Islam

”Tomt lokal” – ikke noe mer?

Se for deg følgende: HRS har et kontorlokale eller møterom som står tomt. For å få inn litt penger i kassa, leier vi det ut. Hvem som leier det er for oss irrelevant. Om det er nazister, fascister, bedehusfolk av verste sort, eller islamister – eksempelvis – er oss revnende likegyldig. Tror du media ville vært likegyldig til utleie til de tre først nevnte eksemplene?

Hege Storhaug, HRS

Det som egentlig er situasjonen er denne: media, politikere og intellektuelle tar ikke islam på alvor. Man oppfører seg som om islam generelt er en litt konservativ bedehusbevegelse. Hadde islam vært tatt på alvor, ville nemlig VGs reportasje i dag om Islam Nets islamistiske virksomhet ved Høyskolen i Oslo vært av en annen karakter. Islam Net er en gjennomislamistisk bevegelse, derom er et ingen tvil. Når disse ”Mekka-farerne” leier lokal hos Islamic Cultural Centre (ICC), burde VGs antenner vibrert. For hvem er ICC? Dette har vi skrevet om i årevis, i artikler og bøker. Jeg klipper fra denne artikkelen:

La meg gi et konkret eksempel på når media og intellektuelle burde reagert kraftig på den notoriske sammenblandingen av religion og politikk som ligger i islams grunnleggende vesen: Et av de fremste og største muslimske trossamfunnene heter Islamic Cultural Centre (ICC) som har åpnet en ny moské i Oslo sentrum med prangende minareter. Hvem er ICC? ICC er direkte knyttet til bevegelsen Jamaat-i-Islami i Pakistan, som ble grunnlagt av en av verdens fremste islamistiske ideologer i forrige århundre, nemlig Abu Ala Mawdudi (1903 – 1979). Jamaat-i-Islami er også et islamistisk politisk parti, grunnlagt av samme Mauwdudi. Mauwdudi og Jamaat-i-Islami er altså lederstjernene til ICC i Oslo.

Verdens største islamistiske gruppe, Det muslimske brorskapet, og Mauwdudi er ideologiske tvillinger. Mawdudi produserte blant annet en mengde litteratur som bekrefter dette. For oss i det frie og likestilte vesten er ikke minst boken Purdah and the Status of Women in Islam fra 1939, ”et mesterverk” hva gjelder å degradere kvinners status. Her kan man eksempelvis lese om hvorfor en kvinnes øyne er en ”erogen sone” som kan lede til hor, og parfyme likeså. Det samme gjelder hennes stemme, som er djevelens agent, likeledes lyden av hennes skohæler. Kjønnssegregeringen er dermed absolutt for Mawdudi, og for ICC, noe vi fikk et noe spesielt innblikk i da Dronning Sonja besøkte ICCs nye moské på Grønland i Oslo i mai 2009: Idet Dronning Sonja entrer bygningen, rekker hun frem en vennlig hånd til en mannlig representant for trossamfunnet som står nærmest inngangsdøren. Denne mannens ansikt går rett i grimaser og rykninger, mens håndens hans febrilsk kjører sikksakk i løse luften, før den ender på et guttebarns skulder ved sin side, som han ber om å hilse på Dronningen. Slik unnslapp han å bryte med Mawdudis forbud mot å berøre en fremmed kvinne.

’Islam er en altomfattende ideologi’, er Mawdudis slagord. Slik mer enn antyder han at samfunnet først er islamisert når alle livsytringer og alle sosiale og politiske institusjoner styres av islamske prinsipper. Målet er ikke bare å utvikle en islamsk stat med et islamsk lovverk, men også en islamsk økonomi, islamsk vitenskapsteori, islamsk naturvitenskap og så videre.

Det hører med til denne historien at sjefsimamen i ICC, Mehboob ur-Rehman, er Norges representant i Yusuf al-Qaradawis Europeiske råd for fatwa og forskning, Qaradawi som er verdens ledende sunniislamist, og som med egne hender gjerne vil fullføre Holocaust, og som står for en verden under et shariastyrt kalifat, der dødsstraff og kjønnslemlestelse med mer er sanksjonert i lovens navn.

Er det således merkverdig at ICC leier lokaler til Islam Net?

Basim Ghozlan uttaler seg også i VG i dag, Ghozlan som media notorisk behandler som en mild vekkelsespredikant. Vel, gjør man noe research finner man et annet ansikt . Qaradawi er Ghozlans ledestjerne…

Til VG sier Ghozlan dette:

Vi ønsker som regel ikke foredragsholdere som vi ikke på forhånd vet at er moderate lærde.Dette er for å unngå å være med på å spre uønskede holdninger, svarer Basim Ghozlan

Dette samsvarer ikke med hva Ghozlan selv skrev på islam.no, da Zakir Naik, islamisten VG setter fokus på i dag gjennom Islam Nets virksomhet, ble debattert på Ghozlans nettside i 2006:

La meg anta at mannen har en del meninger som ikke stemmer med våre egne, skal/må vi boikotte ham? Det ser ut som det er det du ønsker.

En person har som regel mange tusen meninger, noen er gode, andre er dårlig og dette gjelder alle. Hvorfor forventer noen at muslimer skal sette kryss over alle som har en eller annen «feil mening»?

Ja, jeg er helt uenig om dødsstraff for frafall (les mine artikler om dette), men jeg vil fortsatt ha respekt for mannen dersom han har gjør det bra på andre fronter.

Jeg kan være enig i at invitasjon til/bruk av enkelte personer kan være problematisk, hvis vedkommende blir invitert for å holde foredrag om akkurat disse tingene som vi er uenig om.

En som støtter dødsstraff for frafall kan være veldig bra på «slanking». Hva så?

Hitler hadde vel også noen gode meninger og holdninger. Han var visstnok glad i hunden sin. Han var også hjernen bak folkevogna.