Islam

Ja til kristne skoler, nei til muslimske

Ayaan Hirsi Ali sier integreringshensyn har forkjørsrett for likebehandling. Derfor mener hun at Norge kan tillate kristne skoler, men ikke muslimske skoler. Det viktigste er å lære barn opp i norsk kultur og verdier, mener hun. ”Du vil jo ikke gå rundt og være konstant mistenksom på andre i samfunnet, men muslimer bruker våre institusjoner og vårt vokabular til å underminere vår frihet. Det er skremmende. Det er også skremmende at responsen, særlig fra den liberale venstresiden, er at du er rasist dersom du hevder dette,” sier Hirsi Ali, som har liten tro på at holdninger som forfektes på muslimske skoler er særlig annerledes enn det som sies i moskeer.

Hege storhaug, HRS

For noen år siden la Carl I Hagen dette premisset til grunn for FrPs politikk innen innvandring og integrering: hensyn til integrering skal gå foran andre grunnleggende prinsipp i partiprogrammet vårt. Derfor støtter ikke FrP opprettelse av muslimske skoler, og vil ikke stoppe kristne skoler.

I dag sier Ayaan Hirsi Ali det samme til Dagenmagazinet.

Den nederlandske forfatteren, aktivisten og politikeren sier til DagenMagazinet at det er viktig å formidle vestlige og demokratiske verdier til innvandrerbarn, ikke minst dem som har muslimsk bakgrunn som henne selv.

– Det viktigste her i Norge er å lære dem opp i norsk kultur, sier hun.

Derfor mener hun muslimer ikke bør ha rett til å starte og drive egne muslimske skoler. Hun mener ikke bare at dette er fullt ut forsvarlig innenfor demokratiet, men at en «dobbel standard» i dette spørsmålet er helt nødvendig for hindre islamisering. Doble standarder

– Men kan vi forsvare en slik forskjellsbehandling?

– Ja, vi kan ha doble standarder. Vi må se på det som en integreringssak. Det skal være frihet til å velge skole, men muslimske skoler må stenges dersom de er med på å gi barn udemokratiske ideer, sier Ayaan Hirsi Ali. Hun mer enn antyder at nettopp dette skjer i muslimske skoler som i moskeer.

Opprinnelig somaliske Ayaan Hirsi Ali har et høyst pragmatisk syn på forholdet mellom demokratiske rettigheter og hensynet til integrering. Når hensyn er på kollisjonskurs, må det ene ha forkjørsrett:

– Da gjør du en handel, og da taper foreldrene sin rett til å velge skole fritt, sier hun kategorisk.

Hun vil imidlertid ikke frata andre grupper retten til å starte friskoler eller velge skoler for barna sine. Dermed skjermer hun eksempelvis kristne som vil starte skoler basert på sin tro.

Så til kjernespørsmålet: er ikke dette diskriminering?

– En konstitusjon er ikke som Koranen. En konstitusjon er dynamisk og laget av mennesker. Den kan forandres, sier hun.

Samtidig mener hun at nettopp kristne skoler bør åpne dørene for muslimske foreldre som er på utkikk etter skoler med høyt læringsnivå.

– La muslimske barn komme inn på de kristne skolene. Muslimske foreldre kan da si at de er redd for at barna deres skal bli kristne der, men da kan man signere en avtale som sier at man ikke vil drive slik påvirkning, mener Ayaan Hirsi Ali.

Hirsi Ali mener vestlige myndigheter har vært naive i møtet med muslimske innvandrere:

– Du vil jo ikke gå rundt og være konstant mistenksom på andre i samfunnet, men muslimer bruker våre institusjoner og vårt vokabular til å underminere vår frihet. Det er skremmende. Det er også skremmende at responsen, særlig fra den liberale venstresiden, er at du er rasist dersom du hevder dette, sier Ayaan Hirsi Ali.

Hirsi Ali har nylig vært i Norge i forbindelse med lanseringen av boken Nomade. Her er hun ikke minst opptatt av hvordan konfrontasjonen mellom radikal islam og vestlige verdier kan løses. Hun eksemplifiserer overfor Dagenmagazinet gjennom sin egen historie som nyankommen asylsøker til Nederland hvilke krav og holdninger innvandrer bør møtes med. Hun satt i timelange avhør. Myndighetene ville sjekke holdbarheten ned i hver minste detalj i historien hennes, noe hun er kritisk til.

– Innvandreren burde få beskjed om at nå er du kommet til et sekulært land, og så burde de spørre om den personen som vil inn i landet, er villig til å tilpasse seg dette landets verdier. Man burde ikke slippe inn dem som sier nei. Det de ba om da jeg søkte om statsborgerskap i Nederland, var ID-kortet mitt og om jeg hadde 500 gylden å betale med. De burde heller spurt: Hva betyr det å bli nederlandsk – eller norsk? Hva vil du bidra med i landet vårt?

Vel, den syns jeg var litt naiv, Hirsi Ali. Enhver ikke-demokratisk innstilt asylsøker pugger lett leksa som må til. Dessuten: dette legger forholdene til rette for åpne grenser, noe som vil knekke Europa økonomisk, kulturelt og verdimessig. Vi har asylinstitutt for dem som trenger beskyttelse.

At demografi er avgjørende for Europas demokratiske fremtid, er åpenbart for de fleste. Hisri Ali mener det foreligger en plan om å ta over Europa. Hvem som står bak en slik plan, får vi ikke vite. Dagensmagazient burde fulgt opp tett på dette punktet. Hirsi Ali peker på en åpen ekstremist i Storbritannia, Amjad Chaudry. Slik jeg imidlertid forstår det, er førende islamister i strid med hverandre, noen tilhører den ene lovskolen, noen den andre, og grupper står mot grupper. Det finnes ikke en pave som er overhodet for verdens muslimer. Dette er faktisk en av Europas fordeler i kampen mot islamister: noen vil ha full shariapakke, andre vil hente noe her og noe der.

Ayaan Hirsi Ali bruker demografiske argumenter for å tydeliggjøre at islam virkelig er en trussel mot vestlig kultur. Dersom befolkningsutviklingen fortsetter som i dag, vil 15 prosent av Storbritannias befolkning være muslimer i 2020, hevder hun. Briter flest får så få barn, og muslimske innvandrere så mange, at dette vil være resultatet. Bildet er det samme i mange andre vestlige land.

– I 2050 vil halvparten av befolkningen i Storbritannia være muslimer.

– Hvis det fortsetter på samme måte?

– Ja, og det er ingen tegn til at det vil stoppe, sier Ayaan Hirsi Ali som viser til at radikale muslimer har som mål at hele verden skal bli muslimsk.

– Sier du da også at det er en orkestrert plan som handler om at den muslimske befolkningen skal vokse i vestlige land?

– Det er en plan, og noen islamister er åpne om det. Jeg står midt i denne debatten i USA; om vi skal frykte islam. En mann som Amjad Chaudry er veldig ærlig. Han sier at det er hans plikt som muslim ikke å stoppe før halvmåneflagget vaier over Det hvite hus. Han sier det ikke bare i moskeene, men åpent i mediene.