Innvandring

Grunnlovsendring for å stoppe ulovlig innvandring

Republikanske politikere går inn for å endre bestemmelsen om at barn som fødes i USA automatisk får amerikansk statsborgerskap. Motivet er å stoppe ulovlig innvandring.

Innvandring er et stadig hetere tema på den amerikanske politiske agendaen, melder NTB. Ifølge The Guardian ber republikanske politikere en gruppe senatorer om at USAs grunnlov endres.Det 14. grunnlovstillegget gir personer som fødes i USA rett til statsborgerskap, men senatorene som går i bresjen for å stoppe den ulovlige innvandringen mener dette grunnlovstillegget er utdatert.

– Bestemmelsen oppmuntrer innvandrere til å krysse grensa til USA ulovlig for å føde her, sier senator Lindsey Graham.

Sammen med John Kyl vil han endre grunnlovsbestemmelsen slik at den spesifikt forhindrer at barn som fødes i USA av personer uten lovlig opphold, får statsborgerskap ved fødselen. Begge har varslet at de nå vil holde høringer om saken.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, gir sin støtte til å holde høringene. Også Lamar Smith, republikanernes leder i justiskomiteen i Representantenes hus har lagt fram lovgivningsforslag om å nekte barn av ulovlige innvandrere statsborgerskap. Mer enn 90 kongressrepresentanter støtter Smiths forslag.Det skal fødes om lag 425.000 barn av ulovlige innvandrere i USA hvert år.