Islam

Hva nå Støre?

Nå begynner endelig Nordlys sitt gravearbeid å få nasjonale konsekvenser. Etter at Nordlys avslørte ekstremisme knyttet til det saudiske prestisjeprosjektet i Tromsø – planene om å reise en megamoské med saudisk finansiering – får VG Støre på banen. Støre sier det HRS har sagt i flere omganger de siste årene: Hvis det skal reises moskeer i Norge og Vesten ved hjelp av saudiske petrodollar, ja, da skal vi også kunne bygge kirker i Saudi-Arabia med norske oljekroner. Men, føyer den alltid så ordrike statsråden med de mange tvetydige vendingene: vi har religionsfrihet i Norge. Nettopp, og her er det Regjeringen vår må ta et generaloppgjør: er islam og kristendommen to like størrelser, eller er organisert islam også juss og politikk?

Hege Storhaug, HRS

Det er forløsende at Jonas Gahr Støre inviteres ut på den islamske banehalvdelen av VG. Sakens anledning synes å være den ytterliggående moskeen Tawfiiq islamsk senter i Trondheimsveien i Oslo og en søknad om moskébygging med saudisk finansiering. Tawfiiq følger shafilovskolen – som Al Shabaab – og som eksempelvis påbyr kjønnslemlestelse. VG er uklar og sparsom med opplysninger om hva de konkrete planene til Tawfiiq er. La oss håpe det kommer mer kjøtt på beinet i løpet av dagen. Det interessante i denne runden er at Støre går i HRS sine fotspor med sitt utspill om like for like. En kirke i Mekka for en moské i Tromsø. Han vil avvise sponsing fra Saudi-Arabia – fordi landet har kriminalisert bibelen og bygging av kirker på egen jord.

Men så legger Støre til at vi har religionsfrihet. Vi kan ikke bestemme hvilke retninger innen islam som kan etablere seg i Norge – da uten utenlandsk finansiering, formoder jeg Støre mener. Vel, hva med å gå et nytt skritt i HRS sin retning? Altså, nedsett en gruppe/kommisjon til å granske den ideologiske tilknytningen til de ulike islamske trossamfunnene. Hvis det avdekkes ideologi som er vel så mye juss og politikk som teologi, ja, da bør vel heller ikke den norske staten støtte slike samfunn økonomisk, slik det gjøres i dag? Gransk også hvordan Islamic Cultural Centre kunne reise sin prangende moské i Tøyenbekken på Grønland; hvor kom finansene fra?

Norge og Europa kan ikke fortsette å late som om moskeer representerer en hvilken som helst annen ”fredsideologi” – i alle fall hvis den britiske historikeren Arnold J. Toynbees ord tas så alvorlige og sanneferdige som de er: ”sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, men fordi de begår selvmord”.