Eksterne skribenter

Over likene på ofrene for 9/11

Ibn Warraq har ikke latt seg imponere over at det er gitt tillatelse til å bygge en kjempemoské i umiddelbar nærhet til New Yorks Ground Zero. Han er heller ikke imponert over hvem som står for byggeplanene og finansieringen. Warrag hevder imamen med byggeplanene har alt annet enn et moderat budskap, og at organisasjonen han har etablert bør gås grundig etter i sømmene hva gjelder regnskap. Sistnevnte mener Warraq kan stoppe hele prosjektet. (Foto: Snaphanen.dk)

Av Ibn Warraq, for rights.no og sappho.dk

Imam Feisal Abdul Rauf har i lang tid hatt planer om å utvide islams innflytelse i USA. Han begynte moderat nok: I 1990 åpnet Rauf en liten moské, al-Farah moskeen, på adressen West Broadway 245 i Lower Manhattan. Nå synes derimot Feisal Rauf å stå på terskelen til sin største triumf: åpningen av en 13.etasjer høy moské til $100 millioner bare 200 meter fra Ground Zero, som er hjemstedet for World Trade Center-tårnene (Tvillingtårnene) og tragedien som de muslimske terroristene sto for 11. september 2001.

For kort tid siden, tirsdag 25. mai, lyttet Manhattans kommunestyre (Manhattan Community Board) til en av de overlevende fra 9/11 samt familiemedlemmer og venner til noen av ofrene, heriblant moren til en av de omkomne brannmenn, der samtlige forlangte at planene om en mega-moské øyeblikkelig ble stoppet.

Faren til ett av ofrene minnet om at 997 mennesker ennå ikke er funnet:

– Hvor i svarte tror dere de er? De er på denne [hellige] grunn … og sannheten er at det vil være svært så hensynsløst å bygge en moské over dem.

De muslimske angrepene den 11. september 2001 ødela ikke bare Tvillingtårnene. Rester fra de fallende tårnene knuste også en fem etasjers bygning fra 1923 om lag 200 meter lengre vekk, som hadde huset Burlington Frakkebutik på Park Lane 45. Og det er nettopp på denne ruinen at Rauf planlegger byggingen av sin kjempemoské.

Med overveldende flertall vedtok Manhattans kommunestyre å gi tillatelse til byggingen av mega-moskeen.

Drøm om islamisering

Feisal Abdul Rauf blev født i Kuwait. Hans egyptiske far var den radikale predikant Muhammad Abdul Rauf (1917-2004). Etter skolegang i Malaysia og Storbritannia kom han som 17-årig til USA hvor han til slutt oppnådde en eksamen i fysikk på Columbia University i New York. Familien flyttet til Washington D.C., hvor Feisals far, Muhammad, ledet et Islamic Center på Massachusetts Avenue. Feisal så det som sin oppgave å videreføre sin fars bestrebelser på å islamisere USA, og med det formål opprettet han i 1997 American Society for Muslim Advancement (ASMA).

ASMA ble finansiert av Gulfstater, for eksempel Qatar, som bidro med $576,312.00. Andre givere har blant annet vært Holland’s Millennial Development Goals Fund ($481,942.00), New York’s Carnegie Corporation ($144.752,00), U.N. Population Fund (FNs Befolkningsfond) som bidro med $53,664.00, og mange andre godtroende venstreorienterte organisasjoner, slik som for eksempel Gloria Steinem’s Ms. Foundation.

I 2002 begynte Feisal å undervise ved Chautauqua Institution, en 136 år gammel interesseorganisasjon (non-profit basert) i staten New York. Dette bidro til at Feisals innflytelse og kontaktflate vokste.

Men selv om Feisal Rauf betegner seg selv som moderat, har grundige undersøkelser av for eksempel skribenter som Alyssa Lappen bevist at han er alt annet enn moderat. For eksempel har Feisal Rauf uttalt til Sydney Morning Herald at terrorismen først stopper når Vesten innrømmer den skade den har påført muslimer. Han har også benektet at muslimer sto bak 9/11, og forklart at: ”Ifølge det islamske trossystemet, er det neste livet det primære livet. Det neste livet er mer reelt, mer intens og mer levende.»

Feisal Rauf har også uten omsvøp erklært følgende: «Jeg tror ikke på religionsdialog.»

Hvordan stoppe han

Den beste måten å stoppe dette prosjektet, som på sitt mest obskøne er et islamistisk triumftog, er gjennom skattevesenet (The Internal Revenue Service, IRS). På 1930-tallet var det nettopp gjennom å avdekke skatteunndragelser at FBI endelig klarte å fange Al Capone.

Som Alyssa Lappen har påpekt: ” (…) tilgjengelige skattedata fra American Society for Muslim Advancement (ASMA) bør få varsellampene til å lyse. For det finnes svært lite data om interesseorganisasjonen ASMA hos Guidestar, en kommersiell organisasjon som tilbyr 990 skatteinnberetningsdata fra tusenvis av velledige (interesse)organisasjoner som er godkjent for skattefradrag. Mange av disse er betydelig mindre enn ASMA. Men den offentlige revisjonen (Certified Public Accountant, CPA) avdekker at mange av dokumentene som er et krav for den offentlige revisjonen, mangler i Guidestars databank. Den føderale lovgivingen krever at ASMA rapporterer om skattefradraget slik at det kan underlegges en offentlig kontroll, noe ASMA beviselig ikke har gjort. (…) Direktøren for ASMA (siden 2005), Daisy Kahn, som er Feisal Rauf’s Kashmirfødte hustru, har åpenbart aldri innrapportert de lovpålagte dataene og har heller aldri levert årsrapporter – hvilket er sjokkerende idet ASMA bare i fjor mottok velledighet for over 1 million dollar. Også en rekke andre saker indikerer at ASMA’s årsregnskap ikke samstemmer med regnskapskravene til interesseorganisasjoner som er non-profit baserte.”

Se også Pat Condells videokommentar til mosképrosjektet.

Enerett: Sappho.dk, Danmark og Human Rights Service, Norge