Ytringsfrihet

Muhammed-saken er overmett

Jyllands-Postens redaktør Flemming Rose kommer med bok om Muhammed-karikatruene på femårsdagen for den verdenshistoriske publiseringen, 30.september. En del røster har advart mot økt terrortrussel når karikaturene gjenopptrykkes. Tidligere operativ leder for Politiets Etterretningstjeneste (PET), Hans Jørgen Bonnichesen avviser spekulasjonene som sannsynlige. Radikale krefter har allerede brukt kariakturene så ”optimalt” i propagandaøyemed som mulig er, mener han. ”Det blir på et tidspunkt trivilelt, og man får en fornemmelse av metthet,” sier Bonnichsen.

Hege Storhaug, HRS

Flemming Roses kommende bok om karikaturene, Taushetens tyrrani, vil ikke få betydning for Danmarks sikkerhetssituasjone, mener Bonnichesen. Sikkerhetssituasjonen er allerede så alvorlig at den kan ikke bli verre, sier han til Jyllands-Posten.

«Det trusselsniveau, der i forvejen eksisterer, kan ikke være højere. Der er en konkret trussel mod danskere og danske interesser i udlandet. Og også en konkret trussel mod både Kurt Westergaard, Flemming Rose og mod Jyllands-Posten. Jeg tror altså ikke, at bogen får en betydning, da truslerne i forvejen er der,» siger Hans Jørgen Bonnichsen, der baserer sine udtalelser på sin indsigt og viden i efterretningsvæsenet.

«Optimalt» brug

Hans Jørgen Bonnichsen mener, at de mest radikale grupperinger allerede har brugt tegningerne så «optimalt» i deres propagandavirksomhed, at det er svært at se, at genoptrykningen i bogen, kan have en betydning.

«Det bliver på et tidspunkt trivielt, og man når en mæthedsfornemmelse,» siger Hans Jørgen Bonnichsen, der har samme vurdering af en kommende bog, som tegneren Kurt Westergaard vil udgive.

Pensjonisten og bestefaren bak tegningen av Muhammed med bomben, Kurt Westergaard, som ble forsøkt drept i sitt eget hjem tidligere i år, har beskyttelse døgnet rundt 365 dager i året. Hva gjelder handelsblokader går det Danmarks vei, mener Bonnichsen. Flemming Rose er enig med Bonnichesens analyse.

«Kurt Westergaard er dækket ind 365 dage om året, 24 timer i døgnet. Man kan ikke øge sikkerheden mere om ham. Og hvad angår handelsblokeringer, er det mit klare indtryk, at man er kommet til fornuft i de dele af verden, hvor det foregik,» siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Samtaler med PET

Hovedpersonen selv, Flemming Rose, oplyser, at han før bogprojektet har talt med både PET og JP/Politikens sikkerhedschef.

«Der er ingen, der har fortalt mig, at verden falder sammen, når bogen udgives. Og jeg kan bekræfte Bonnichsens analyse af, at sikkerhedsniveauet er i et leje, hvor det ikke gør fra eller til,» siger Flemming Rose.

PET har indikasjoner på at grupper i utlandet bprøver å sende terrorister til Danmark.

PET vil ikke kommentere bogudgivelsen, men henviser til den seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark, den såkaldte VTD, der senest er offentliggjort 19. maj 2010

Heraf fremgår det, at der er en erkendt trussel mod Danmark, der skærpes af militante ekstremistiske gruppers høje prioritering af Danmark som terrormål.

Det gælder både danske interesser i udlandet og mål i Danmark, og VTD’en indeholder bl.a. en oplysning om, at der er «indikationer» af, at grupper i udlandet forsøger at sende terrorister til Danmark.

Det er især genoptrykningen af Muhammed-tegningerne i februar 2008, der har skabt den særdeles alvorlige trussel. De blev genoptrykt i de fleste danske aviser, efter PET havde slået til mod tre personer, der ifølge efterretningstjenesten havde planlagt et drab på Kurt Westergaard.

Bunnlinjen i debatten om publiseringen er om al-Qaida skal redigere boken, eller for den saks skyld aviser, mener Rose. Han ser heller ikke for seg hvordan man kan skrive en bok som analyserer Munchs maleri ”Skriket” uten at leseren får presentert maleriet.

Bl.a. fordømte Al Qaida-lederen Osama bin Laden i marts 2008 tegningerne, og den 4. september samme år offentliggjorde Al Qaida en længere video, der bl.a. omhandler Muhammed-tegningerne og angrebet på den danske ambassade i Islamabad i Pakistan.

Flemming Rose siger, at han meget nøje har overvejet trykningen af tegningerne.

«Jeg er ikke en kold og kynisk beregnende person. Selvfølgelig har jeg tænkt meget over, hvad konsekvensen ville være, men jeg har holdt de forskellige muligheder op mod hinanden. Hvis tegningerne ikke blev trykt i bogen, så ville det i sig selv skabe debat, og jeg ville blive skoset for ikke at have talt om andet i fem år, og så ville de ikke være med i min egen bog. Bottom line er vel at stille spørgsmålet, om Al Qaida skal redigere min bog, Jyllands-Posten, Politiken eller Berlingske Tidende. Hvis det er tilfældet, så er vi virkelig langt ude, og det håber jeg, at danskerne kan forstå,» siger Flemming Rose.

To forhold

Fra en publicistisk synsvinkel begrunder Flemming Rose genoptrykningen af avissiden med to forhold:

«For det første er der en meget detaljeret gennemgang af tegningerne, og det vil være meget mærkeligt at forestille sig en kunstbog med en analyse af Munchs «Skriget» uden, at man ser maleriet. Jeg er nødt til at give folk en mulighed for at se det, jeg skriver om. For det andet er der et mere generelt afsnit, der handler om, hvad der er ved et billede, der krænker folk. Heri beskrives andre tilfælde i kunsthistorien og i dansk bladtegnings historier, hvor folk har reageret meget stærkt. Der er således noget om holocaust, anti-kristne tegninger og fotos, der provokerer, fordi de har et seksuelt udtryk, i bogen. Det er illustrationer, der gennem tiderne har bragt folks pis i kog,» siger Flemming Rose.