Politikk

Hyklerne og forskjønnerne

Våre politikere stoler ikke på folket. Den norske urbefolkningen er belemret med genetisk material som fører til at man rotter seg sammen mot ”de andre”. Sjømannsnasjonen Norge er altså fiendtlige overfor det såkalt fremmede. Både Ap og Krf gyver således på autopilot løs på FrP fordi FrP fremmer faktiske statistiske forhold. Folket skal fortsatt føres bak lyset. Hensynet til landets integreringstilstand er underordnet det politiske spillet.

Hege Storhaug, HRS

Parallelt med at rights.no publiserer en knusende regjeringsrapport fra Frankrike der myndighetene og statistikere hudflettes for å ha forsømt sitt samfunnsoppdrag – i stedet for å produsere reelle fakta er det skapt skjønnmalende fantasifostre om innvandringens konsekvenser – ser vi nok et eklatant eksempel på nøyaktig det samme her på berget. FrPs talsperson Pr-Willy Amundsen peker i kjølvannet av Brochmann-rapporten på det ubestridelige faktum at muslimers arbeidsdeltakelse er lavest.

Det jeg tolker Amundsens utspill til, er at FrP er lei av disse vide samlebegrepene – akkurat slik den franske rapporten påpeker er et problem. Man sauser sammen hele grupper og blir ikke stort klokere og dermed finner man heller ikke de treffsikre tiltakene. Som da Jens Ulltveit-Moe i går sa til VG at ikke-vestlige innvandrere uthuler velferdsstaten. Men hva med at indiske kvinner fra Punjab gjør det så mye bedre enn pakistanske kvinner fra Punjab – som var en samlet provins under Mother India inntil 1947? Se det skal vi ikke snakke om. I hvilken tjeneste går arbeidsminister Hanne Bjurstrøm? I alle fall verken i marginaliserte muslimske kvinner eller landets tjeneste, kan vi slå fast.

– Det er innvandrere fra den muslimske verden som scorer dårlig i disse undersøkelsene, sier Amundsen til Dagsavisen.Han mener kulturell bakgrunn har stor betydning for arbeidsdeltakelse og mener at religion påvirker kultur.- Det er jo påfallende at indere har langt høyere arbeidsdeltakelse enn pakistanere. Landene var jo ett en gang i tiden, og det som først og fremst skiller dem i dag er religionen og den kulturen religionen medfører, sier Amundsen.Hans politiske motstandere er ikke uventet uenig. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) mener det er uakseptabelt å generalisere mennesker på en slik måte. Kristelig Folkepartis innvandringspolitiske talsmann Geir Bekkevold tar også avstand fra Amundsens utspill og kaller det respektløst.

Kanskje Bekkevold skulle lene seg tilbake og vurdere begrepet ”respektløst” en gang til: lider han av franskesyken? At vi som har norske beste- og olderforeldre er belemret med genetisk fremmedfiendtlighet og derfor ikke tåler sannheten?

Det er bare spørsmål om tid før politikere ikke kan underkjenne faktiske forhold og fortsatt føre folket bak lyset. Det samme gjelder statistikere og andre myndigheter. Folket ser selv ut fra opplevelser i hverdagen og ut fra bruddstykker av virkeligheten som presenteres i media hvor de største integreringsproblemene ligger begravd. Personlig fatter jeg ikke at man våger å fortsette dette spillet. Det kommer jo en dag?