Politikk

Menneskerettighetsforbryterne fordømmer vesten

Det begynner å bli umulig å hisse seg opp over hyklerne og løgnerne i Organization of the Islamic Conference. I FNs menneskerettighetsråd går de over alle grenser når de nå forlanger at FN skal ta fatt i den visstnok uutholdelige diskrimineringen og rasismen som muslimer utsettes for i vesten. Når Pakistans delegat vil instruere FNs spesialrapportør for religiøs frihet til særlig ”å skape og promotere en respektfull og tolerant atmosfære for religiøst og kulturelt mangfold”, ”særlig i vestlige samfunn”, har respekten for OIC nådd et nytt historisk bunnivå.

Hege Storhaug, HRS

At FN må kvitte seg med OIC og diktatoriske stater hvis FN skal kunne ha folkelig legitimitet i årene som kommer, ligger åpenlyst i dagen. De siste hendelsene i FNs menneskerettighetsråd forklarer med all tydelighet hvorfor. Tenk deg et land som Pakistan, der kristne og hinduer stadig vekk opplever at deres eiendommer raseres, deres husdyr slaktes, deres døtre kidnappes, voldtas og tvangskonverteres og tvangsgiftes. Tenk deg Pakistan, der rundt 100 personer som tilhører den ekstremt undertrykte muslimske minoriteten ahmadiyyane, ble drept under fredagsbønnen 28.mai i år, drept av selvmordsbombere med sunnimuslimsk tilhørighet. Selvmordsbomberne har nær sagt legitimitet fra Regjeringen grunnet at ahmadiyyane i lovverket er definert som ikke-muslimer, de har ikke lov å ”pose as”, fremstå som, muslimer, som det heter. De har ikke lov å kalle seg muslim, kalle inn til bønn, holde i en koran, si den islamske hilsningen, og så videre. Gjør de det, trer blasfemilovverket i kraft, som har dødsstraff som strafferamme. Tenk deg at i Pakistan er en kristen manns vitnemål verdt havparten av en muslimsk manns vitnemål, en kristen kvinnes vitnemål er verdt en fjerdedel av en muslimsk manns vitnemål. Og tenk deg kvinner i Pakistan, som lovmessig er underlagt mannen, som regelrett er mannens eiendom.

Med dette som bakteppe, se for deg hykleren fra Pakistan som sier dette i FNs menneskerettighetsråd:

Pakistan, speaking for the 57-nation OIC, tabled a resolution instructing the council’s special investigator into religious freedom to look into such racism, «especially in western societies» to «work closely with mass media organizations to ensure that they create and promote an atmosphere of respect and tolerance for religious and cultural diversity.»

Og se for deg den Egyptiske delegaten som i samme forum sa dette:

«People of Arab origin face new forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related forms of intolerance and experience discrimination and marginalization,» an Egyptian delegate said on Wednesday.

Da kan jeg jo minne leseren om kommentaren jeg skrev i dag om de massive overgrepene fra muslimsk hold mot koptiske jenter i Egypt, som det også er mulig at landets sikkerhetstjeneste medviker til.

Hitler skal ha sagt følgende: «Make the lie big, make it simple, keep saying it, and eventually they will believe it.» La oss håpe Hitlers ord ikke blir en realitet, men med OICs betydelige innflytelse i FNs menneskerettighetsråd, der de dominerer sammen med diktatoriske stater, ser det mørkt ut. At OIC kan beskyldes for Orwellsk dobbelttale, er det vel få som vil protestere på. Hykleriet er grotesk. Europa har gitt muslimer og islam en frihet de aldri har vært i nærheten av å ha i sine respektive opprinnelsesland, noe professor og forfatter Mahfooz understreker med bred penn.

Mahfooz Kanwar, a professor emeritus at Mount Royal University and author, said these resolutions — which are expected to pass owing to the over-abundance of «Islamist and other dictatorial states» that sit on the oxymoronically named UN Human Rights Council — would be funny for their sheer audacity and hypocrisy if they were not so potentially harmful and disturbing.

