Kvinner og likestilling

USA innfører kjønnssegregerte skoler og undervisning

Brukes til noen moduler som ingress, men også som en liten beskrivelse til søket

Reformen beskrives som den største i USAs skolevesen siden 1970-tallet, melder Dagbladet.no.

Den gir skolene adgang til å danne rene jente/gutteklasser i et bestemt fag eller på et helt trinn og åpner for egne skoler for hvert kjønn. Det vil også bli lov til å danne rene jente- eller gutteskoler.

Kravet er bare at distriktet må vise at det også finnes tilsvarende blandede skoler for de som ønsker det. Reglene gjelder for hele grunnskolen og videregående, men ikke høyere utdanning. «Klasser delt etter kjønn kan gi elevene fordeler i undervisningen. De nye reglene gjør det enklere for skoler som ønsker å bruke ett-kjønns-undervisning for å gi elevene fordeler», sier Stephanie Monroe i det amerikanske undervisningsdepartementet. Reglene, som trår i kraft 24. november i år, ble foreslått tidlig i 2004. Bakgrunnen er forskning i USA som viser at klasser delt etter kjønn gir bedre resultater og færre disiplinære problemer. Forsøkene har først og fremst blitt gjort i matematikk og fremmedspråk, men forskerne mener resultatene er gyldige for andre fag også. Etter høringer i en rekke instanser blir lovforslaget nå innført. Kritikerne roper varsko og mener kjønnsdelingen minner om det historiske raseskillet mellom svarte og hvite i USA. Kvinneorganisasjoner liker ikke loven. De mener den vil skape andreklasseborgere og at dette truer forbudet mot kjønnsdiskriminering på universiteter.