Økonomi

Milliarder i trygdesvindel

NAV forteller om milliarder av statlige kroner i trygdesvindel. Fra 2005 til i dag har NAV politianmeldt trygdesvindel for 870 millioner kroner, og “gjennomsnittsvindleren” har tusket til seg rundt 117.000 kroner. Dette er imidlertid bare toppen av isfjellet, mener NAV-direktør Magne Fladby. Drosjesvindelsaken er den desidert mest omfattende svindelsaken, mens folk som fremstiller seg som enslige forsørgere selv om de bor sammen med ektefelle/partner, er en annet stort trygdesvindelsluk.

Hege Storhaug, HRS

Det er Dagens Næringsliv (DN) som har trygdesvindel som toppsak i dag (kun papirutgaven). Gunnar Stavrum i TV2 kommenterer dette på bloggen sin, og skriver at hver tredje krone i statsbudsjettet nå går til folk som er helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet. Hvor mange av disse kronene som er regelrett svindel, kan ingen svare på, men at direktør Magne Fladby i NAV Kontroll og innkreving, siteres i DN på dette, er alarmerende.

– Vi kan regne med at det svindles for milliardbeløp årlig, sier direktør Magne Fladby i NAV Kontroll og innkreving til Dagens Næringsliv.

Jeg skrev tidligere i år om drosjesvindelsaken der jeg regnet meg frem til at nesten hver tredje pakistanske mann i yrkesaktiv alder i Oslo var involvert. Anslaget mitt var for lavt. Les derfor også Jan Arild Snoens kommentar fra mars i år, der han har gjort et bedre regnestykke enn meg, som avdekker at hver andre yrkesaktiv pakistaner i Oslo og Akershus var involvert i drosjesvindelen.

Det store spørsmålet er hvor smertegrensen til statskassa går.