«I was born and raised in Pakistan and any honest person from there will admit that nobody in that country has religious freedom — or any kind of freedom — not Muslims and certainly not members of minority religions who are afforded even less rights and are often beaten, raped and killed for not being Muslim,» said Kanwar, a sociologist and criminologist. «As for gender equality, there is none. Women are considered property in Pakistan and virtually every Islamic country,» he added.

«If I were to go to Pakistan and do what I do here in Canada, write articles and books that are critical of those governments, I would not survive more than 24 hours,» Kanwar said.

Som Kanwar videre påpeker: de eneste landene muslimer kan praktisere troen fritt og uten noen former for tvang og diskriminering, er nettopp i vesten

Just last month, on May 28, Muslim suicide bombers stormed two Ahmadi Muslim mosques in Lahore, Pakistan and murdered about 100 worshippers. «That’s extreme discrimination. The Pakistani government declared long ago that Ahmadiyya Muslims are not real Muslims, they are infidels and therefore deserve to be killed,» said Kanwar. «And so, these ignorant fanatics listen to the semi-literate mullahs in the mosques and go out and murder the so-called infidels in suicide bombings with the hopes of going straight to heaven.

«The reality is,» he added, «the ONLY countries where Muslims can really practice their religion freely and without coercion or discrimination is in the West. In Muslim countries, they force you to worship the way the state wants you to worship or you face being attacked. That’s why Muslims are always killing Muslims. The Sunni kill Shiites and vice versa. They think anyone who doesn’t believe exactly like they do is an infidel and deserves to die.»

Dessuten; rasismen i vesten er mikroskopisk sammenliknet med hvilket som helst muslimske land.

Kanwar acknowledges that there is some racism in the West, but it is «not systemic and is microscopic in comparison with any Muslim country.»

Organizations that track freedom and religious persecution in the world say that the worst offenders are the same states that have signed on to the resolution to condemn the West. Freedom House ranks the level of freedom in every country and when the lists are compared, the same countries that want the UN to condemn the West for discriminating against Muslims are among the least free countries in the world. These countries are also seeking at the United Nations to make it a crime for anyone to ever blaspheme Islam or Muhammad in the West, yet in their own countries, they have laws that state that non-Muslims have less rights than Muslims.

According to Kanwar and Voice of the Martyrs — a Christian non-governmental organization — in Pakistan, a Christian man’s testimony in court is counted as being worth half that of a Muslim man’s. A Christian woman’s testimony in court is worth only one-quarter of a Muslim man’s, making Christian women and girls prime targets for rape, since it’s near impossible for the perpetrator to be convicted under such laws.

Voice of the Martyrs, which monitors attacks against Christians around the world, states that «many Pakistani Christians have been falsely accused under law 295c of blaspheming Muhammad or the Qur’an, a crime punishable by death.»

I Egypt behandles kristne som annenrangs borgere. En muslim som konverterer til kristendommen vil møte betydelige problemer med å endre identitetskortet (navn og religiøs tilhørighet). Løgnene fra organ som OIC om vesten generelt, og Israel spesielt, er hykleriske forsøk på å flytte fokuset bort fra miseren i den muslimske verdenen, der korrupsjon og statlig inkompetanse og undertrykking, ruinerer folks liv.

In Egypt, where there is a large, though dwindling, Christian community, the country’s constitution gives more rights to Muslims, and Christians are treated as second-class citizens, denied political representation, and often discriminated against in education and employment, states Voice of the Martyrs. «While the constitution allows for freedom of conversion, Muslims converting to Christianity have often been unable to change their religion or their name on their identification cards. Without the freedom to make this change, Christian women remain designated as Muslims and are unable to marry Christian men,» states the Voice of the Martyrs website.

Kanwar says the oppressive leaders in Muslim countries nurture the lie that the West, and especially Israel, mistreats Muslims to distract their «miserable, impoverished citizens» from focusing on their own governments’ corruption, incompetence and oppression.

As a result, despite enormous resource wealth, Muslim countries continue with high unemployment, high illiteracy rates and little hope, proving the Richard Bach quote that, «The worst lies are the lies we tell ourselves.»

Worst human rights offenders condemn West