Islam

Shariaforkjempere raser mot burkaforbud

Etter forslaget om forbud mot full tildekking i det offentlige rom i Belgia, ønsket en nystartet organisasjon kalt ”Sharia4Belgium” å gjennomføre en demonstrasjon, noe de ble nektet. Derfor ble det iverksatt samordnende støttedemonstrasjoner i Storbritannia og Irland av ”Muslim Rise”, som igjen synes å være sammenfallende med organisasjonen ”Islam4UK”. Disses budskap er alt annet enn lovende for fremtiden.

Mye kan tyde på at den nyetablerte organisasjonen Sharia4Belgium har en initiativtaker fra Storbritannia, nemlig lederen for Islam4UK ved navn Anjem Choudary. Ifølge Islam in Europe skal Choudary tidligere ha uttalt at han hadde til hensikt å etablere en avdeling i Belgia.

Sharia4Belgiums budskap er ikke til å misforstå; de jobber for å innføre sharia i Belgia. På deres nettsted fremkommer det at de ikke er særlig fornøyd med situasjonen i landet, hvilket ifølge dem skyldes tilstedeværelsen av demokrati og fraværet av sharia (og de plages heller ikke med selvtilliten):

«Due to the current situation of Muslims in this country, we’ve decided to stand up for the rights of both Muslims and non-Muslims. It’s now 86 years since the fall of the Islamic Khalifate. The tyranny and corruption in this country got the upper hand, we go from one scandal to the other. Economic crises, pedophilia, crime, growing Islamophobia etc.»»As we’ve saved Europe in the past from the dark ages, we now plan to do the same. Now we have the correct solution to all crises and this is the observance of the divine laws, namely Sharia. We call to implement Sharia in Belgium.»»Democracy is a man-made system that has shortcomings in all fields, as does man. And we’ve seen this in the fall of Communism, Marxism, Socialism, Capitalism, Liberalism etc.»

«Let us save ourselves by obeying the laws or our Creator, He is the only legislator (…) Sharia is the perfect system for humanity, in 1300 years of the Islamic state we knew only order, welfare and the protection of all human rights.»

Nå er vel ikke alle like enige i disse utsagnene, men fortvil ikke – det er mer å ta av:

«As we know that Spain, France and Switzerland knew their best times under Sharia. In these 1300 years, 120 women were raped, which is equal to 120 women a day in Europe. There were barely 60 robberies recorded in 1300 years. Sharia forbids any form of monopoly and there are no taxes besides zakat (poor-tax) and jizya (protection-money).»»The Jewish and Christian community enjoy absolute protection of their lives, wealth and honor.»

Fortsatt ikke enig? Vel, da prøver vi denne:

«As we know, the woman has a very high status in Islam and therefore the legislation of Allah guarantees all rights of the woman. The exploitation of the woman as today by perversion (ads,…), vice would be removed by promoting polygamy and marriages that will be financed by the state.»

Ja, visste jeg det ikke – jeg drømmer egentlig om et statsfinansiert ekteskap, som kone nr.4? Alt i lyset av islam, for å unngå den smertefulle straff i den hinsidige og det evige liv i paradiset:

«Through this we invite the royal family, parliament, all the aristocracy and every Belgian resident to the light of Islam. Save yourself and your children of the painful punishment of the hereafter and grant yourself eternal life in paradise.»

Dette er altså dem som skal redde vår fremtid – og da gjelder det å ta opp kampen mot niqab- og burkaforbudet i Belgia, for slike ideer kan både spre seg og spre om seg. Men demonstrasjonen i London 22.mai utenfor den Belgiske ambassade får meg ikke akkurat til å sympatisere med deres budskap:

Shariah for Belgium

Shariah for Europe

Belgium go to Hell

Down Down Belgium

Down Down Europe

Democracy Hypocracie

Freedom go to Hell, Islam for Europe

Slave of the democracy

Europe watch your back – Salahudden is coming back

Dessuten får vi vite at vestlige kvinner er utnyttede kvinner, mens muslimske kvinner er beærede kvinner, samt at EU er Ondskapens (Evil) Union med en allianse av korsfarere.

Skal dette betraktes som ”motsatsen” til forbud mot tildekking i det offentlige rom?

(Tips: Snaphanen.dk)