Forskjellsbehandling og diskriminering

Når mulitikultur går amok

Over en kvart million britiske barn har blitt beskyldt for rasisme siden innføringen av Race Relations Act i år 2000. Barn helt ned i treårsalderen rapporteres av barnehageansatte til myndighetene for ”rasistisk språk”. Lovverket tvinger ansatte i skoler og barnehager til å rapportere barn for rasisme, noe som har ført til et angstfylt og mistenksomt klima. Mener lærerne at dette lovverket har ført til mindre rasisme? Nei, tvert om.

Hege Storhaug, HRS

Det er nesten så man ikke tror det er sant, men jeg leste om de britiske tilstandene i boken til Karen Jespersen og Ralf Pittelkow, Islams magt. Europas ny tilstand. I et underkapittel med tittelen ”Multikulturen går amok”, skisseres det hvordan britiske barn helt ned i barnehagen forfølges av voksne som tolker/mistolker deres språk, og om hvordan barn i skolen ned i 10-årsalderen rettsforfølges for påståtte rasistiske utsagn. I en sak gikk det så langt som til at dommeren utbrøt: ”er vi virkelig kommet til det punktet at vi rettsforfølger 10 år gamle gutter på grunn av politisk korrekthet? Det begås alvorlige forbrytelser der ute og politiet tar ikke bryet med å reise tiltale. Dette er nonsens” (s.240). Denne rettssaken hadde kostet skattebetalerne 25 000 £ før den nådde rettssalen.

Daily Mail bekrefter til gangs Jespersen og Pittelkows dokumentasjon: Hele 250 000 britiske barn er rapportert til myndighetene dette tiåret for rasisme og fordomsfullhet. Lærere tvinges inn i spionrolle.

Three-year-olds being labeled bigots by teachers as 250,000 children accused of racism

Teachers are being forced to report children as young as three to the authorities for using alleged ‘racist’ language, it was claimed last night.

Munira Mirza, a senior advisor to London Mayor Boris Johnson, said schools were being made to spy on nursery age youngsters by the Race Relations Act 2000.

More than a quarter of a million children have been accused of racism since it became law, she said.

Mirza mener at dess mer man prøver å male rasisme, jo mer øker rasismen.

Writing in Prospect magazine, she said: ‘The more we seek to measure racism, the more it seems to grow.

‘Teachers are now required to report incidents of racist abuse among children as young as three to local authorities, resulting in a massive increase of cases and reinforcing the perception that we need an army of experts to manage race relations from cradle to grave.

‘Does this heightened awareness of racism help to stamp it out? Quite the opposite. It creates a climate of suspicion and anxiety.’

Rapportering om rasisme blant barn datalagres. Lærere har tillatelse til å rapportere rasisme selv når ”offeret” ikke ble fornærmet eller barnet selv ikke forstod hva det faktisk uttalte.

The Act compelled 43,000 public authorities, including schools and churches, ‘to promote good relations between persons of different racial groups’. Details of the incidents are logged on databases.

Teachers are allowed to report racism even if the alleged ‘victim’ was not offended or if the child does not understand what they were saying.

Freedom of Information replies obtained by civil liberties group the Manifesto Club show that between 2002 and 2009, 280,000 incidents have been reported