Ufrivillige ekteskap

Foreldre tiltalt i barnebrudsak

For første gang i norsk historie er foreldre tiltalt for å ha tvangsgiftet barnet sitt på norsk jord. I tillegg er ”ektemannen” – den da 13 år gamle jentas fetter – tiltalt for voldtekter av jenta. Også fetterens foreldre er tiltalt for tvangsgifte. Endelig brukes det norske lovverket slik det bør brukes. Det ligger med andre ord an til en kollektivistisk domfellelse. Men hvorfor i all verden tiltales ikke imamen som utførte vigselen? Dette bør Knut Storberget forklare oss.

Hege Storhaug, HRS

Det måtte gå 15 år før norsk lovverk tas i bruk slik det bør tas i bruk: I 1995 ble særloven om tvangsekteskap innført. Hundrevis, ja, antakelig tusenvis har blitt tvangsgiftet siden den gang, men tiltaler har glimret grovt med sitt fravær. I 2002 la HRS frem forslag om at fullbyrdet tvangsekteskap innebærer seksuelle overgrep, som må reflekteres i tiltalen og domfellelse. Vi fikk noe gjennomslag, i den forstand at under rettsforhandlingene i den såkalte Drammen-saken var det et tema at jenta ikke var voldtatt, som medførte mildere dom. I den grove saken i Oslo nå, som vi har omtalt bredt før stiller det seg annerledes. Fetter-ektemannen til jenta på 13 år er tiltalt for ”en rekke voldtekter”, melder Dagbladet. I tillegg er begge foreldrene til både jenta og fetteren tiltalt for tvangsekteskap.

Et foreldrepar er tiltalt for å ha tvangsgiftet sin datter med hennes fetter. Jenta var på det aktuelle tidspunktet – før jul i 2006 – 13 år, mens fetteren var 20 år.Fetterens foreldre er sammen med sønnen også tiltalt for tvangsgiftingen. Fetteren er dessuten tiltalt for en rekke voldtekter av jenta over en periode på over tre år fra begynnelsen av 2007 fram til 6. mars i år, samt for å ha hatt sex med jenta mens hun var under 14 år og under 16 år.De to foreldreparene og fetteren er tiltalt etter den såkalte familievoldsaken.Jenta skal ha blitt drapstruet og slått, og fått fortalt at fetteren bestemte over henne.Det var skole og barnevern som først ble koblet inn i saken før påske i år, og saken ble politianmeldt. Tiltalen bygger i det vesentlige på jentas politiforklaringer.

Etter det Dagbladet får opplyst, har de tiltalte nektet straffskyld.Fetteren og to av foreldrene sitter varetektsfengslet. En av foreldene er løslatt, mens den fjerde forelderen skal befinne seg i utlandet.Ekteskapet skal ha blitt inngått søndag 17. desember 2006. Ifølge tiltalen om tvangsekteskap skal foreldreparene og fetteren ha fått jenta til å svare på spørsmål fra en imam eller en person som etter islamsk rett kunne vie dem. Jenta skal ha blitt bedt om å svare, slik at hun inngikk et religiøst fundert ekteskap med fetteren akseptert av begge foreldreparene.

Jenta ble altså tvunget inn i et islamsk ekteskap ved hjelp av en imam i Oslo. Hvorfor i all verden er ikke denne imamen på samme tiltalebenk som foreldrene? Uten denne imamen så kunne jo ikke foreldrene ha gjennomført det svært grove overgrepet. Dessuten; foreldrene burde også ha vært tiltalt for frihetsberøvelse ettersom jenta ble tvunget til å bo sammen med fetteren og hans familie.

Etter det Dagbladet kjenner til, foreligger det et bilde av jenta og fetteren, som skal være tatt i forbindelse med giftemålet. Dette bildet skal kriminalpolitiet ha beslaglagt under etterforskingen, og bildet skal være et viktig bevis.Ifølge tiltalen skal jenta ha blitt tvunget til å bli i ekteskapet. Jenta skal samtidig ha blitt tvunget til å bo hos fetteren og hans foreldre når hun ikke var på skolen.

Drapstrusler

Hun skal også ha blitt truet med å bli drept, om hun tok skritt for å komme ut av ekteskapet. Det skal heller ikke være støtte å få hos hennes foreldrene. De skal ha svart at hun tilhørte fetteren.I Oslo tingrett vil det bli lagt ned påstand om at jenta tilkjennes erstatning/oppreisning fra de tiltalte.