Islam

Halal-oppdragelse

I Europa går diskusjonen ofte høyt og tvert om hvem som besitter hvilke kunnskaper og misoppfatninger om islam. Da kan det kanskje være verdt å lytte til denne 2-årige jenta. Man kan bli skremt av mindre.

r