Integrering og integreringspolitikk

Hvor mange busser?

SVs Heikki Holmås, som er leder av integreringsarbeidet på Stortinget, vil ha bussing av minoritetselever i Oslo øst til skoler i vest der norske elever er i flertall. Dette for at minoritetselever skal få styrket norskkunnskapene. Athar Ali i partiet Rødt synes ikke dette er en god idé fordi den demografiske utviklingen tilsier at nordmenn blir i mindretall. Sånn er det med den saken.

Hege Storhaug, HRS

Konsekvensanalyser. Hvor er disse når innvandringens konsekvenser settes på dagsorden? Tall fra SSB viser at norske elever blir i mindretall i Osloskolen i 2021. Da er spørsmålet til Heikki Holmås og andre som synes bussing er et godt tiltak i dag overfor fremmedspråklige barn: hva med fremtiden? Hvor mange busser skal krysse hovedstaden i 2015, i 2020, i 2030? Holmås sitt forslag kan ha noe for seg i dag for en del barn. Men det blir som å pisse i en frossen bukse, all den tid demografiens tale er lynende klar. Nordmenn blir i minoritet i Oslo rundt 2025, og i Osloskolen enda tidligere. All den tid denne visstnok ”naturloven” ikke har vært et tema hos SV (og de fleste andre partier også), er resultatet at for å få kontroll og få til en reell integrering, må tiltakene være så mange og så harde at knapt noen politikere våger å foreslå dem. For; det har gått så langt at en pakistaner med stor P som Athar Ali, får seg det Oslo jeg mener han har drømt om i flere tiår: nemlig at store områder i Oslo blir totalt dominert av ”hans folk”. Ali vil derfor ikke ha noe bussing. Det er helt fint med skoler totalt fri for etnisk norske. Slik kan foreldrenes opprinnelseskultur få blomstre fritt og gro enda dypere røtter. Som Ali sier det, på vegne av organisasjonen sin Norsk innvandrerforum:

Vårt prinsipp er at det ikke trenger å være et mål at etnisk norske elever skal være i flertall på skolene. Det går fint at minoritetselever er i flertall på enkelte skoler, slik vil utviklingen være.

”Enkelte skoler”, er vel å ta litt forsiktig i. I år er norske elever i mindretall ved 58 av 136 grunnskoler i Oslo. Det nærmer seg altså raskt halvparten av skolene. Det ligger åpent i dagen at det dermed ikke kan være ”et prinsipp” eller ”mål at etnisk norske barn skal være i flertall på skolene”. Ali har fått all den politiske drahjelpen han kunne drømme om uten at partiet hans er representert på Stortinget eller i byrådet i Oslo.

SV-topp går inn for bussing av skoleelever

Athar Ali overrasket over SV-forslag om bussing