Islam

Allahs sønner og døtre på høyskolen

Islamnet ved Høyskolen i Oslo har løsningen for medstudenter som ikke er muslimer og som misliker at muslimske medstudenter kaller dem ”kafir”, altså dem islamske betegnelsen for en som ikke har underkastet seg islams doktrine. Underkast dere, er trylleformelen til Islamnet. Løsningen har Islamnet hentet hos en av sine fremste inspiratorer, ekstremisten Zakir Naik.

Hege Storhaug, HRS

Det som skjer ved våre fremste utdannelsesinstitusjoner er så ille at jeg tror få hadde fantasi for et par tiår siden til å forutsi at denne ideologiske utviklingen ville finne sted. Det som ikke minst er så påfallende, og som med styrke viser hvor trygge de ideologiske formørkerne føler seg i forhold til omgivelsene, er at de åpent – og med en selvfølge – viser sine ekstreme holdninger. På websiden til Islamnet ved Høyskolen i Oslo kan man således lese rådet som gis ikke-muslimer som synes det er ubehagelig å bli kalt for kafir:

Noen ikke-muslimer opplever å bli kalt kafir av muslimer. På grunn av mangel på forståelse av det arabiske språket, kan det oppstå misforståelser som får mange ikke-muslimer til å stille følgende spørsmål:

Spørsmål: Hvorfor sverter muslimer ikke-muslimer ved å kalle dem kafir?

Svar:1. Kafir betyr en som avviserOrdet kafir er utledet fra ordet kufr, som betyr å skjule eller å avvise. I islamsk terminologi betyr kafir en som skjuler eller avviser sannheten om Islam. En person som avviser Islam er på norsk kalt en «ikke-muslim».2. Hvis ikke-muslimer føler seg såret kan de akseptere IslamHvis noen ikke-muslimer anser ordet kafir dvs. «ikke-muslim» som et misbruk eller en fornærmelse, kan de velge å godta Islam. Da vil ingen kalle vedkommende for kafir, altså en ikke-muslim.

Denne artikkelen er basert på Dr. Zakir Naiks artikkel Why do Muslims abuse non-Muslims by calling them ‘Kafirs’?Teksten er skrevet og oversatt av Det Islamske Nettverk – Islam Net.Hvis det som er skrevet og oversatt er korrekt er det på grunn av Allahs veiledning, og hvis det er noen feil er det vi som har gjort disse feilene, og Allah vet best.

Jeg tror jeg skal avstå fra å kommentere det intellektuelle, fatalistiske nivået.

Zakir Naik er uønsket i flere vestlige land grunnet terrorsympati. Han fremstår på alle måter som en helstøpt islamist. Betegnende nok har han gitt TV-kanalen sin navnet ”Peace TV”.

Islamnet er for øvrig den største muslimske medlemsorganisasjonen i Norge med 1 200 betalende medlemmer.

Legg merke til vignetten som dette ”rådet” ligger under: ”Misoppfatninger blant ikke-muslimer med høyere kunnskap.”