Forskjellsbehandling og diskriminering

FN rasler med rasismesablene

FNs rasismekomité vil ha straffeforfulgt danske politikere på dansk jord syv år etter at noen ganske skarpe uttalelser om somaliere og kjønnslemlestelse falt. FN definerer uttalelsene som rasistiske og dermed brudd på FNs konvensjon om rasediskriminering. Selv sier de to politikerne fra Dansk Folkeparti at de kun påpekte fakta; at det er helt vanlig med kjønnslemlestelseblant somaliere. Regjeringspartiet Venstre mener FN kan ha politiske motiv i saken.

Hege Storhaug, HRS

I 2003 kritiserte Dansk Folkepartis (DF) leder Pia Kjærsgaard at Dansk-Somalisk forening fikk oversendt et høringsforslag om forbud mot kjønnslemlestelse. Kjærsgaard mente det var det samme som å spørre pedofile ”om de har noe å innvende over for et forbud mot sex med barn”. DFs Søren Espersen fulgte opp og sa: ”Hvorfor skulle man spørre somaliere hva de mener om det når flertallet gjør det som noe helt naturlig?”

Vel, Espersen vet ikke noe om utbredelsen av kjønnslemlestelse blant somaliere i Danmark eller Europa. Ingen land har funnet disse barna viktige nok til å prioritere kartlegging av utbredelsen – tross det grusomme overgrepet vi snakker om.

Det interessante er nå at FNs rasismekomité blander seg inn i indre danske anliggender, og mener at dansk politi har gjort en for dårlig jobb. Derfor har Danmark brutt rasismekonvensjonen, mener FN. Uttalelsene definerer FN til å være ”negativt generaliserende”. Men FN vet jo heller ikke om Kjærsgaard og Espersen har rett i sine påstander om utbredt kjønnslemlestelse bland danssomaliere. Kanskje FN skulle konsentrere seg om å beskytte barn mot et rituelt og irreversibelt grovt overgrep heller enn å løpe etter politikere som er løsmunnet – og det dertil syv år etter uttalelsene falt?

Danmark har brudt racismekonventionen, fordi politiet lod det gå upåagtet hen, da DF-politikere sammenlignede somaliere og pædofile, siger FN’s racismekomité.

Det er en overtrædelse af FN’s konvention om racediskrimination, at dansk politi afviste at føre racismesager mod to af Dansk Folkepartis toppolitikere, Søren Espersen og Pia Kjærsgaard, da de udtalte sig negativt om somaliere og omskæring.Det fastslår den FN-komité, som overvåger konventionen.I 2003 kritiserede Pia Kjærsgaard, at Dansk-Somalisk Forening fik et lovforslag om forbud mod omskæring til høring. Det svarede ifølge Kjærsgaard til at spørge pædofile, »om de har noget at indvende over for et forbud mod sex med børn«.Søren Espersen erklærede sig i en radiodebat enig og tilføjede: »Hvorfor skulle man spørge somalierne, hvad de mener om det, når flertallet af somaliere gør det som noget helt naturligt?«

«Negativt generaliserende»

Det blev anmeldt som racisme af en somalisk kvinde, men politiet afviste, og dermed brød Danmark konventionen, konkluderer FNkomiteen, der finder udtalelserne »negativt generaliserende over for en hel gruppe mennesker« og kritiserer, at Danmark »har undladt at foretage en effektiv efterforskning«. Komiteen anbefaler, at staten betaler den somaliske kvinde erstatning for »den moralske krænkelse«.SF’s menneskerettighedsordfører, Kamal Qureshi, håber, at afgørelsen giver skrappere forfølgelse af racisme:»Regeringen siger altid, at Danmark overholder konventionerne. Her kommer FN så med en klokkeklar kritik af, at det gør vi ikke.« Søren Espersen kalder det »besynderligt«, at en FNkomité blander sig i, hvilke sager der bliver rejst i Danmark. Han ser i øvrigt intet forkert ved sin udtalelse:»Jeg kan slet ikke forstå, at det ikke er helt normal fakta og viden, at i Somalia omskærer man sine piger.«Venstre påpeger, at komiteen kan have politiske motiver for sin afgørelse.

Spørsmålet er om ikke FN undergraver sin egen posisjon med sine prioriteringer. Neste år skal eksempelvis FNs menneskerettighetsråd komme med anbefalinger om HRS skal fratas statsstøtte eller ei, grunnet vår faktuelle kritikk av islam. Vårt tips er at FNs anbefaling vil nettopp være i tråd med hva som skjer overfor DFs politikere, og at islamvennlige krefter anbefales midler. Det er jo dette som er mønsteret fra FNs side, i en tid da vi trenger Bjørneboer mer enn noensinne i nyere tid. Slik sett er det en ære å være i selskap med Espersen og Kjærsgaard. Det må også pekes på at når virkelig ekstreme og helt groteske uttalelser kommer fra islamistisk hold, som da lederen av Det europeiske rådet for fatwa og forskning (ERFF), Yusuf al-Qaradawi, sa at han med egne hender vil fullføre Hitlers Holocaust, da tier FN. ERFF er basert i Dublin. Burde ikke irske myndigehter tatt affære? Hvorfor denne kolossale ubalansen?