Islam

Hva mener hun egentlig?

Da Aftenposten fortalte at Islamsk Råd og imamer i Norge ønsker seg shariaråd i familiespørsmål, sa Høyres Afshan Rafiq følgende: ”Når muslimer er i minoritet i et samfunn, må de rette seg etter gjeldene lover og regler.” Dette har fått Per-Willy Amundsen i FrP til å stusse: mener Rafiq med dette at hvis det blir et flertall muslimer på et eller annet tidspunkt, ja da skal sharia innføres?

Hege Storhaug, HRS

Det er i et leserinnlegg i går (ikke tilgjengelig på nettet) at Amundsen stiller spørsmålet til Rafiq etter hennes uttalelse til avisen 18.juni. Han spør videre om et muslimsk flertall betyr at ikke-muslimer må forholde seg til et nytt lovverk der de ikke er likestilte med muslimer? Amundsen tar høyde for at Rafiq kan oppleve seg feilsitert. Det er verdt å merke seg at Rafiqs formulering er i tråd med hva sharia sier, nemlig at muslimer i mindretall plikter å følge lovene i det landet de bor i. Og så plikter de også å jobbe for at sharia på sikt skal innføres.

Rafiq ønsker seg det hun kaller ”religionsnøytrale meklingsinstanser”. Vel, det har vi i dag knyttet til skilsmisse når barna er under 16 år. Da gjenstår vi med ekteskapsinngåelse (meglingsbehov?), arv (meglingsbehov? Eventuelle tvister avgjøres i domsapparatet), og barnefordeling (her kan det være behov, men også dette avgjøres som kjent i domsapparatet).

Da får vi se om Rafiq oppklarer hva hun faktisk mener.