Vold og overgrep

Blodig intoleranse

De bortføres, tvangskonverteres til islam, for så å bli tvangsgiftet. Det handler om kristne jenter i Egypt ned i 14-årsalderen. En menneskerettighetsorganisasjon mener å kunne dokumentere 300 ofre for slike overgrep, mens en jurist og menneskerettighetsforkjemper sier han kjenner til 2 000 slike tilfeller siden 2006, der jenter har søkt om hjelp for å unnslippe tvangsekteskapet og tvangskonverteringen.

Hege Storhaug, HRS

Mennesket er ukrenkelig, påståtte hellige tekster, guder og profeter er ikke ukrenkelige. Det turde man forvente lå til grunn for reaksjoner fra makten og grasrota i ulike sammenhenger. Slik er det ikke. Det er en makaber asymmetri i det offentlige ordskiftet, i hva som makten mener er verdt å fokusere på, og dermed hva folk kan reagere på. Muslimske talspersoner og sentrale miljø krever respekt, krever at deres helligdommer ikke utsettes for kritisk søkelys. Den samme respekten synes ikke å gjelde for annerledestroende. Endog ikke når det handler om grusomme overgrep mot barn.

Asle Toje sa for en tid tilbake i Aftenposten at ”islam har grenser er blodige”, og videre at ”toleranse (ikke) en verdi som settes høyt i den islamske verden”. Verken blodet eller intoleransen skal til debatt.

Opendoors.no har tipset oss om de omfattende overgrepene mot kristne jenter i Egypt. At dette ikke er et tema for mainstream media, er et grovt vitnesbyrd om skjevheten og unnfallenheten overfor religiøst funderte overgrep. At sikkerhetstjenesten i Egypt kan være involvert i overgrepene, understreker med bred penn at temaet burde settes høyt på den offentlige agendaen – også her til lands.

Jeg har en ekkel følelse av at hvis disse jentene hadde vært muslimer i minoritet i la oss si Etiopia, og at kristne menn stod bak slike overgrep, hadde nyheten blitt funnet verdig i beste sendetid.

International Christian Concern (ICC) har satt i gang en underskriftskampanje for å hjelpe egyptiske jenter som blir bortført og tvangsgiftet med muslimske menn.

Underskriftene vil bli levert til Egypts ambassadør i USA mot slutten av sommeren. Gjennom kampanjen håper ICC at det vil bli et nytt fokus på de utallige kidnappingene av unge, kristne jenter. De fleste av jentene tilhører familier som er med i den koptiske kirken i Egypt.

– Gjennom vår kontakt med koptiske menneskerettighetsorganisasjoner har vi fått dokumentert at det er minst 300 jenter som er bortført og tvangsgiftet med muslimske menn, heter det i brevet som skal leveres til de egyptiske myndighetene.

Ingen oppfølging

ICC heviser også til den koptiske juristen og menneskerettsforkjemperen Mamdouh Nakhla. Han hevder at det siden januar 2006 er 2000 jenter som har søkt om å få vende tilbake til kristentroen etter at de er blitt tvangsgiftet med muslimske menn.

Egypts lover forbyr noen å gå over til islam før de er 21 år gamle dersom ikke foreldrene på forhånd godkjenner en slik konvertering. Personer som er under 18 år må ha foreldrenes tillatelse for å gifte seg. Tvangsekteskapene mellom muslimske menn og koptiske kvinner blir likevel godkjent selv om jentene i flere tilfeller ikke er mer enn 14-16 år gamle.

– En stor andel av de rapporterte sakene omhandler jenter som er under den lovlige giftealderen. Dette er altså et direkte brudd på Egypts lover. Men bestemmelsene i disse lovene blir ikke fulgt opp, heter det i ICCs underskriftskampanje.

Grove lovbrudd

– ICC ber myndighetene i Egypt om å sette i gang en grundig etterforskning av disse sakene. Dette handler om grove lovbrudd som bortføring, tvangsekteskap, tvangskonvertering og utnyttelse. Ofrene er kristne jenter og kvinner i Egypt. Vi oppfordrer samtidig de egyptiske domstolene til å gjennomføre rettferdige rettssaker og til å gi de dømte gjerningsmennene en riktig straff, skriver ICC.

Den egyptiske skribenten Magdi Khalil som er bosatt i USA, mener myndighetene indirekte står bak bortføringene av kristne jenter.

– Det er godt organiserte grupper som gjennomfører mange av disse kidnappingene. Vi har informasjon som indikerer at disse gruppene er støttet av myndighetene, hevder Khalil.

– Sikkerhetstjenesten i Egypt vet hvor de bortførte jentene befinner seg. Likevel nekter de å gi denne informasjonen til foreldrene. Dette viser at sikkerhetstjenesten er involvert i det som skjer, mener skribenten.

Denne artikkelen er opprinnelig trykket i Dagenmagazinet.no