Religiøse og politiske symboler

Burka til debatt i dag

06.07.10: I dag er forbud mot ansiktstildekning til debatt i det franske parlamentet. Om syv dager skal det voteres for eller mot forbud. Det antas at et flertall vil stemme for et forbud, og at begrunnelsen vil bunne i likestilling og sekularisme. Dette betyr således at vi i Norge får en ny burkadebatt på et gitt tidspunkt. Forbud presser seg frem i hele Europa.

Hege Storhaug, HRS

Belgia vedtok forbud nasjonalt mot ansiktstildekning som det første landet i Europa tidligere i år. Nabolandet Frankrike vil etter all sannsynlighet følge opp med et liknende forbud ettersom burka og niqab er i full kollisjon med grunnverdiene i Frankrike, ikke minst likestilling og sekularisme. Motstanderne hevder derimot at et forbud krenker individets frihet, melder VG. Da har man kanskje hoppet bukk over at det allerede i dag eksisterer et forbud for kvinner i burka, nemlig at de ikke får lov til å leve i frihet i det offentlige rommet: et forbud mot tildekning vil altså oppheve et allerede eksisterende forbud for mange av kvinnene bak gardinene.

Det anslås at i underkant av 2 000 kvinner bruker ansiktstildekning i Frankrike. Dette fikk president Nicolas Sarkozy til å sette i gang debatt om disse uniformene. Sarkozy sa rett ut at burkaen ikke er velkommen på den franske republikkens territorium. Et utvalg ble satt på saken, og utvalget har nå kommet med et sprekt lovforslag. Særlig interessant er straffeutmålingen, der kvinner kan slippe bot dersom de deltar på kurs om hva det betyr å være en fransk borger, mens menn som tvinger sine hustruer inn i burka eller niqab, kan straffes med bot på hele 140 000 kroner. I motsetning til i andre land, stiller også sosialistene seg bak lovforslaget.

Forslaget går ut på at det i det offentlige rom skal bli ulovlig å gå med plagg som dekker til ansiktet. Straffen blir bøter på om lag 1.200 kroner. Om man sier ja til å delta på et borgerskapskurs, skal det derimot være mulig å slippe boten.For menn som tvinger sine koner og døtre til å gå med heldekkende hodeplagg, blir strafferammen bøter på opptil 140.000 kroner og ett års fengsel.Frykter stigmatiseringMeningsmålinger har vist at et flertall støtter burkaforbudet, og etter at Sosialistene i forrige uke sa at de ikke ville stille seg i veien for det, ser det ut til at det vil bli vedtatt.

Juridiske eksperter mener forbud kan være i strid med den franske grunnloven. Jeg vil anta at den juridiske eliten da har religionsfriheten i tankene, men burka og niqab har i utgangspunktet ingenting med religion å gjøre, da det plagg oppfunnet av assyrerne for å markere kvinners status, og der det i assyrerens lovverk var nedfelt forbud for slavinner og prostituerte å bruke slike plagg. Altså handlet det i utgangspunktet om et klassespørsmål: kongenes kvinner skulle dekkes til.

Muslimske talspersoner er ikke overraskende motstandere av et forbud. Også en sosiolog ved Sorbonne-universitetet er skeptisk. Jean Bauberot mener et forbud vil føre til muslimer vil føle seg utfryste. Vel, man er ikke særlig inne i den offentlige varmen når man velger å være/tvinges til å være ansiktsløs i møtet med sine medborgere.

Amnesty kjører langs den vante holdningsløse linjen. Et forbud vil være i strid med ytrings- og religionsfriheten, sies det. Kvinnene skal ha rett til å utrykke ”deres identitet eller overbevisning”, sies det. Da bør Amnesty spesifisere hvilken identitet eller overbevisning som uttrykkes gjennom å dekke ansiktet, og Amnesty bør svare på om alle identiteter og overbevisninger kan uttrykkes gjennom uniformering. Jeg skal ikke her nevne en eneste ideologi som kan uttrykkes gjennom uniform og som Amnesty nok ville protestert kraftig mot.

Hva det er som foregår internt i de ledende hodene i Amnesty, har vi i HRS undret oss over mang en gang. Vi kan slå fast at muslimske kvinner ikke kan forvente drahjelp fra Amnesty i deres kamp for et fullverdig liv i Norge og Europa.