Islam

«Vi skal straffe handlinger, ikke meninger»

Leder av Trykkefrihedsselskabet Lars Hedegaard har intervjuet forfatteren Ibn Warraq i anledning den republikanske kandidaten til Kongressen, Vijay Kumar.

Merknad: Intervjuet skal ses i sammenheng med Ibn Warraqs intervju med Kumar, Kampen mot den globvale jihadismen

Vi skal straffe handlinger, ikke meninger

Lars Hedegaard interviewer Ibn Warraq om dennes artikel om den republikanske kandidat til Repræsentanternes Hus, Vijay Kumar.

LH: Er du enig med Vijay Kumar, når han tager til orde for, at vi «systematisk [skal] udvise alle fortalere for bogstavtro islam fra de vestlige lande»? En af grundene til, at jeg spørger, er, at det ikke er en politik, som min organisation, Trykkefrihedsselskabet, kan gå ind for.

IW: «Nej, Vijay Kumar udtrykker det helt forkert. Han bliver nødt til at forklare sig meget bedre. Folk skal have ret til at udtrykke ethvert synspunkt de ønsker, så længe de ikke opildner til konkret og øjeblikkelig voldsanvendelse. Jihadister i Vesten har denne ret præcis som revolutionære kommunister og nazister.»

«Men jeg mener, at Kumar giver et stort bidrag til vores politiske diskurs ved at pege på, at den islamiske ideologi har konsekvenser for os, der lever i Vesten. Tænk på Fort Hood massakren, der kun var mulig, fordi de militære myndigheder nægtede at tage morderens åbenlyse jihadisme alvorligt.»

«Det glæder mig, at selv ledende politikere, som f.eks. Newt Gingrich, der muligvis stiller op som republikansk præsidentkandidat, åbent har udpeget islamismen som vores fjende.»

LH: Vi er altså enige om, at kun handlinger og voldstrusler bør straffes, og ikke meninger?

IW: «Absolut.»