Integrering og integreringspolitikk

Nasjonalfølelsen lav blant tyrkere i Nederland

40 prosent av tyrkere i Nederland føler seg som nederlandsk. Blant tyrkere utenfor arbeidslivet føler bare 24 prosent seg nederlandsk. Surinamesere scorer langt bedre. 79 prosent opplever seg som nederlandske, noe som forklares med at nederlandsk er Surinams offisielle språk.

Hege Storhaug, HRS

Undersøkelsen er utført av Central Bureau for Statistics (CBS). Den viser at språkkunnskap er viktig for den nasjonale identitetsfølelsen. Også arbeid betyr en del, mens inntekt ikke har betydning for nasjonalfølelsen. Blant surinamesere gir det ingen utslag på nasjonalfølelsen til Nederland hvis man ikke har arbeid, i motsetning til andre grupper, melder NIS. Lavest score på nasjonalfølelse ble funnet blant tyrkerne. Dette kan skyldes blant annet Tyrkias statsminister Edrogan som har sagt til tyrkere i diaspora at det er en ”forbrytelse mot menneskeheten” å ta til seg vestens verdier og at tyrkere må vokte sin kulturelle bakgrunn

Only 40 percent of Dutch people with a Turkish background actually feel Dutch, the Central Bureau for Statistics (CBS) reported yesterday.

The CBS surveyed the degree to which the four important immigrant groups identify themselves with the Netherlands. To this end, people were surveyed who were themselves born abroad, or who have at least one parent not born in the Netherlands.

Surinamese (79 percent) are most likely to feel Dutch. Possibly this is because they generally already spoke Dutch before their arrival – Surinam was in the past a Dutch colony.

Command of the Dutch language is the most important criteria for deducing to what extent someone feels Dutch, according to the CBS. Having work also encourages identification with the Netherlands. How much people earn plays no demonstrable role.

Among Antilleans (and Arubans), some 60 percent feel Dutch, followed by Moroccans with 50 percent. Turks have the lowest score at 40 percent. Among Turkish women, the figure is even slightly lower (38 percent).

Turks, Moroccans and Antilleans are more likely to feel Dutch if they have work than if they are not working, but among Surinamese, this makes no difference. Only 24 percent of Turks without a job feel Dutch.