Islam

En moské i NY for en kirke i Mekka

Den største moskeen i Roma er på 30 000 kvadratmeter og kan romme tusener av troende. Den kristne kirken i Mekka er på null kvadratmeter og rommer således ingen troende. Med andre ord er Roma er åpen by mens Mekka er en lukket by, skriver forfatteren Leon de Winter. Han påpeker det grelle faktum at Mekka er den eneste såkalte hellige byen eller stedet i verden som er lukket for ikke-troende, altså lukket for ikke-muslimer. Samtidig: i vesten krever muslimske talspersoner samme rettigheter som alle andre, mens i tradisjonelle muslimske land er ikke-muslimer frarøvet en rekke rettigheter. Denne ubalansen synes å være naturlig for dem, fordi de anser islam som overlegen alle andre tanke- og trossett. Derfor er det ikke et spørsmål for disse hvorfor ikke ”vi andre” har adgang til Mekka. Det ville jo ha vært å benekte Allahs ord, skriver Winter.

Hege Storhaug, HRS

For riktig å understreke islams påståtte toleranse overfor annerledestenkende, trekkes til stadighet Andalucía under islams herredømme frem (711 – 1492). Det skal ha vært et så vidunderlig samvær mellom ulike trosretninger, inneforstått at islam har egentlig ingen problemer med å leve i likeverdig sameksistens med jøder, kristne og andre. Tvert om; alt var ren og skjær fordragelighet i det islamskstyrte Andalucía. Under muslimene var gjensidig anerkjennelse og respekt i førersetet, påstås det fra apologeter av ymse slag. Men, som Winter påpeker, er dette en teologisk og logisk brist. Det ligger i islams natur å herske og slik undertrykke ikke-muslimer, hvilket også var faktum i det islamske Andalucía.

For de rettroende muslimene er islam det eneste sanne svaret. Derfor mener de seg berettiget av hellig makt til å bygge moskeer hvor som helst i verden – endog på det mest sårbare og ”hellige” området i USA, Ground Zero, der over 3 000 personer falt for det verste terrorangrepet noensinne. Initiativtakerne til å bygge gigantmoskeen kalles seg Cordoba Initiative. Dette for nettopp å prøve å forføre politikere og opinionen til å tro på myten om freden og fordrageligheten i islamske Andalucía. Men var det nå slik?

Da muslimene inntok Spania i 711 massakrerte de tusener av ”ikke-troende”. Rundt år 1100 formulerte den muslimske juristen seg omtrentlig slik: ingen kristen eller jøde kan bruke aristokratiske klær, heller ikke klær som gir assosiasjoner til jussen, til velstand. Tvert om skal de ikke-troende avskys og unngås. Det er forbudt å hilse dem med ”fred være med deg”. For Satan har bosatt seg i dem. Og så viidere. I 1011 massakrerte muslimene jødene in Cordoba. I 1066 ble 4 000 jøder drept på en dag av muslimer. Jo da, det var perioder med en relative tolerance overfor Kristen og jøder, men aldri basert på gjensidig toleranse og respekt – og alltid basert på muslimske overherredømme.

Hva burde så de bak Cordoba Initiativ gjøre? Jo, de kan utføre en historisk gest. De kan finansiere og bygge et multireligiøst senter på Ground Zero. Der kan de skape en kirke, en synagoge, hindu- og buddhisttempler, rom for ikke-troende, og en moské på samme størrelse, og slik hedre de terrordrepte.

Kun slik utvises det gjensidig respekt og toleranse.

Men den mest imponerende gesten ville være å bygge en kirke i Mekka.

For «Islams magt» ville nok det å ta en slik utfordring på alvor være nær sagt det samme som frafall, med unntak av de liberale muslimenes ansikt.

A mosque in New York for a Christian church in Mekka

By Leon de Winter

The principal mosque in Rome has a surface area of 30,000 square meters and can hold thousands of believers. The Christian church of Mecca has a surface area of zero square meters and can hold zero believers. In fact, there is no Christian church in Mecca. In other words, Rome is an open city and Mecca is a closed city.

