeg tror Alghasi er perser, og jeg har til gode å møte en eneste perser som ikke er frafallen og som med skrekk ser islams økende innflytelse i Norge.

Hege Storhaug, HRS

Iranere i Norge kan deles inn i tre hovedkategorier: arabere fra Sør-Iran, kurdere fra Nord- og Vest-Iran, og perserne fra ofte sentrale strøk. Tre ulike kulturer. Jeg har tidligere skrevet om perserne, som jeg mener er den gruppen muslimer i Norge som har vært en reell berikelse. De jeg kjenner, og det er en god del, er sekulære, velintegrerte og ofte velutdannede. Perserne har blitt en del av norsk kjernekultur. De har assimilert seg verdimessig, samtidig som de har beholdt tradisjoner fra persisk kultur som ikke er i motstrid til menneskerettigheter, som å feire det iranske nyåret. En tanke som har slått meg mang en gang: kan noen peke på en eneste moské i Norge eller Europa som er etablert av persere? Interessant, ikke sant? Som en bekjent av meg sa spontant for noen år siden: ”jeg har til gode å møte en eneste perser som ikke er frafallen.” Det er også min erfaring.

Utfra Sharam Alghasis navn, tror jeg at han også er perser, men ideologisk kjenner jeg meg ikke hjemme i hans nærvær, som jeg opplevde i en debatt ved universitetet i fjor. Alghasi tolker jeg som en multikulturell fanebærer, en klassisk ”Culcom-er”. I et innlegg i Aftenposten i går, tillegger han iranere generelt i Norge ”egenskapen” å være muslimer. Derfor er NRKs avsløring ifølge Alghasi uheldig, for avsløringen gir makt til de ekstreme. Iranere opplever at de reduseres til å være muslimer, mener han:

De ser på slike reportasjer som en forlengelse av den globale maktdiskursen, hvor islam presenteres som hovedmotstander. De ser da på seg selv som ofre i det ekstremistiske Iran, og de ser på seg selv som ofre i den kontinuerlige reproduksjon av islam som hovedfienden. De føler at de reduseres og behandles som muslimer, altså de som personifiserer islamtrusselen. Ved å skyve islam i sentrum som hovedfienden, er det ikke bare vestlige makter, med USA i spissen, som vinner, men også de mest konservative kreftene i de muslimske samfunnene, deriblant det iranske regimet.

Igjen; jeg kjenner mange persere, som flyktet fra Khomeinis regime på 80- og 90-tallet. Ingen av dem opptrer eller identifiserer seg som muslimer. De er frie individer. De går ikke i moskeen, de ser på islams fremvekst i Norge og Europa med skrekk og gru, for de vet hvilken ufrihet som oftest følger i islams kjølvann. Derfor er de glade for NRKs avsløring De hadde gjerne sett at både alle imamer og den iranske ambassaden ble sendt på direktefly til Teheran med enveisbillett. Det finnes selvsagt unntak blant persere, som vi så i Dagsrevyens innslag. Likevel opplever jeg at det Alghasi gjør er å stigmatisere iranere (persere) i Norge; han gjør dem til muslimer, som ”personifiserer islamtrusselen”. Kan Alhgasi peke på en eneste talsperson for iranere (persere) i Norge som fremmer islam på noen som helst måte? Nei, det kan han ikke.

Alghasi prøver også å sidestille Irans grufulle prosjekt med kristen misjonsvirksomhet. Hvis noen kjenner til at kristne eller andre religiøse har prøvd å spre et ideologisk mørke som inkluderer terror, vil jeg gjerne ha beskjed.

Misjonærvirksomhet innen ulike religioner har historiske røtter. Ofte handler denne misjonærvirksomheten ikke bare om å formidle det åndelige budskapet, men også om makt og interesser. Slik sett er det lite som skiller det iranske regimets formidling av sin ideologi og det kristne i sin tid bedrev i koloniene. Iran har siden 1979 støttet islamistiske bevegelser sosialt, kulturelt, politisk og militær.

Alghasi underkjenner NRKs avsløringer grovt. Irans virksomhet er ikke noe å snakke om.

NRKs reportasje er nok et eksempel på hvordan deler av mediene står fritt til å definere hva som er viktig for menneskene å vite om, og de skal snakke om disse viktige temaene. Denne egenskapen står i sterk kontrast til de opplysningsidealene NRK historisk har forsøkt å fremstå som representant for.

Alghasis opplysningsideal synes således å bikke mot Teheran. Han om det.

NRK kjørte ut ny reportasje i går, fra København, hvor det er planer om et stormoské, ideologisk underlagt det iranske regimet. Persere i hovedstaden ser md skrekk på hva som dette kan føre med seg.

 

I København har en planlagt moské skapt oppstandelse blant befolkningen. Mange av motstanderne er iranere som har flyktet fra det iranske regimet.

– Vi snakker om et prestestyre som er det farligste og mest respektløse på jorda, sier en av de oppmøtte.

Mange av innbyggerne i bydelen Nørrebro i København frykter at en planlagt moské i området skal bli et arnested for ytterligående islam som igjen kan føre til ghettodannelser, parallellsamfunn og i verste fall bli en støtte til terror.

– Det største problemet er at moskeen som skal bygges i Vibevej, blir ledet av regimet i Iran og den øverste lederen i Iran. Vi er redde for at barna våre blir hjernevasket av disse ekstremistene, sier talsmann for Initiativet mot Irans moskeplaner, Hussein Ferdowsipour.

Andre argumenterer for planene.

– Alle har lov til å be, sier en av de oppmøtte i Bispebjerg kulturhus i København.

Ja, hvis det bare var bønn det var snakk om – og aller helst kvinner og menn i samme bønnerom…