Innvandring

Asylinnvandringen halvert i år

Tall fra UDI viser en halvering av antall asylsøkere hittil i år sammenliknet med i fjor. Den dramatiske nedgangen skyldes antakelig innstramningene Regjeringen har foretatt, samt at man er blitt mer konsekvente på avvisning og uttransportering av grunnløse asylsøkere. Dette betyr at 4 400 mottaksplasser er avviklet så langt i år.

Hege Storhaug, HRS

UDI la frem halvårstallene i dag, som viser at 4 420 personer har søkt asyl så langt i år, noe som er 3 731 færre enn i første halvår i fjor. UDIs direktør, Ida Børresen, mener dette skyldes at ”jungeltelegrafen” går: det registreres raskt i Kabul og Mogadishu når et europeisk land strammer inn mulighetene for å få opphold.

– Vi regner med at mange har oppfattet at asylpolitikken i Norge er strammet inn, særlig når det gjelder arbeidet med retur. Flere sendes nå ut av landet med tvang etter å ha fått endelig avslag på søknaden om opphold, sier hun.

Regjeringen har også innført hurtigprosedyrer som gjør at søkere fra land som er definert som trygge, får saken behandlet i løpet av 48 timer.

Børresen tror at enda flere mottaksplasser vil bli nedlagt.

– Hvis asyltallene holder seg på dagens nivå vil det trolig være behov for legge ned flere asylmottak utover høsten.

Ved oppstarten på 2010 trodde myndighetene at antallet asylsøkere ville bli på rundt 17 500. Anslaget er nå justert ned til 10 000 personer.

Det er særlig en markant nedgang – 69 prosent – i antall mindreårige enslige asylsøkere. Generelt er det en nedgang fra alle aktuelle land, og Afghanistan har blitt detronisert fra førsteplassen med en nedgang på hele 76 prosent. Førsteplassen inntar Somalia og Eritrea.

Det hadde vært interessant å ha sett hva denne nedgangen konkret utgjør i antall kroner, ikke minst fordi FrP lenge har hevdet at med deres politikk i førersetet blir det mer penger til andre områder grunnet betydelig lavere innvandring av både asylsøkere og ved familieetablering.

Antall asylsøknader er nær halvert