Integrering og integreringspolitikk

Islam i skolen vil bedre integreringen

Ved å styrke undervisning i islam i den tyske skolen vil integreringen bli bedre, mener Tysklands undervisningsminister Annette Schavan. Ved å vise frem islam for alle elever, vil dette minske fordommer hos de tyske elevene, mener Schavan. Hvilke fordommer de tyske elevene måtte ha, defineres ikke. Ei heller sies det noe om hvilken islam som det skal undervises i. Alt er med andre ord som før.

Hege Storhaug, HRS

Islam er definitivt en utfordring for Europa som flere og flere politiske ledere tar innover seg. Man nærer en frykt i de politiske utspillene som kommer, en form for underkastelse. Tankegangen synes å være denne: ved å være ”snill” overfor islam – altså gi rikelig med rom for islams behov for å være til stede i ett og alt – så vil ”de”, altså muslimer generelt, trives bedre i våre frihetsbaserte demokrati og takke med vennlighet.

Tysklands undervisningsminister Annette Schavan synes å være en av disse ”snille”. Islam skal ut av bakgården og frem på scenen. Nå er det jo slik at i islams grunnkjerne råder sharia. Hvordan undervisningsministeren ser for seg at ikke-muslimske og praktiserende muslimske elever skal få bedre forståelse for hverandre ved å legge islam på bordet, er meg en gåte. Schavan peker på dialog mellom islam og kristendommen. Dialog forutsetter at en av partene viker unna på kravene sine?

Schavan hopper også bukk over et annen gigantisk utfordring: skal shia- eller sunniislam presenteres, og hva med ahmadiyyane? Skal denne sistnevnte undertrykte gruppen som OIC definerer som ikke-muslimer, presenteres som ikke-muslimer for ikke å provosere sunnimajoriteten? Ser Schavan at ved å undervise i islam i skolen med et faktuelt utgangspunkt, kan hun medvirke til å skape ytterligere konflikter rundt integrering og samspill elver imellom?

Education Minister Annette Schavan has defended the controversial policy of introducing lessons about Islam into German school classes, saying they aid integration.

She said learning lessons about Islam had been very constructive in schools, leading to better understanding between Muslim and non-Muslim students.

“Of course I know about the fears of many Germans in connection with this topic,” she told Focus magazine. “But I see it as experienced religious freedom, as a dialogue between Christianity and Islam.”

She said there was no way such lessons were about installing Koran schools, or offering a platform to radical Islamists. “No, we want to use this to bring Islam out of the back yard and make it transparent,” she said.

Schavan first introduced Islam lessons in Baden-Württemberg when she was culture minister.

“My experience was very positive,” she said. “The acceptance of Muslims by Germans clearly increased. This was also to do with the fact that the lessons were held in German and no secret was made about it.»

Imamer skal utdannes ved universitet. Igjen unnviker man helt hvilken islam disse imamene skal utdannes i. Når Scahavn sier at imamene skal utdannes i en ”vitenskapelig” islam, tolker jeg henne til at kulturelle særtrekk som de enkelte muslimske nasjonene har inkorporert i sin islampraksis skal lukes ut. En ”sann kritisk” utdanning av imamene, byr likeledes på en del utfordringer. Skal islams syn på jødene vises frem til elvene? Og hva med islams syn på de kristen, på de vantro? Likeledes: homofile og kvinners status innen islam, hva skal elvene få vite?

Schavan tror derimot at denne ”sanne kritiske”, og ”vitenskapelige” presentasjonen av islam vil fjerne fordommer hos oss ikke-muslimer. Vel, selv var jeg en av dem som vitterlig hadde fordommer mot islam før jeg satte meg inn i hva islam står for. Fra å være åpen og med en svært imøtekommende holdning, har jeg blitt mer og mer kritisk dess mer jeg har lært og forstått. Fordommer er som kjent basert på mangel på kunnskap.

She also supported the idea of university courses in Islamic studies.“We will soon be educating Imams at German universities, who will then work in mosques as preachers. We need leaders there who have learned about their religion scientifically and thus also critically,” she said. The minister also said that Islamic communities in Germany should understand themselves as part of German society. “So, no isolation, rather the greatest possible level of transparency. Only in this way can prejudices be reduced,” she said.