Integrering og integreringspolitikk

– Ikke overveld elevene med vestlige liberale verdier

Berlins lærerforening advarer mot konsekvensene av en utdannelsesmessig unntakstilstand i muslimske familier, mens skoleledelsene advarer lærerne mot ”å overvelde elever moralsk” med vestlige verdier. Det kommer frem at i skoler der tyske barn er i mindretall, være seg i klasserommet eller i bydeler, rammes de av intoleranse. Det samme gjelder eksempelvis kvinnelige lærere. Lærere blir endog oppfordret til ikke å gjøre noe med tvangsekteskap - for det kan gi fremgang for den politiske høyresiden.

Hege Storhaug, HRS

Det danske nettstedet Snaphanen.dk har snappet opp en oppsiktsvekkende sterk artikkel i en av Europas mest prestisjetunge aviser, Frankfurter Allgemeine, med tittelen: ”Den muslimske intoleransens gift”. Her sier blant annet en grunnskolelærer at skolemyndighetene påla han å ikke gjøre noe med forhold som at kvinnelige lærere ble kalt horer, nazist eller om han stod overfor tvangsekteskap av en elev fordi dette kunn gi ”høyreorienterte vann på mølklen”.

Snaphanen står for oversettelsen av artikkelen, som er et apropos eksempelvis i forhold til blonde jenter i innvandrertunge skoler i Oslo som farger håret mørkt og mobbing av jødiske barn.

Folkeskolelæreren Wolfgang Schenk har fortalt om sine erfaringer med skolemyndighederne, da han forelagde dem sine erfaringer om kvindefjendske overgreb på lærere, fornærmelser som “nazist”, “luder”, “racist” eller om et tvangsæteskab der truede en af hans elever. Han skulle forholde sig i ro for ikke at give “højreorineterede vand på møllen”.

Den muslimske intolerances gift

Berlins Lærerforening advarer om følgerne af den uddannelsesmæssige undtagelsestilstand i muslimske familier. Skolebestyrelserne advarer til gengæld lærerne i mod at “overvælde elever moralsk” med vestlige liberale værdier.

Selv lærernes fagforening har nu lagt mærke til det: der hvor tyskere er i mindretal, i klasseværelser og på skolens legepladser, i bydele, er virkeligheden temmelig brutal: Intolerancen der rammer tyske klassekammerater, piger og børn af andre trosretninger – som fagforeningen kalder “ikke-muslimer”. Men også kvindelige lærere og resourcestræke elever udsættes for uhyrlig diskrimination og verbale eller fysiske overgreb. Det bliver nu endelig sagt åbent, hvad de der ikke lider af ideologisk betingede virkelighedsforstyrrelser, forlængst har vidst: Det drejer sig ikke om børn af polske eller italienske immigranter, men om unge muslimer.

Derfor indkaldte Berliner Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) i weekenden til en workshop, hvad alle betragter som en mindre sensation. Det er bemærkelsesværdigt, at først striden om Thilo Sarrazins bog “Tyskland afskaffer sig selv” har muliggjort sådanne og lignende arrangementer, og ikke den i årevis ulmende konflikt med voldelig intolerance i skoler med en høj andel af muslimske elever. Naturligvis bygger GEW ikke på Sarrazin, men dækker sig ind under sin egen undersøgelse, offentliggjort i ”Berliner Lehrerzeitung“

Kristne klassificeres som”vantro”

At artiklen “Tyskfjendelighed i skolerne – om årsagerne til en tiltagende tendens blandt unge af tyrkisk og arabisk herkomst” allerede har stået i deres tidsskrift i næsten et år – næsten ubemærket – viftes bort. At lærerene nu officielt henviser til den, viser kun, hvor eksplosiv stemningen er blevet. Forfatterne Andrea Posor og Chris Meyer er medlemmer af “Udvalget for Multikulturelle Anliggender, hvilket forklarer, hvorfor beskrivelsen af det muslimske flertals udelukkelse af det tyske mindretal , “kun synes at have fælles elementet Islam.” Kristne kaldes forkert ” vantro,” hvilket røber en vis uvidenhed om den fundamentalistiske islamiske ideologi. Filmskaberene Guner Balci og Nicola Graef har helt tydeligt i deres film “Kampen i klasseværelset” (TV-dokumentar om den kulturelle konflikt i klasseværelset: en tabt kamp) dokumenteret denne skelsættende, afvigende uvikling som, som ikke kun finder sted i Berlin.

Mangel på interkulturel kompetence

De fleste deltagere på det ekstraordinære møde GEW, ønskede ikke at diskutere “tyskefjendtlighed”, fordi dette kun er ét af flere elementer. “Alle der er anderledes bliver mobbet”, siger læreren Mechthild Unverzagt. I det store og forblev diskussionen lammefrom og indenfor den politisk korrekte demarkationslinje. “Der er mangel på interkulturel kompetence,” hed det igen og igen , og “det handler jo om at socialt dårligt stillede elever demonstrerer styrke.”

Dette synspunkt – der bringer selvforsvar i spil, men ikke de fatale konsekvens af undtagelsestilstanden i muslimske familier og indoktrineringen fra moskéer og det islamiske samfund – har i løbet af de seneste årtier kostet foreningen mange medlemmer. Især engagerede lærere, som i modsætning til tjenestemænd og politiske embedsmænd gentagne gange at gøre opmærmsom på forholdene i skolerne, gav op og resignerede.

Ubarmhjertig uvidenhed

Folkeskolelæreren Wolfgang Schenk har fortalt om sine erfaringer med skolemyndighederne, da han forelagde dem sine erfaringer om kvindefjendske overgreb på lærere, fornærmelser som “nazist”, “luder”, “racist” eller om et tvangsæteskab der truede en af hans elever. Han skulle forholde sig i ro for ikke at give “højreorineterede vand på møllen”.

Denne ubarmhjertige uvidenhed bliver opretholdt indtil denne dag. Allerede i begyndelsen af halvfemserne, var indflydelsen fra islamiske organisationer og visse moskéer og foreninger mærkbar, at anti-vestlige, anti-demokratiske holdninger forgifter nu flere og flere skoler, siger Schenk. “Tyskfjendligheden” er faktisk bare et af mange udstødelsesfænomener.

Berlins Skolebestyrelser har netop sendt en guide til islam i skolerne. Hæftet, der ofte er blevet revideret, er nu i det mindste er renset for muslimske hemmelige anbefalinger, fra prædikanter der er uddannet på et fransk sharia-institut, er virkelig en skandale. Der er ingen oplysninger om konsekvenserne af islamisk køns-apartheid. og det advarer fremfor alt lærerne mod at “overvælde eleverne med vestlige, liberale frihedsværdier.”

F.A.Z.:Das Gift der muslimischen Intoleranz

Se også ARD 1: Tyske skolebørn terroriseres af udlændinge, Video: Clash of Civilisations in the Classroom