Islam

Høyskolen: Islam Net marsjerer med Allahs budskap

Høyskolen i Oslo, ved rektor Sissel Østberg, sier at det ikke er tillatt å misjonere i deres lokaler. Derfor har hun nektet studenter å dele ut bibler. Tidligere har Østberg uttalt at hun ”ikke tror det finnes ekstremisme” ved Høyskolen. Islam Net opererer imidlertid med full styrke på høyskolen, arbeider aktivt og med suksess for å konvertere medstudenter til islam, og nå nylig hadde de en massemønstring på skolen med kjønnsinndelte innganger. Skal Islam Net, som fremstår som renskårede propaganderende islamister, få lov til å fortsette sitt virke – med Østberg og regjeringens velsignelse?

Hege Storhaug, HRS

Av og til er det lov til å bli skremt. Ikke minst når krefter som vil mørkelegge Norge verdimessig, ikke nøler med å stå åpent frem med budskapet sitt. Tvert om. Islam Net, med over 1 200 betalende medlemmer etter oppstart for to år siden, og dermed den største muslimske medlemsorganisasjonen i Norge, er en gjennomislamisert gruppe. På ”merittlisten” sin over foredragsholdere og ideologiske førere har de kun helstøpte islamister, endog en islamist som forherliger terror og Bin Laden, nemlig inderen Zakir Naik. Naik anses som så ekstrem at han nektes innreise både til Storbritannia og Canada. Her er uttalelser som medførte innreisenekt til disse to landene i 2010: ”Enhver muslim bør være en terrorist.” (…). ”Hvis han (Osama Bin) terroriserer terroristene, hvis han terroriserer terroristen America, fordi USA er en terrorist, så støtter jeg han.” Naik har også påstått at det er “åpenbart” at George Bush stod bak terrorangrepet mot Tvillingtårnene. Han mener også at frafalne muslimer skal straffes med døden. Andre foredragsholdere som flys inn fra utlandet, formilder også et islamistisk og bokstavtro budskap. Jeg har til dags dato ikke registrert at Islam Net har invitert en eneste foredragsholder som er i nærheten av å promotere et åpent demokrati basert på menneskerettigheter.

Islam Nets formål er å oppklare ”generelle misoppfatninger om islam”, ”misoppfatninger blant ikke-muslimer”, og ”misoppfatninger blant ikke-muslimer med høyere utdannelse”, og å omvende ikke-muslimer til en konservativ og omstridt tolkning av islam, den såkalte ”konvertittskolen”. Naik anses som så ekstrem og farlig at han nektes innreise både til Storbritannia og Canada. Her er noen uttalelser som medførte innreisenekt til disse to landene i 2010: ”Enhver muslim bør være en terrorist.” (…). ”Hvis han (Osama Bin) terroriserer terroristene, hvis han terroriserer terroristen America, fordi USA er en terrorist, så støtter jeg han.” Naik har også påstått at det er “åpenbart” at George Bush stod bak terrorangrepet mot Tvillingtårnene. Han mener også at frafalne muslimer skal straffes med døden. Andre foredragsholdere som flys inn fra utlandet, formilder også et islamistisk og bokstavtro budskap. Jeg har til dags dato ikke registrert at Islam Net har invitert en eneste foredragsholder som er i nærheten av å promotere et åpent demokrati basert på menneskerettigheter.

Dette er til å bli vettskremt av. Like skremt blir jeg av at Sissel Østberg tidligere har uttalt at hun ”ikke tror det finnes ekstremisme på skolen« Hvor blind går det an å bli? Islamister opererer rett foran øynene hennes – men hun ser dem ikke, hun hører dem ikke?

I Aftenposten i dag fortsetter Østberg i samme spor (ikke på nettet foreløpig). Her kommer det frem at det ikke er tillatt å misjonere ved høyskolen. Derfor har Østberg nektet kristne å dele ut bibler. Men konvertittskolen er ok? Et lokale med 7 – 800 studenter, utlånt gratis av Østberg til Islam Net, med den frelste tidligere hiphop-er Amir Muhadith som ”predikant” er ok? En mann som er knyttet til London Brixton Mosque, en ren salafistisk gruppe med kalifatet som endemål.

Ja, det er lov å bli vettskremt.

Og det stopper ikke her. Islam Net hadde ikke lov av Høyskolen å ha kjønnsinndelte innganger til arrangementet med denne Muhadith, men det hadde de tydeligvis likevel, ifølge Aftenposten. Hvorfor? Jo, fordi studentene selv krevde dette, forteller Islam Nets leder, norskfødte Fahad Qureshi, som ikke overraskende har et ytre (fullskjegg) og klesstil i tråd med 600-tallets Muhammed. Her er hans begrunnelse:

Hvis kvinner ønsker separate innganger, synes jeg de skal få det. (…) Mange ønsker det. Det er vanlig når man kommer fra pakistanske eller somaliske kulturer. Kjønnsdeling i salen ble tatt opp under møtet, og da spurte jeg om det var slik at kvinnene ønsket å sitte sammen med menn. – Svaret var et høyt nei fra alle kvinnene i salen. Det blir kvalmende, og det er kvinneundertrykkende, å tvinge kvinner til å sitte sammen med menn mot sin vilje.

Men i Norge er det vanlig at menn og kvinner sitter sammen og har felles innganger?

Ja, nordmenn tar seg kanskje ikke nær av det. Men hvis man har en annen kultur, er det annerledes. Jeg synes man skal akseptere det. Det er krenkende fra høyskolen sin side hvis de ikke aksepterer at folk velger å sitte atskilt.

Så ”norsk” er altså norskfødte Qureshi og hans ”søstre og brødre”.

Det hører med til historien om Islam Net at de har to underavdelinger, en i Bodø og en i Tromsø. I Tromsø samarbeider de med moskeen Alnor, som Nordlys satte et bredt søkelys på nylig, og som førte til at Alnor måtte gi opp planene om å bygge en gigantmoské i Tromsø finansiert fra Saudi-Arabia. I sommer turnerte en gruppe fra Islamnet og Alnor i Nord-Norge – helt til Nordkapp – der de svært aktivt propaganderte overfor befolkningen der (blant annet stands med gratis utdelingen av bøker), og hvor det kommer fram tett samarbeid med moskeer i byer som Alta og Hammerfest. Islam Net har selv lagt ut en video om den suksessrike reisen, som de karakteriserer den. Nord-Norge synes å ha blitt et svært viktig mål for islamister i Norge, og jeg undrer meg: er det kommet noen ordre fra internasjonalt hold om å satse i nordområdene? Er det slik at Saudi-Arabia anser det å ”vinne hjerter” lengst i nord, som en viktig og sentral ideologisk seier?

Nei, jeg er ikke paranoid. Det som foregår i nord er svært mistenkelig. Det som foregår på Høyskolen i Oslo er derimot ikke mistenkelig: vi vitner ren islamisering av hopetalls studenter – og Høyskolens Sissel Østberg, som tidligere har utpekt seg som svært naiv (som da hun mente det var fint at norskpakistanske barn får skolegang i Pakistan og norskundervisning der , blant annet for å styrke identiteten), setter ikke foten ned for koranen – men hun gjør det for bibelen.

Nå må ansvarlige sette stopp for Islam Nets verdimessige mørkelegging av våre høyskoler. Jeg minner – med gru og skrekk – om at disse studentene skal ut i sentrale samfunnsposisjoner