Islam

Drømmen om saudisk skole i Nordens Paris

Lederen av moskeen Alnor i Trømsø, konvertitten Sandra Maryam Moe, bærer på en drøm: at hennes barn skal kunne innskrives på en privatskole i Tromsø, finansiert av saudiske midler. Akkurat samme skole som styrelederen til Alnor, svensken Hussein Aldaoudi, driver på den andre siden av norskegrensa. Dagens oppslag i Nordlys viser med all tydelighet hvilke ideologiske krefter vi står overfor, også helt nord i landet: wahabisme, direkte kopiert fra ørkenlandet Saudi-Arabia.

Hege Storhaug, HRS

Det som skjer i disse dager nord i Norge ser ikke ut til å berøre media i hovedstaden eller i andre større byer. Som utdannet journalist med en god del års erfaring innen feltet, går tankene mine til hvilke skup som Oslopressen – ikke minst – kunne fått fatt i dersom de tok vår tids ideologisk utfordring på alvor. Tenk hvis noen VG-journalister (redaskjonen med mest ressurser i Norge, etter hva jeg forstår), tok noen solide spadetak i Tawfiiq islamsk senter – et trossamfunn med rundt 4 000 medlemmer, først og fremst somaliere. Et samfunn som følger den ortodokse shafilovskolen. Et samfunn som åpent har gått ut med støtte til terroristene i Al Shabaab. Tenk om noen ville grave i Islamic Cultural Centre – hvordan klarte de økonomisk å reise megamoskeen i Tøyenbekken? Og hva med denne mannen og hans trossamfunn, Zulqarnain Sakandar Madni?

I dag har Nordlys satt søkelyset på den svært ortodokse mannen Hussein Aldaoudi, som driver en muslimsk skole for barn i Sverige og som er styreleder for Tromsøs Alnor. Skolen er kritisert opp og ned i flere runder i Sverige for sitt pent sagt grumsete tanke- og verdisett. Ett eksempel som vel sier alt er at skolens tidligere kvinnelige rektor, som sa opp etter et halvt år i rektorstolen, ikke fikk være til stede på åpeningen av skoleåret – fordi hun var kvinne. Musikk er også bannlyst. At skolen finansieres med saudiske midler er Aldaoudi helt åpen på. Men det er ingen problem, mener han. Samtidig vil han ikke svare på hva wahabisme er. Han påberoper seg heller å være utsatt for islamofobiske krefter… Nøtaktig hva islamister gjør når de blir konfrontert med faktiske ideologiske forhold.

Du kjøper avisa Nordlys her for 20 kr

Her er referat fra de to foregående avsløringene