Innvandring

Dramatisk økning i trygdebruk

Nye tall fra Danmark viser en dramatisk økning i trygdebruk blant østeuropeere. På to år er antallet østeuropeere på arbeidsløshetstrygd syvdoblet, mens østeuropeere som mottar sosialtrygd har 16-doblet seg. Den danske Regjeringen er urolig over utviklingen, mens Socialdemokratene mener dette ikke er et problem.

Hege Storhaug, HRS

Tallene er svimlende, og det kan handle om den økte arbeidsledigheten generelt i Danmark, men tallene kan også skjule misbruk av det rause velferdssystemet. Uansett; Danmark kan antakelig lite gjøre med situasjonen annet enn å slå ned på eventuelt misbruk av trygder, for som EU-land er retten til trygder en del av den frie bevegeligheten.

Så vidt HRS kjenner til, har vi ikke statistikk over trygdesituasjonen blant østeuropeere i Norge.

Det er Jyllands-Posten som har bestilt tallene fra Danmarks Statistik, tilsvarende Statistisk sentralbyrå i Norge. Arbeidsminister Inger Støjberg fra Venstre vil ha undersøkt om det foreligger trygdejuks bak de voldsomme tallene. Trygdesystemet i Danmark gir utlendinger rett til sosialhjelp etter 10 ukers arbeid.

Rumænere, litauere og ikke mindst polakker får i stigende grad tildelt danske velfærdsydelser.Det viser en opgørelse over dagpenge og kontanthjælp til personer fra de nye EU-lande i Østeuropa, som Danmarks Statistik har udarbejdet for Morgenavisen Jyllands-Posten.På to år er antallet af østeuropæere på dagpenge syvdoblet til 575 i 2009, mens antallet af østeuropæiske modtagere af kontanthjælp er 16-doblet til 1.243 personer.

Kontanthjælp efter 10 uger

Man kan få kontanthjælp efter 10 ugers arbejde i Danmark, mens dagpenge kræver arbejde og a-kasse-medlemskab i et år.»Det er en foruroligende stigning,« siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V), som vil have undersøgt, om der ligger snyd eller misbrug bag stigningen.»Samtidig vil jeg indskærpe over for kommunerne, at folk skal stå reelt til rådighed for arbejdsmarkedet, før de får udbetalt kontanthjælp eller dagpenge.«

DF: Grænsen går ved kontanthjælp

Dansk Folkeparti finder det i orden at udbetale dagpenge til udenlandske a-kassemedlemmer, men partiet mener ikke, at danske skatteydere skal betale kontanthjælp til arbejdsløse polakker. »Det dræner den danske statskasse noget så grueligt. Det kan ikke passe, at vi skal være socialkontor for hele Europa,« siger arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted.Socialdemokraterne ser ikke problemer i at give understøttelse til østeuropæerne.

S: De har samme rettigheder

»Det er et udtryk for, at arbejdsløsheden har været stærkt stigende i Danmark. Folk, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, har etableret sig her og har betalt skat og fagligt kontingent. De skal selvfølgelig have de samme rettigheder som danskere,« siger arbejdsmarkedsordfører Torben Hansen (S).EU-borgeres ret til sociale ydelser er en del af reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed, fortæller professor Marlene Wind, Københavns Universitet:»Der er ingen som helst mulighed for, at danske politikere kan ændre på det.«