Vold og overgrep

”Krystallnatten: hold svindlerne unna”

Senter mot antisemittisme er bekymret for at krefter som SOS-rasisme igjen skal misbruke Krystallnatten, natten mellom 9. og 10. november (1938), til å fremstå som jødevennlige, samtidig som de kaller jødene i dagens Israel for terrorister. Senteret ber derfor folk være kritiske i forhold til hvilke arrangement man deltar i. Krystallnatten markerer innledningen til Holocaust, den systematiske utryddelsen av mer enn 6 millioner jøder, inkludert 1,5 millioner barn. Denne natten ble 1.406 synagoger ødelagt og brent ned, 7000 jødiske forretninger og bolighus ble ødelagt, 400 jøder ble drept og tusenvis av jøder ble skadet, 30.000 jøder ble arrestert og 20.000 av dem ble sendt i konsentrasjonsleir.

Pressemelding fra Senter mot antisemittisme

Krystallnatten: Hold svindlerne unna

Dr. Michal Rachel Suissa, leder forsenter mot antisemittisme

Natten mellom 9. og 10. november 1938, Krystallnatten, markerer innledningen til Holocaust, den systematiske utryddelsen av mer enn 6 millioner jøder, inkludert 1,5 millioner barn. Denne natten ble 1.406 synagoger ødelagt og brent ned, 7000 jødiske forretninger og bolighus ble ødelagt, 400 jøder ble drept og tusenvis av jøder ble skadet, 30.000 jøder ble arrestert og 20.000 av dem ble sendt i konsentrasjonsleir.

Tirsdag 9. november 2010 er det 72 år siden Krystallnatten. Som vanlig leser vi om forskjellige arrangementer og markeringer som har med Krystallnatten å gjøre. Noen av dem vekker bekymring blant jøder.

Krystallnatten skal minne oss om hva som kan skje når en aggressor planlegger folkemord, mens massene enten er likegyldige eller lar seg rive med, aktivt som passivt. Slik begynte tragedien som vi kunne ha hindret dersom vi hadde gjort noe, – men som vi likevel ikke gjorde noe med. Krystallnatten handler fremdeles om våre reaksjoner – i dag og i morgen, ikke bare om andres handlinger i går.

Vi finner derfor ingen grunn til å fortsette å markere Krystallnatten eller minnedagen om Holocaust som isolerte hendelser i fortiden. Et nytt Holocaust truer i dag jødene, først i Israel og så i resten av verden. Forberedelsene er i gang og de er synlige. Man er kommet langt når det gjelder indoktrinering av mennesker og utforming av fiendebildet gjennom vedvarende propaganda og infam demonisering av og psykologisk krigføring mot jødene gjennom massemediene. Kan du huske en dag da det ikke var en negativ «nyhet» om Israel i NRK, TV2 eller Aftenposten? Legger du merke til at disse forvrengte og nedlatende oppslagene som regel følges av tilsvarende sladder om ett eller annet i USA, som er det eneste land av noen betydning som offisielt støtter Israel? Ser du at Israels og USAs forsøk på selvforsvar mot terror blir fremstilt som aggresjon og ulovligheter? Ser du hvem som daglig målbærer slike falske anklager?

Oppmerksomhet mot denne faren blir vanligvis ikke inkludert i offisielle Krystallnatt-markeringer. I stedet forsøker man med stadig større frekkhet å fortelle at i dag er det Israel og USA som står i veien for verdensfreden. Våre fiender som for 72 år siden knuste vinduer, prøver i dag å knuse sannheten og jødenes historie. De søker aktivt å utslette det eneste land i verden hvor jødene kom fra og i sannhet hører hjemme. Onde regimer finansierer undergravende virksomhet og forsyner terrorister med våpen, og tro ikke at dette bare gjelder Iran, som mediene nå prøver å innbille deg. Det er mot disse forholdene søkelyset må rettes på en dag som dette.