There has never been opposition by Muslims to the exclusive character of Mecca. Their main sanctuary is located there, and it is forbidden for non-believers to cross the city limits. No other sanctuary of any world religion is closed to members of different creeds. The Western Wall in Jerusalem, the Jews’ holiest site, can be visited by anyone — Muslims, Christians, or Buddhists. The Basilica of Saint Peter in the Vatican, the center of the Roman Catholic religion, is open to any person that wishes to visit its splendor. Hindu and Buddhist temples welcome anyone who walks in, but not the Muslims’ main mosque.

Muslims claim that their religion contains the final message of God and that all other religions express falsehoods, lies, and distortions — which means that adherents to other religions cannot be accepted as equal human beings with the same rights. Churches are banned in Saudi Arabia. In “modern” Turkey, it is, in reality, impossible to renovate an old Christian church, let alone create one. In a traditional Islamic country, adherents of different religions who refuse to accept Muhammad as their prophet have to live a life with restrictions and special rules. They are the so-called “dhimmis” — people who believe in a single God but who should be treated with special restrictions because of their refusal to follow the prophet Muhammad.

In the Western world, Muslims claim the same rights as other believers. Although it is perfectly normal to them that their holiest site is forbidden to non-believers, they demand that nations in which other religions dominate grant them space and opportunity to build their mosques. The idea that this could be reciprocal is virtually unknown in Muslim communities since Islam is the superior creed and, by Allah’s word, should reign over the earth and over all the other religions.

Reciprocity would be like a denial of Allah’s word.

It speaks for itself that Muslims will try to build a mosque close to one of America’s most sacred sites, the area of the World Trade Center. They expect non-believers to step back and bow to their demands. The whole world should be open to Muslims, while in the Islamic world different religions should be restricted and controlled.

In The Jews of Islam, Bernard Lewis writes:

The claim to tolerance, now much heard from Muslim apologists and more especially from apologists for Islam, is also new and of alien origin. It is only very recently that some defenders of Islam have begun to assert that their society in the past accorded equal status to non-Muslims. No such claim is made by spokesmen for resurgent Islam, and historically there is no doubt that they are right. Traditional Islamic societies neither accorded such equality nor pretended that they were so doing. Indeed, in the old order, this would have been regarded not as a merit but as a dereliction of duty. How could one accord the same treatment to those who follow the true faith and those who willfully reject it? This would be a theological as well as a logical absurdity.

The people wishing to build a mosque close to where the World Trade Center towers fell, have called their organization the Cordoba Initiative. On its website, they state:

Cordoba Initiative (CI) aims to achieve a tipping point in Muslim-West relations within the next decade, steering the world back to the course of mutual recognition and respect and away from heightened tensions.

Cordoba refers to the Spanish town of Cordoba. In the 8th century, Muslims conquered the south of Spain and massacred many thousands of non-believers. Around 1100, the Muslim jurist Ibn Abdun formulated the following legal opinions:

No Jew or Christian may be allowed to wear the dress of an aristocrat, nor of a jurist, nor of a wealthy individual; on the contrary they must be detested and avoided. It is forbidden to [greet] them with the [expression], “Peace be upon you.” In effect, “Satan has gained possession of them, and caused them to forget God’s warning. They are the confederates of Satan’s party; Satan’s confederates will surely be the losers!” A distinctive sign must be imposed upon them in order that they may be recognized and this will be for them a form of disgrace.

In 1011, Muslims massacred the Jews of Cordoba. In 1066, in Granada, 4,000 Jews were killed in one day by Muslims. Despite the terrible bloodshed, there were periods of relative tolerance towards Christians and Jews in Al Andalus, but never based upon mutual recognition and respect but always under Muslim sovereignty.

However, the people behind the Cordoba Initiative can make a historic gesture. They should finance and build a multi-confessional center. In their building, they should create a church, a synagogue, Hindu and Buddhist temples, space for unbelievers, and a mosque, equal in size and importance, in order to honor the victims of 9/11. Only then do they show “mutual recognition and respect.”

But the most impressive gesture would be the creation of a church in Mecca. Muslims built a mosque in Rome, they have dozens of mosques in New York City, but they have cordoned off Mecca for non-Muslims. The Cordoba Initiative should build a church or a synagogue in Mecca. That is mutual recognition and respect with a lasting message. A mosque in New York for a church in Mecca.