Politikk

Dobbelt hurra for Unge Høyre!

Unge Høyres landsmøte i helgen fattet to meget løfterike vedtak: ungdommen vil ha bort rasismeparagrafen, og de vil ha obligatoriske underlivsundersøkelser av alle jentebarn.

Hege Storhaug, HRS

Dagens Regjering har en rekke personer som ønsker at helseundersøkelser innføres som ledd i arbeidet mot kjønnslemlestelse, som Knut Storberget, Audun Lysbakken og Kristin Halvorsen. Likevel er det taust fra Regjeringshold. HRS er fortalt fra godt hold at de frivillige helseundersøkelsene som ble innført i fjor ikke fungerer. Aktuelle foreldre lar ikke døtrene sine bli undersøkt. Vi har ikke registrert en eneste omtale av dette i media, ei heller at helsemyndighetene har rapportert bekymring til barnvernet i en enkeltsak. Denne klamme unnfallenheten overfor de mest sårbare barna for grove overgrep, er rystende. Derfor er det så uendelig gledelig at Unge Høyre fremstår med ryggrad: de følger 100 prosent opp i HRS sine fotspor ved å kreve obligatoriske helseundersøkelser av underlivet til alle jentebarn i Norge.

Unge Høyre slår også et svært viktig slag for ytringsfriheten, når de vil fjerne den fatale rasismeparagrafen Som leder Henrik Åsheim sier det: Ytringsfriheten er en av bærebjelkene i det moderne demokratiet. Muligheten til å utfordre og kritisere er nødvendig for å kunne skape en positiv utvikling i samfunnet.

Den såkalte rasismeparagrafen har en strafferamme på tre år og forbyr diskriminerende og hatefulle offentlige ytringer og symboler på grunn av hudfarge, etnisitet, nasjonalitet, religion eller seksuell legning. Det ironiske er at paragraf 135 var Høyreleder Erna Solbergs verk som statsråd.

Les Bruce Bawer omtale av lovendringen i 2005