Æresdrap og æresrelatert vold

Ofre for æresvold misbrukes også seksuelt

Halvparten av dem som utsettes for æresrelatert vold, blir også misbrukt seksuelt i familien, ofte av flere familiemedlemmer. Dette fremkommer i en oppsiktsvekkende studie i Nederland. Samtidig avdekker politiet at om lag 13 personer utsettes årlig for æresdrap i landet. Æreskulturen fra den muslimske verden har slått dype røtter i Nederland - og i Norge. Myndighetene er bakpå.

Hege Storhaug, HRS
Æresrelatert vold og æresdrap. Dette er altså Nederland 2010. Frihetens og liberalismens høyborg på kontinentet.
Det som vekker mest oppsikt er den høye graden av seksuell utbredelse blant ofre for æresrelatert vold. Jeg må innrømme at jeg personlig ikke ble overrasket over funnene, da jeg har møtt så mange ofre for æresrelatert vold og der mønstret er at de også er seksuelt misbrukt innad i storfamilien. Dette skrev jeg blant annet om da Lars Hedegaard med brask og bram påpekte seksuelle overgrep i muslimske familier, under tittelen Seksuell kulturkollisjon. Det er dette totalt tabubelagte forholdet som fører Hedegaard til anklagebenken neste år, tiltalt for rasisme. Jeg tok også temaet opp i Men størst av alt er friheten (2006), men temaet har fremdeles ikke fått plass på bordet til integreringsansvarlige myndigheter, være seg Lysbakken eller Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Dette er den virkelige tragedien som ramme ofrene dobbelt: de er usynliggjort: ute av syne, ute av sinn.
Det er den sosiale institusjonen Fier Fryslân som har utført undersøkelsen som omhandler 89 kvinner som oppsøkte Fier Fryslân for hjelp mellom januar 2008 og mars 2009. 45 av dem var også utsatt for seksuelle overgrep innad i familien. Noen var misbrukt av flere familiemedlemmer. Fier Fryslân gir beskyttelse til kvinner utsatt for ærsrelatert vold, i regi av justismyndighetene.
Fier Fryslân, which is running an honor-crime shelter pilot for the Justice Ministry and the VWS, published the results in a publication named «Daughters of Zahir». Zahir is the name of the shelter for victims of honor-related violence. The book will be presented Tuesday.
De harde fakta er: av de 45 misbrukte jentene, var 52 prosent misbrukt av en fetter, 22 prosent av en bror, 20 prosent av en onkel. Åtte prosent var misbrukt av sin egen far, 2 prosent av stefar og to prosent av en bekjent.
Psykiateren som jobber ved Fier Fryslân sier hun er overrasket over at dette overhodet skjer i kulturer der familiens ære og jomfruelighet står så sterkt. Slik blottstiller hun totalt sin mangel på kunnskap om æreskultur og den seksuelle undertrykkelsen og derav besettelsen, kombinert med et grotesk kvinnesyn.
Zohra Acherrat-Stitou, a psychiatrist working for Fier, was very surprised that it happens at all, and then that it happens so often. «You don’t’ expect that in cultures in which family honor and virginity are so important.»Because they didn’t expect such thing, the social workers weren’t so alert for it. The girls don’t tell of such things so quickly, since the shame is so great. For most families, as long as they don’t speak about it, it didn’t happen. Some girls cautiously started talking about it after they were in the shelter for a long time.It quickly became clear that these young women needed a special shelter and specialist knowledge that didn’t judge from a Western perspective. And more shelters are needed: both shelters (Fier’s and another in the southern Netherlands) are completely full. Fier Fryslân don’t have enough place for a third of the girls who turn to them.
Det evige dilemmaet for medlemmer av storfamiliesysten, der de er oppdratt til å være en underordnet del av kollektivet, ikke til å bli selvstendige selvstyrende individ: den unge er så knyttet til familien, at mange ikke orker belastningen ved å bryte alle band.
Acherrat-Stitou: ‘The girls mostly really want to return to their family, despite everything. Breaking up with your family causes poignant pain. It also means: breaking up with your background, everything you know, your school, girlfriends, in order to start a new life somewhere completely different. And at such a young age. In such ‘we cultures’, where autonomy and making your own choices is of secondary importance, it’s drastic. The women want to belong to a group, be connected. That is a universal, an existential basic need.»The title of the book refers to a letter that the girls wrote to their counsels. They signed «lots of love from your daughters’. It touched the social workers. Some girls keep in touch with their counsels after they leave the shelter, says the psychiatrist. «It’s beautiful, but also poignant. Women at this age should go on with their live and make new friends.»
Ja, selvsagt burde de unge oppmuntres til å leve sine egne liv. Men til hvilken pris? Nå ligger altså Nederland offisielt på om lag 13 æresdrap årlig – sannsynligvis er det langt flere drap som aldri havner i politiets æreskategori.

