Vold og overgrep

Overgrep mot kristne i Pakistan

Overgrep mot kristne i den muslimske verdenen er stort sett et ikke-tema i norske meningsdannende aviser. Man må først og fremst til kristne aviser som DagenMagazinet for å få innblikk i den groteske forfølgelsen av kristne, eller til kristne organisasjoners nettsider, som norske ”Åpne Dører”.

Hege Storhaug, HRS

Med tanke på at pakistanerne i Norge er den største og mest omtalte muslimske gruppen i Norge, burde nyheter fra Pakistan om muslimers overgrep mot kristne være av interesse. Hvor mange kristne med pakistansk bakgrunn som bor i Norge, har jeg aldri sett et anslag over. Men de er her nok. Hvordan behandles de av sine ”landsmenn” her på berget? Holder de lav profil i frykt for overgrep? Temaet burde være av interesse for media. Det samme burde de kontinuerlige overgrepene på kristne i Pakistan være.

Her en oppdatering fra Pakistan:

Ett år etter at de kristne landsbyene Gojra og Korian ble satt fyr på etter rykter om blasfemi, utgjør de pakistanske blasfemilovene fremdeles en konstant trussel mot landets kristne.

19. juli ble Rashid og Sajid Emmanuel skutt og drept utenfor et rettslokale i den pakistanske byen Faisalabad. De to kristne mennene var anklaget for å ha kommet med blasfemiske utsagn om profeten Muhammed og var i politiets varetekt, men etterforskningen hadde vist at anklagene var falske.Drapene har ført til en rekke demonstrasjoner, blant annet i Lahore og Karachi. I helgen ledet pakistanske kristne en demonstrasjon i London der de protestere mot de pakistanske blasfemilovene og mot drapene på de to mennene.Demonstrasjon som gikk til Downing Street nr 10, med tidligere biskop Nazir Ali i spissen, skjedde nøyaktig ett år etter angrepene på de kristne, pakistanske landsbyene Gojra og Korian. Åtte mennesker ble drept og over hundre hus ble satt fyr på og ramponert mellom 30. juli og 1. august i fjor. Også den gangen var det anklager om blasfemi som oppildnet mobben til å angripe.

Hån mot rettsstaten

Organisasjonen Christian Solidarity Worldwide (CSW) hevder at blasfemiloven blir hyppig misbrukt – både av folk som bruker falske anklager om blasfemi for å kjøre sin egen personlige vendetta mot personer de misliker og av ekstremister som bruker loven til å fremme sin egen agenda.Da Shahbaz Bhatti, statsråd for minoritetsspørsmål, holdt pressekonferanse dagen etter drapene på Rashid og Sajid Emmanuel, tok han sterkt avstand fra misbruk av blasfemilovene. Dette førte til at han selv ble truet på livet av en muslimsk leder.– Blasfemiloven utgjør en fare for alle pakistanere. Loven er blitt et redskap for å spre frykt og en hån mot rettsstaten, sier Stuart Windsor, direktør i CSW. Organisasjonen oppfordrer den pakistanske regjeringen om å oppheve blasfemiloven og sikre rettferdighet for alle ofre.Windsor har merket seg at både i forkant av angrepene i Gojra og Korian, og før drapene 19. juli, hadde utenbys islamister engasjert seg og brukt høytalerne i lokale moskeer for å oppildne til angrep.

Minoriteter under press

Arrangørene av demonstrasjonen i London hevder at presset på religiøse minoriteter øker i Pakistan. Behandlingen av den kristne sykepleiestudent Magdalene Ashraf i Karachi er ett av flere eksempler på dette. «Er du kristen?» skal ha vært det første den muslimsk legen, Abdul Jabbar Memon, spurte om da han møtte henne 13. juli. Sykepleieren ble deretter slått, voldtatt og kastet ut av et vindu. [Se flere detaljer om hendelsen på Compass Direct News.]Sykepleieren får nå juridisk hjelp av «European Center for Law and Justice» etter at biskopen i Karachi, Sadiq Daniel, bad dem ta saken.Ifølge ECLJ er deres pakistanske medarbeidere misfornøyd med samarbeidet med pakistansk politi og sykehuset der pleieren arbeidet.– Politiet prøver å hale ut saken, og sykehuset fremstiller det som et selvmordsforsøk, sier de ifølge ECLJs nettside.Mange kristne kvinner jobber som sykepleiere i Pakistan, fordi muslimske menn ikke ønsker at deres koner og døtre skal jobbe sammen med andre menn. Magdalene Ashrafs sak har bidratt til å rette oppmerksomheten mot de vanskelige forholdene kristne sykepleiere ofte jobber under. Ifølge nyhetsbyrået Compass Direct ble fem kristne skutt og drept utenfor en pakistansk kirke 15. juli. Ytterligere fire ble såret. De drepte og sårede var samlet i kirken for å diskutere sikkerhetssituasjonen etter at de hadde blitt truet av islamister og bedt om å forlate området.Det samme nyhetsbyrået meldte i juli at en kristen mor og fire av hennes barn ble skutt og drept i sitt hjem av islamister. Nyhetsartikkelen på dansk finnes på Åbne Døres nettside i Danmark.

(Artikkelen er gjengitt hos Opendoors med tillatelse fra DagenMagazinet. Den stod på trykk 3. august 2010. Opendoors har tilføyd lenkene og det siste avsnittet og gitt Rights tillatelse til publisering.)