Islam

Reformere islam?

Ayaan Hirsi Alis løsningsforslag på Europas utfordringer med innvandringen fra den muslimske verdenen er at muslimer vender ryggen til Mekka og retter nesen mot Jerusalem. Noe mer kontroversielt kan man vel knapt ytre. Den danske politikeren Naser Khader er hyledne uenig med Hirsi Ali. Det er derimot ikke psykologen Nicolai Sennels, som mener Hirsi Ali slår knock out på Khader.

Hege Storhaug, HRS

Ayaan Hirsi Ali har bestemt seg for å føre skuten inn i svært dype farvann. I sin nye selvbiografi Nomad er et hovedbuskap at islam er uforenelig med vestens liberale demokratier. Ja, hvis man går til grunnkjernen av islam, skal man argumentere i snedige og uetterettelige sirkler for å ”motbevise” påstanden. Islam er i sin grunnatur i full kollisjon med alle frihetsidealer vesten fremhever, enten det handler om likeverd mellom mennesker, likestilling, trosfrihet, humanisme eller menneskerettigheter generelt. Muslimer står over andre, kvinner er underlagt mannen, frafall kan straffes med døden, med mer. Nå er det heldigvis langt fra alle muslimer som i sitt daglige liv og gjennom sine handlinger og meninger forfekter eller praktiserer slikt groteskt tankegods. Det vet ”vi alle”. Det store spørsmålet er imidlertid dette: hvordan reformere islam? Det unevnelige spørsmålet er dette: er det overhodet mulig å reformere islam?

Hirsi Ali har ingen tro på at islam kan reformeres. Det har heller ikke jeg, tror jeg, for da må muslimene snu ryggen til ”det beste mennesket som noensinne har levd, Muhammed”. Reform tror imidlertid Naser Khader på. Khader forklarer oss dog ikke hvordan islam kan reformeres. Hans løsning er at muslimer må overbevises om at det sekulære demokratiet er å foretrekke.

Nicolai Sennels har like liten tro på Khaders løsning som Khader har på Hirsi Alis tanker.

Med Khaders tillatelse, her er hans blogg på Berlingske:

«Hirsi Alis Mission Impossible

Af Naser Khader, 2.mai

Islam er uforeneligt med Vestens liberale demokratier. Hvis du lever i overensstemmelse med islam og er en bogstavstro muslim, så er du fundamentalist. Snart 10 år efter angrebet på World Trade Center er tiden løbet fra akademiske debatter om en reformation af islam. I stedet bør vi fokusere på at overbevise muslimer om at forlade islam til fordel for kristendommen. Dette er hovedbudskabet i Ayaan Hirsi Ali’s nyeste bog, Nomaden.

Den somalisk fødte Hirsi Ali har i forbindelse med udgivelsen af sin bog besøgt Danmark i denne uge, hvor jeg blandt andet fik mulighed for at gense hende og spise middag med hende. Ayaan Hirsi Ali er liberalismens forkæmper og erklæret ateist. Hun er en stærk kvinde, og jeg nærer stor sympati for hendes kamp og deler mange af hendes synspunkter.

Jeg er enig med hende i, at islam er i kulturel og teologisk stagnation og i dyb dyb krise. Jeg er også enig med hende i, at det er de reaktionære muslimer, der dominerer islam for tiden. Når jeg siger ’dominerer’ mener jeg ikke i antal, men i højlydthed. Jeg er også fuldstændig enig med Hirsi Ali i, at der er behov for forandring. Men jeg helt uenig med Hirsi Ali i hendes påstand om, at man enten er fundamentalist eller må forlade islam. Og det fortalte jeg hende under middagen. Her var vi enige om at være uenige.

Det, udfordringen efter min opfattelse består i, er at nå ud til de moderate muslimer og få dem til at foretrække demokrati og sekularisering. Som jeg har sagt mange gange før er det ikke et spørgsmål om at vælge islam fra, men om at vælge demokrati til.

Forandringen skal komme indefra, og den skal opstå af et ønske om fred, forsoning og humanisme – ligesom den gjorde i kristendommens Europa i Oplysningstiden. Kristendommen har som bekendt heller ikke altid anerkendt individets ejendomsret til eget liv eller dets forrang for kollektivet. Og omvendt fandt man også i 1400-tallets Spanien tolerante, videnskabsorienterede, filosofiske og humane toneangivende muslimske fortolkere.

Det er en sådan reformering af islam der er behov for og som jeg vil kæmpe for. Det kan ikke føre noget godt med sig, hvis vi skærer alle muslimer over en kam og fastholder, at islam kun kan være fundamentalistisk. At omvende muslimer til kristendommen er en umulig opgave, og jeg synes absolut ikke, at det er den rigtige løsning.

