Islam

Islamisme blant studenter vil øke dramatisk

I VGs serie om Nye Norge settes det i dag søkelys på det islamistiske nettverket Islam Net ved Høyskolen i Oslo. Islam Net er muligens det mest islamistiske studentsamfunnet i Norge, som blant annet flyr inn utenlandske imamer til å forelese i bokstavtro islam. De er dog ikke alene om å presentere bokstavtro islam. HRS har dokumentert at Muslimsk studentsamfunn og Pakistans studentsamfunn gjør det samme.

Hege Storhaug, HRS

Det er velkjent at islamistene jobber intenst opp mot universitetene i Europa. Dette er én av grunnene til at HRS mener at utdannelse i seg selv ikke nødvendigvis fører til integrering, da integrering for oss handler først og fremst om å omslutte frihetsverdiene, nedfelt i den universelle menneskerettighetserklæringen til FN.

Islam Net ved HiO står ikke i en særstilling. Det særegne, og svært bekymringsfulle, med Islam Net, er at de skal ha så mange betalende medlemmer som 1 000 personer, i tillegg til 5 000 tilhengere på Facebook, og at de åpenlyst driver en svært aktiv ideologisk misjonering, som VG skriver i dag.

Men er Muslimsk studentsamfunn (MSS) og Pakistansk studentsamfunns (PSS) ”rulleblad” særlig bedre? Nei, MSS og PSS er etter min vurdering av samme karakter som Islam Net. De promoterer notorisk helstøpte islamister. Dette er hva jeg skrev på rights i 2007:

I 2006 promoterte MSS den indiske islamisten Zakir Naik ved en filmfremvisning. Naik mener kvinner skal tildekkes. Han sier ja til flerkoneri. Muslimske kvinner kan kun gifte seg med muslimer. Frafalne skal straffes med døden, med mer. I fjor arrangerte MSS foredrag med Zulqarnain Sakandar Madni, titulert av MSS som «bror». Madni fremsto i NRK Brennpunkt som en helstøpt salafist. Hans visjon er å etablere et ummah i tråd med samfunnet Muhammed skapte på 600-tallet. Som Madni sa til Brennpunkt: – Det er bare én lovgivning, og den kommer fra Muhammed.

I 2004 inviterte MSS en av Pakistans fremste islamister, Qazi Hussain Ahmed, til foredrag. Ahmed leder Pakistans største islamistiske parti, Jamaat-e-Islami. Han sympatiserer med Taliban. Nupi-forskeren Amit Shrivastava, nølte den gang ikke med å kalle ham både ekstrem og farlig.

Videre; PSS promoterte samme Naik i år 2006.

Spørsmålet er: er det slik at idet islam organiseres, så gås det automatisk til grunnkjernen i islam – som nødvendigvis blir det som defineres som den totalitære ideologien islamisme? Jeg mener ja. For skal man ta islam på ordet, så handler det om Muhammeds liv og handlinger og eviggyldig sharia.

Slik sett klarer ikke VG i dag å gå i dybden av denne betente materien. Vi får vite at Islam Net er suspekt, har stor oppslutning, og at andre muslimske talspersoner tar avstand fra dem. Nettopp Zakir Naik fremheves som et eksempel på ekstremismen i Islam Net. Men, her har ikke VG gjort jobben sin, da samme Naik som påvist over, er promotert av MSS og PSS. At Raja, som selv har vært leder av PSS, tar avstand til Naik i VG i dag – uten at VG synes å ha fått med seg MSS og PSS sin gjøren og laden i dette årtusenet – er skuffende svakt.

Det hører også med til historien fra HiO at det er kjønnsdelte innganger til forelesningssal P1259, som X-plosiv rapporterte i fjor. Jeg har også hørt fra en person internt på HiO at studenter har klart å etablere bønnerom – selvsagt kjønnssegregerte.

VG kunne med hell sjekket ut dette, og kartlagt situasjonen ved andre høyskoler og universitet. At islam er på sterk fremmarsj ved våre utdannelsesinstitusjoner, er det ingen tvil om. Og innflytelsen vil øke dramatisk dette tiåret. Dette fordi våre politikere og intellektuelle generelt ikke forstår grunnkjernen i islam: underkastelse og kampen for ummaen og kalifatet. Derfor titulerer kvinnelige medlemmer av Islam Net hverandre som ”søster” – ikke ved personnavn.