Vold og overgrep

Når jenter og kvinner utfordrer patriarkatet

En ny undersøkelse i Tyrkia indikerer at tyrkiske kvinner i økende grad utfordrer makthegemoniet til menn. Resultatet er økende vold mot kvinner. Det samme kan man forvente i Norge og Europa; dess mer muslimske jenter og kvinner utfordrer familieoverhodene, jo mer brutal vold møtes de med. Saken om barnebruden på 13 år i Oslo, som lever i skjul med et dramatisk trusselbilde, bevitner at påstanden kan holde vann.

Hege Storhaug, HRS

VGs hovedoppslag på lørdag om den norskirakiske jenta som ble giftet bort i Oslo i 2006 kun 13 år gammel, illustrerer den ferske tyrkiske undersøkelsen: opprør mot undertrykkelse kan utløse mer vold. Oslopolitiet vurderer at jenta må leve med drapstrusler resten av livet. Muligens er hun således transportert ut av Norge i sikkerhet og med ny identitet. Saken er historisk, da politiet mener at de for første gang kan dokumentere barneekteskap inngått i Norge, og, ikke minst, fordi tiltalen antakelig vil gjenspeile den kollektivistiske handlingen; både fetteren hun ble giftet til, moren, svigermoren og svigerfaren, risikerer å bli dømt.

I den ferske undersøkelsen fra Tyrkia, kommer det frem at økt modernisering kan betyd mer vold i lukkede samfunn når samfunnet blir utsatt for hurtig endring. Jo mer samfunnet åpnes eller tvinges til å åpen seg, dess større gnisninger blir det mellom de nye og gamle tankesettene.

Bare i løpet av dette årets fire første måneder, har over 10 200 kvinner i Istanbul anmeldt em far, bror, ektemann kjæreste eller sønn for vold. Tidligere undersøkelse viser at tre av fire tyrkiske kvinner utsettes for vold i familien minst en gang i måneden.

Flere end 10.200 kvinder i Istanbul har i årets første fire måneder oplevet at blive udsat for vold i hjemmet, viser en undersøgelse .Ifølge tyrkiske eksperter øges volden i takt med, at kvinderne frigøres og konservative kønsroller nedbrydes i samfundet.

Hver dag udsættes 92 kvinder i den tyrkiske millionby Istanbul for fysisk mishandling. Baseret på en dugfrisk opgørelse over årets første fire måneder ser billedet af ligestillingen i Tyrkiet dystert ud. Siden årsskiftet har sammenlagt 10.282 kvinder i Istanbul anmeldt en far, ægtemand, bror, kæreste eller sågar søn til politiet for grov vold. Det viser en officiel undersøgelse foretaget af menneskerettighedsafdelingen ved Istanbuls provinsstyre. Ifølge menneskerettighedsadvokaten Vildan Yirmibesoglu er Istanbul et mini-Tyrkiet i kraft af sin socioøkonomiske og etniske sammensætning, og tallene for byen med de anslået 12 mio. indbyggere kan således illustrere problemets udbredelse på landsplan.

Akkurat som i Norge vil mørketallene være betydelige. Det er en stor terskel å trå over ved å anmelde sine egne til politiet.

Hun understreger desuden, at tallene kun er baseret på anmeldelser, hvorfor problemets reelle omfang formentlig er meget større. Vildan Yirmibesoglu henviser til tidligere, mere omfangsrige undersøgelser, der har fastslået, at tre af fire kvinder i hele Tyrkiet i gennemsnit mindst en gang om måneden udsættes for fysisk eller psykisk vold. ”Det er typiske træk ved mandsdominerede samfund. Det er en mentalitet, der ikke tilkender kvinden taleret eller retten til at forvalte sit eget liv, klæde sig som hun vil, eller have kontakt til hvem hun har lyst til. De grove tilfælde forekommer typisk i meget konservative miljøer, hvor familiens mænd tager beslutninger på kvindens vegne,” siger Yirmibesoglu.

Å gi fra seg makt frivillig og uten motstand er nær sagt et ukjent fenomen.

Sammenlignet med tidligere år indløber der et stigende antal anmeldelser om vold mod kvinder i tyrkiske politidistrikter hvert år.Her spiller det ifølge Istanbul-guvernørens menneskerettighedsadvokat Vildan Yirmibesoglu også en rolle, at kvinderne er blevet bedre til at anmelde sagerne end tidligere. Men hun mener, at sammenstødet mellem borgernes konservative værdier og det frie samfund øger konfliktniveauet i familierne: ”Mere modernisering kan betyde mere vold i lukkede samfund, når de blive udsat for hurtig forandring. Jo mere de åbnes eller tvinges til at åbne sig, des mere opstår der gnidninger mellem de gamle levemønstre og de nye måder at tænke på, for eksempel mellem kønnene eller mellem generationerne”, siger hun.

Tilflugt på herberg

Denne betragtning deler Ülfet Tayli, bestyrelsesmedlem i det Istanbul-baserede, uafhængige kvindeherberg og krisecenter, Mor Cati, der gennem 20 år har taget imod voldsramte kvinder på flugt fra deres familier.

”Disse mænd har tilbøjelighed til at blive mere voldelige, når de oplever deres magtposition udfordret.Et eksempel er kvinden, der er bedre end sin arbejdsløse mand til at finde et arbejde og tjene sine egne penge, og på denne måde bliver hun stærkere end sin mand. En sådan situation vil i visse kredse typisk resultere i øget vold mod kvinden. Eller eksempler på kvinder, der ikke længere vil finde sig i vold og forsøger at forlade ham eller blive skilt. I disse tilfælde ser vi tydeligt, at volden stiger”, siger Ülfet Tayli.Hun mener, at den grundlæggende årsag er den manglende ligestilling mellem kønnene i alle livets forhold samt opfattelsen af kvinder som mindreværdige.

Tyrkiske kvinder holdes nede med vold