Kvinner og likestilling

Satser 90 millioner mot menneskehandel

26.01.07. Justisminister Knut Storberget har fått en fersk forskningsrapport fra Fafo om situasjonen til de nigerianske prostituerte jentene som lever i Norge.

Her fremkommer det blant annet at nigerianske prostituerte ikke vil, eller opplever at de ikke kan, vende tilbake til hjemlandet sitt. Storberget mener fokuset på disse kvinnene langt på vei har forsvunnet i debatten om hvorvidt man vil se prostitusjon på Karl Johan eller ikke. Han mener det er på høy tid å ta disse kvinnene på alvor, sier han til Dagbladet.no.

Regjeringen nå skal bruke 90 millioner kroner på tiltak for å forhindre og avhjelpe menneskehandel over en treårsperiode. Av disse er 1,8 millioner kroner avsatt til et konkret prosjekt som skal hjelpe nigerianske prostituerte, med det hovedmål at de skal starte et nytt og bedre liv i hjemlandet. I første omgang er det snakk om tjue kvinner.