Forrige gang begynte folkemordet i Tyskland, og så fortsatte det i andre land der jøder og ikke-jøder trodde at «dette ikke vil skje». Men det skjedde til tross for at de politiske og psykologiske forberedelsene ikke på langt nær var så omfattende som de er i dag. I vår tid er nesten 6 millioner jøder i Israel truet av islamsk jihad med aktiv støtte fra ledere i Vesten og FN. Mange muslimske land blir nå renset for etniske minoriteter som ikke er muslimske. Der hvor det ikke lenger finnes jøder har forfølgelsen av kristne nådd en intensitet som klart kan sammenlignes med jødeforfølgelsen for 72 år siden. Israel er det eneste sted i Midtøsten der en etnisk minoritet har klart å beholde sin selvstendighet. De frie jødene står for tur i jihadistenes planer. Vi vet det fordi vi hører og leser hva islamske ledere sier, og ser hvordan de konsekvent utfører etnisk rensing i Sudan, Irak, Iran, Egypt, Pakistan, Indonesia og mange andre steder. Dette skjer i vår tid mens våre politikere klager over at Israel og USA forsvarer seg mot islamsk og venstrefascistisk terror, enten den kommer fra Jemen eller Hellas.

Vi er imot markering av Krystallnatten – dersom man frikobler gårsdagens hendelser fra dagens trusler mot jødene. Markering av Krystallnatten bør ikke brukes til å renvaske noens samvittighet med tårer for jøder som døde – men for å hindre at dette fortsatt vil skje med jøder og andre som ennå er i live.

Holocaust var mulig på grunn av langvarig propaganda med demonisering av jødene – et fenomen vi i dag finner i større skala enn før Holocaust. I dag opplever vi formidling av et forfalsket og manipulert bilde som bidrar til å demonisere jødene og dem som støtter jødene. Etter Holocaust er hatpropagandaen mot jødene erstattet med «legitim kritikk av staten Israel» – demonisering av verdens største jødiske samfunn, en aktivitet vi registrerer helt til topps i det politiske system. I den muslimske verden finner vi imidlertid fremdeles åpent hat mot «jøder», noe venstresiden velger å fortie.

Mange av de antijødiske argumentene vi hører i dag er de samme som, eller lite endret fra nazistenes originaler. De er i dag som regel ikke rettet mot jødene som individer eller folk – men mot «Israel». Å forsvare jøder i Israel er i dag ikke mer politisk korrekt enn det var å forsvare Tysklands jøder i sin tid!

Minnedagen for Krystallnatten må ikke bli misbrukt for å hvitvaske folk som resten av året bidrar til å undergrave jødenes rett til å leve i frihet i sitt historiske hjemland. Også i år ber vi om å huske hendelsene under Krystallnatten, men IKKE delta i arrangementer som vi frykter også denne gang kan bli misbrukt i antijødisk hensikt. De siste årene har vi opplevd at organisasjoner inspirert av leninisme misbruker Krystallnatten for sine politiske formål. Det er galt å ”hvitvaske seg og presentere seg som humanitære jødevenner” i et kort øyeblikk, for så å støtte antijødiske tiltak. Noen av dem feller tårer for jødene som ble forfulgt i 1938, og dagen etter fortsetter de sin kamp mot de få jødene som overlevde forfølgelsene i Europa og Arabia, ofrene og deres etterkommere. Dagens primære mål for jødehatet er det største jødiske samfunnet i verden – jødene i Israel.

Den leninistiske organisasjonen SOS-rasisme er den mest aktive organisasjon når det gjelder å misbruke Krystallnatten i anti-israelsk hensikt. I deres arrangementer feller man krokodilletårer for jødene som døde, samtidig som dette ”jødevennlige” laget sammenligner jødene i Israel med terrorister og okkupanter, hvilket i praksis presenterer jøder som utøy, slik nazistene gjorde. Vi så resultatene av slik propaganda for 72 år siden, og vi ønsker ikke å oppleve det på nytt! De som står bak frontorganisasjonen SOS-rasisme er aktive ekstremister fra den leninistiske moderorganisasjonen Tjen Folket, som hyller massemordere som Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot og Arafat. Det er ingen tilfeldighet eller overraskelse at disse organisasjonene nå står under etterforskning for svindel med offentlige tilskudd. Det overraskende er at politi og påtalemyndighet ennå ikke synes å ha mot til å stille dem for retten. For jødene er det et dårlig tegn.

Av respekt for de jøder som ble ofre for folkemord og de jøder som er truet av et nytt folkemord, ber vi deg om å tenke nøye over hva du støtter og deltar i av markeringer i anledning Krystallnatten.