Ytringsfrihet

Anklageskriftet mot Lars Hedegaard

Rasismeanklagene mot Lars Hedegaard i Danmark handler muligheten for å uttale seg fritt om tabubelagte og betente tema – også i unyanserte og friske vendinger. Statsadvokaten har nå tatt ut tiltale, og sappho.dk kan påvise at anklageskriftet ikke en gang refererer presist hva Hedegaard faktisk sa like før jul i fjor. Den historiske saken vil gi en klar pekepinn om ytringsfrihetens kår de kommende årene.

Hege Storhaug, HRS

Rights.no har omtalt Lars Hedegaards utspill om muslimer og voldtekt flere ganger, som i artikkelen ”Ordets jihad rammer Danmark”. Det bør likevel gjentas at vi også mener Hedegaards utspill var unyansert, men at temaet, voldtekt innad i muslimske storfamilier, er et svært viktig tema som bør settes solid på dagsordenen. Det ville ikke mainstream media etter at «Hedegaard-saken» endte der med heftig debatt, før den skal videre i domsapparatet. En fellende dom mot historiker og forfatter Lars Hedegaard og Jesper Langballe (DF) vil ikke nødvendigvis føre til begrenset ytringsfrihet, men det kan selvsagt bli utfallet. Saken kan ende opp i Folketinget der rasismeparagrafen endres og såkalt hate speach fjernes fra lovverket.

Som sappho.dk ved assisterende sjefsredaktør Katrine Winkel Holm skriver:

Ved nærmere eftersyn viser sagen sig nemlig at handle om langt mere end de to herrer Hedegaard og Langballe. Det har altid været principielt forkert at dømme brovtende racister for deres dybt stupide bemærkninger, men direkte farligt for den frie debat er det, når man begynder at bruge paragraffen mod politikere og debattører, der tager kontroversielle emner op. Tiltalen mod Hedegaard og Langballe illusterer netop, hvordan hate speech-love bruges til at kvæle og kriminalisere legitime holdninger og debatter af afgørende betydning, som Melanie Philips har formuleret det.

Derfor handler sagen i sidste ende om din og min mulighed for frit at ytre os om tabubelagte emner og betændte sager – også når vi udtrykker os alt for upræcist eller lidt vel friskfyragtigt – uden at skulle slæbes i retten af staten, anklaget for ”racisme”. Uden at få lukket munden af domstolene.

Sagen har allerede rejst megen debat og flere spørgsmål melder sig: Har det betydning for sagens udfald, om der er en kerne af sandhed i Hedegaards udtalelser, eller er det nok, at de føles forhånende? Er der nu politisk flertal for en ændring af §266b?

Winkel Holm har også tatt for seg statsadvokatens anklageskrift, og her finner hun faktiske feil i gjengivelsene av Hedegaards uttalelser. Det kan se ut som statsadvokaten har klippet og limt ukorrekte gjengivelser av Hedegaards utspill fra et nettsted, skrevet av en av Hedegaards politiske motstandere!

Det er i sandhed et anklageskrift med overraskelser. Troede man, at den tekst eller det udsagn, som statsadvokaten lægger til grund for at rejse tiltale mod en borger skal være klart afgrænset, autentisk, pinligt nøjagtig og korrekt i enhver henseende, så må man tro om igen. Troede man, at det skulle basere sig på original-teksten og ikke på en sammenskrevet oversættelse af en af den tiltaltes brændende modstandere, er man åbenbart også naiv.

Illustrasjonen til artikkelen er en tegning av den danskiranske kunstneren Firoozeh Bazrafkan, som illlustrerer munnkurven på Hedegaard