About 13 people are killed in the Netherlands in honor murders every year, according to new figures from the police, reports De Pers.By definition it is difficult to get data about honor murders. A murder case can look like a fight about drugs, but only after further inspection it turns out to be about insulting family honor.When honor is the issue, for example, when the daughter acts ‘licentiously’ or a wife wants to leave her husband, honor has to be restored, via exclusion, forced marriage or violence if need be. Because the motive is the deciding factor in whether it’s honor murder, there’s always a subjective element.

De 13 registrerte æresdrapene levner politiet ingen tvil: alle bevis pekte mot æredrap. I 2008 var også antallet 13 æresdrap, i 2007 “kun” 11 drap.

But the figures are still shocking: The police recorded 13 cases in 2009 or murder or manslaughter where all the evidence pointed to honor murder.This is not an outlier. In 2008 there were 11 murders, and 13 in 2007. Moreover, there were attempts to murder and suicide under pressure by the family. It’s not 100% certain that all were honor murders, but it’s a good indication.

Nederlands nasjonale politi registrerer rundt 500 æresrelarterte overgrep årlig nå. Det er tyrkere og folk med kurdisk bakgrunn som topper statistikken, dernest marokkanere, irakere og afghanere – de samme muslimske gruppene som er dårligst integrert Europa over. Det artikkelen ikke nevner er at det er Ayaan Hirsi Alis fortjeneste at æresrelaterte overgrep er høyt på den Nederlandske dagsordenen. Allerede i 2004, som parlamentariker, fikk hun initiert registrering av æresdrap, med mer. Dette fortalte hun HRS om under vårt møte med Hirsi Ali i Haag i 2005, da hun fikk menneskerettighetsprisen vår, og der Dagbladet Astrid Meland var til stede. Meland skrev :

”Justisdepartementet vil ikke gi meg tallene på hvor mange som er offer for æresdrap hvert år. De frykter at grupper vil bli stigmatisert,” forklarer hun.

Hun har kommet et stykke på vei. I fjor fikk hun fått satt i gang en pilotstudie på æresdrap i ett politidistrikt i Haag. 11 kvinner var æresdrept der. Nå krever Hirsi Ali et nasjonalt registreringssystem. Og hun har fått flertall for det i Parlamentet.

Mens i dagens artikkel fra Nederland gis Rita Verdonk æren for at æresrelatert vold er på den offentlige agendaen.

The police National Expertise Center on Honor Related Violence worked hard on establishing a good system for registration. «Red flags» and checklists ensure that honor-related violence is recognized quickly.Last year there were 445 incidents in total, less than in 2008 (553) and 2007 (493). Threats and abuse are most common. Immigrants of Turkish and Kurdish origin are responsible for most cases, followed by Moroccans, Iraqis and Afghans.Honor murders are high on the political agenda ever since former minister Verdonk. The social services and police collaborate better and the cultural background of a crime is not a mitigating factor for the prosecution.

Nederland har to beskyttelsessentre for æresrelaterte overgrep. De er overbelastet. Jenter/unge kvinner avvises.

But the sheltering of women who fear for their lives is still a serious problem. The two special shelters, which are guarded 24 hours a day, a currently overcrowded.Anke van Dijke, director of Fier Fryslân, says they had to reject girls who were threatened. In the past half year they helped 22 people, but had to turn away 31.She points out to a new development: they now get couples. For example, a pregnant girl and her boyfriend, both seriously threatened by their families. She was already married off in Morocco.In April the number of places subsidized by the ministry increased from eight to ten, but it’s still not enough, according to Van Dijke. As long as they have to refuse girls, there are not enough places in the shelter. Because the youth services don’t know enough about this problem.The other shelter, of the Kompaan and De Bocht foundations, is also full, says administrator Lian Smits. But they always care for emergency solutions, the latest being a mother with three children.

Min magefølelse tilsier at Nederland må etablere flere slike sentre i tiden som kommer. Ikke minst fordi at jo flere som prøver å leve fullverdige liv i landet, dess sterkere vil motreaksjonene bli fra maktens tinde i storfamiliene. Dessuten; æreskulturen har slått svært dype røtter, innvandringen fra æreskulturene i den muslimske verdenen fortsetter, og dermed øker miljøene i omfang. Derav manifesteres også denne umenneskelige kulturen sterkere og sterkere. Enten det handler om Nederland eller Norge.

Jeg har hørt fra godt hold at tall vil komme i Norge for 2010 som vil vise en betydelig økning i andelen registrerte tilfeller av æresrelatert vold.