Innvandring

Sparer over en milliard

I flere år har FrP blitt kritisert for økonomisk uansvarlighet når partiet har lagt frem sine alternative budsjett. Partiet vil overforbruke våre økonomiske ressurser, sies det. FrP har svart at dette ikke stemmer. For; ved å stramme inn asylpolitikken og ved at innvandringspolitikken legges om i en ansvarlig retning, vil dette frigjøre økonomiske ressurser til eksempelvis bedre helsetilbud, sies det. Tja, den som lever får kanskje se, men når revidert nasjonalbudsjett nå ble lagt frem, tyder det på at FrP er på sporet i sin argumentasjon: Norge sparer over en milliard kroner ved nedgangen på 41 prosent asylsøkere så langt i år sammenliknet med i fjor.

Hege Storhaug, HRS

Hele 1 700 mottaksplasser er lagt ned hittil i år grunnet den dramatiske nedgangen i antall asylsøkere som har kommet til Norge i år sammenliknet med i fjor. Dette betyr 323 millioner kroner spart på drift av mottak. Reduksjonen i antall asylsøkere betyr videre en innsparing på 834 millioner til bosetting i kommunene, norskopplæring og barnevernstiltak for mindreårige asylsøkere. Én utgiftspost øker imidlertid; 92 millioner på tiltak for økt retur av utlendinger med avslått søknad om opphold.

Asylstopp gir milliardkutt