Politikk

Iran på norsk jord

NRK Lørdagsrevyen avdekket direkte bånd mellom det iranske regimet og moskeer i Norge. Regimet plukker ut imamer som sendes hit for å forkynne hat mot jøder og vestlige verdier. Anonym kilder forteller at det jobbes med å forberede personer her til voldelige aksjoner – på orde fra Teheran. Verken PST eller Knut Storberget vil kommentere saken. Da er vel alt sagt?

Hege Storhaug, HRS

Man skal ha fulgt dårlig med i timen, parallelt med å inneha en overdose naivitet, for å bli sjokkert over NRKs avsløringer av Irans aktive politikk på norsk jord. Mønsteret er det samme Europa over: Saudi-Arabia og Iran kappes om å spre sitt ideologiske mørke i Europa. Imamer turnerer med hatpropaganda og moskeer bygges med petrodollar. NRKs avsløring er imidlertid etterlengtet, da norske journalister generelt har vært blinde og døve overfor den islamiseringen som pågår. Spørsmålet er; hva skal myndighetene gjøre? Kan de gjøre noe som helst?

Vi mener det. Derfor stiller vi oss bak forslagene fra FrP som nylig ble fremmet i Stortinget

1. Stortinget ber regjeringen legge frem nødvendige forslag for å forhindre at politisk eller religiøs aktivitet i Norge finansieres av kapital med base i totalitære, islamistiske regimer som ikke følger FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

2. Stortinget ber regjeringen legge frem en melding for Stortinget der man kartlegger slik kapitalflyt, som omtalt i forslag 1, og hvilke virkemidler man har eller vil utvikle for å forhindre at slik kapital tilflyter politisk eller religiøs aktivitet i Norge, som strider mot FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og som kan bli eller blir brukt for rekruttering av unge mennesker til virksomhet som truer menneskerettighetene.

Forslagene har foreløpig ikke vært til behandling, og det skal bli uhyre interessant å se svart på hvitt hva de andre partiene vil bruke av argument for at FrP avvises – for avvisning av FrP er det jo automatikk i innen innvandrings- og integreringsfeltet. Avvisning i denne saken derimot, kan imidlertid føre til at mang en politiker – ikke minst knyttet til regjeringspartiene – vil kjenne en særdeles flau smak i munnen.

Verken PST eller Justisdepartementet vil si ett ord til NRK om Irans propagandamaskin i Norge. Dette tolker jeg til at PST allerede har de aktuelle moskeene under overvåkning og således ikke er overbegeistret for NRK avsløringer. Myndighetene vet altså sannsynligvis meget godt om både moskeene som NRK har avslørt og andre grupperinger som har som mål at det fri og åpne demokratiet skal erstattes med ørkenideologi. Jeg undrer meg; hvor lenge har Jonas og co tenkt at denne utviklingen skal få lov til å fortsette? Har de en smertegrense? En intern uttalt vurdering av at hit, men ikke lenger, for da blir sårene så betente at de ikke kan heles? Og; hva skyldes politikere og myndigheters taushet disse årene? Er det stigmatiseringsspøkelset som herjer i kulissene? Hvis ja; vel, da vet vi hvem som er de første taperne. Det er vanlige folk med muslimsk bakgrunn – ikke minst de som er flyktninger – som ønsker å leve helt ordinære liv i frihet og fordragelighet.

Jeg skulle også ha likt å se Jonas og Knut sine svar på følgende: hvorfor har dere i det hele tillatt en slik propagandavirksomhet, sponset fra Iran og Saudi-Arabia – og endog selv sponset disse kreftene på linje med bedehus? Er tilstanden av en slik karakter at dere har mistet kontrollen – og tier i håp om å bevare husfreden – i en misforstått tro på at «det går nok over av seg selv med tiden, når de en dag våkner og forstår hvor mye bedre våre verdiere er»? Akkurat slik politikeren trodde integreringen ville skje automatisk med andregenerasjon – for de er jo født her…

Kanskje vi nok en gang får tviholde på håpet om at vår kjære nabo på den andre siden av Skagerak griper ideologisk og tiltaksmessig fatt i Europas ”selvmordsideologi” – for handlekraft, se det har de gang på gang vist at de har på Christiansborg.

NRK: Forbereder norske muslimer på handling

Les også Ibn Warras dokumentasjon av hvordan Saudi-Arabia bruker svimlende summer internasjonalt på ideologisk krigføring mot vesten