Hvis islam skal styres i en moderne og sekulariseret retning, er det vigtigt, at vi støtter reformkræfterne rundt om i verden. Eksempelvis frihedskæmperne og reformisterne Nasr Abu-Zayd, Bassam Tibi, Sami Zubaida, Mohammed Arkoun, Abdulallahi An-Naim m.fl. De har valgt at forblive muslimer og forandre indefra – i retning af modernitet, demokrati og humanisme. Det er mere ”realistisk” end at få 1,5 mia muslimer til at forlade islam. Forudsætningen for en reformation indefra må jo netop være, at ønsket om den kommer fra muslimerne selv.

Jeg frygter, at et forsøg på at ”kristne” muslimerne, risikerer at trække stolen væk under de moderate muslimer og reformkræfterne. At ’tvinge’ nogen til at tro noget andet, har sjældent ført noget godt med sig. Det budskab der i stedet skal ud er, at vi er mange, der ønsker islam i en demokratisk, humanistisk og sekulariseret version. Derfor anser jeg Hirsi Alis løsningsforslag som en ren Mission Impossible.»

Og her er Sennels svar på Khaders utlegging, med Sennels tillatelse:

«Ayaan Hirsi Ali vs. Naser Khader: 6-0

Naser Khader har længet – uden at dokumentere det – påstået, at langt størstedelen af verdens muslimer er åbne for den demokratiske tankegang. I sit blogindlæg Hirsi Alis Mission Impossible på Berlingske.dk 2/5 kritiserer han Ayaan Hirsi Ali for at være pessimistisk, når det handler om foreneligheden af islam og demokrati. Khader er nemlig optimist, men hvad bygger han sin tro på? Er han i virkeligheden naivist?1. runde- Khaders egen forening Demokratiske Muslimer havde kun 505 betalende muslimske medlemmer, da foreningen var på sit højeste. Det er uhyggeligt få, set i forhold til, at vi har over 200.000 muslimer i Danmark, og at foreningen fik massiv positiv medieomtale. 1-0 til Hirsi Ali2. runde- Kun 14 procent af muslimerne i Danmark støtter den demokratiske dagsorden, som Demokratiske Muslimer står for. 86 procent af landets muslimer kan altså ikke sige god for en forening, som går ud i offentligheden og påstår, at det er muligt at være muslim og demokrat. 2-0 til Hirsi Ali.3. rundeCapacent lavede i april 2009 en undersøgelse, som viste, at 80 procent af de herboende muslimer ønsker at reduceringen ytringsfriheden – en frihed, der som bekendt er selve livsnerven i et ægte demokrati. 3-0 til Hirsi Ali.4. rundeVestlige magters forsøg på at indføre demokrati i den muslimske verden er ikke lykkedes. Uanset, hvor meget muslimer i muslimske lande ser af Vestens goder via internet, satelit-tv og udvandrede familiemedlemmers fortællinger fra Vesten – og uanset, om vi bruger diplomati, økonomisk støtte eller vold – så ønsker muslimerne i den muslimske verden ikke ægte demokrati. I de tilfælde, hvor de har noget, som ligner, så vælger de islamistiske præsidenter på stribe. 4-0 til Hirsi Ali.5. rundeModstanden mod demokratiske og ikke-islamiske kræfter er stor blandt muslimer i Europa. I utallige større europæiske byer mødes ikke-islamiske autoriteter så som politi, brandvæsen og kommunale myndigheder med trusler og stenkast i muslimske kvarterer. Samtidigt kan imamer, muslimske fædregrupper og hjemmelavede sharia-domstole frit kan udøve deres magt. 5-0 til Hirsi Ali.6. rundeIfølge Koranen er det blasfemi og en hån mod Allah, når mennesker laver deres egne love. Kun Allahs og hans profets love og regler må herske på jorden. Modsat Hirsi Ali påstår Khader dog, at langt de fleste muslimer tager Koranen med et gran salt, og ikke som udtryk for absolut sandhed. Det tyske indenrigsministerium lavede i 2007 undersøgelsen «Muslims in Germany«, som viser, at knap 80 procent af muslimerne i Tyskland mener, at Koranen er Guds sande ord – så meget for et Khaders påstand om muslimers «afslappede» forhold til Koranen. Andre fakta fra undersøgelsen: 87 procent af muslimerne[if !support Annotations] i Tyskland føler sig som “religiøse” eller “meget religiøse”. 48 procent af muslimerne mener, at den høje grad af kriminalitet i Tyskland skyldes, at landet er demokratisk. 47 procent af muslimerne forsøger “fuldstændigt” eller “i nogen grad” at efterleve islams regler. Omkring halvdelen af muslimerne mener, at demokrati og Koranen er uforenelige. Khader tager altså fejl, når han taler om, at langt størstedelen af muslimerne ikke er specielt religiøse, og derfor åbne overfor folkestyre. 6-0 til Hirsi Ali.»