Kjønnslemlestelse

Barnelegene i USA vil utføre kjønnslemlestelse

Nylig fattet Barnelegeforeningen i USA et vedtak om at barneleger skal kunne utføre kjønnslemlestelse for ”å tilfredsstille kulturelle krav”. Det sies at man skal kunne tilby aktuelle familier ”et rituelt kutt”, slik som ”å prikke eller kutte i huden ved klitoris”. Dette som et alternativ til tradisjonell kjønnslemlestelse utført av ufaglærte.

Hege Storhaug, HRS

Barnelegeforeningen, American Academy of Pediatrics (AAP), sitt vedtak, vil i praksis bety at amerikansk lov må endres, ettersom loven forbyr kjønnslemlestelse. Vedtaket 26.april i år har skapt oppstandelse blant grupper som jobber mot kjønnslemlestelse.

Vedtakets logikk, hvis et slikt begrep kan brukes i denne sammenhengen, er at det er bedre at profesjonelle leger gjør et mindre inngrep, enn at uprofesjonelle omskjærere gjør verre skade. Det er vel dette man kaller et knefall for kanskje den verste overgrepspraksisen satt i system i dagens verden. Ville man benyttet samme argumentasjon overfor andre overgrepspraksiser? Det er bedre at leger profesjonelt forer opp jenter med malisk bakgrunn før de giftes bort, enn at de tvangsfores av sine egne?

Man må spørre seg hva det er som gjør at kjønnslemlestelse til stadighet møtes med en relativisering fra akademiske rekker. Er det fordi det handler om ”de andre”, dertil barn, og dertil også jenter?

AAP mener barneleger kan utføre type IV-kjønnslemlestelse etter Verdens helseorganisasjons definisjon. Type IV er: ”Alle andre former, inklusive prikking og stikking i klitoris, strekking av klitoris og/eller kjønnslepper, etsning eller brenning av klitoris og omgivende vev, og innføring av etsende stoffer i skjeden for å minske hulrommets størrelse.” AAP spesifiserer imidlertid at de med type IV mener at foreldre kan få tilbud om ”et rituelt kutt” slik som å ”prikke eller kutt i huden ved klitoris”.

Det er satt i gang aksjoner for å stoppe AAPs vedtak, der det sentrale i vedtaket lyder slik:

Some physicians, including pediatricians who work closely with immigrant populations in which FGC is the norm, have voiced concern about the adverse effects of criminalization of the practice on educational efforts. These physicians emphasize the significance of a ceremonial ritual in the initiation of the girl or adolescent as a community member and advocate only pricking or incising the clitoral skin as sufficient to satisfy cultural requirements. This is no more of an alteration than ear piercing. (…). However, the ritual nick suggested by some pediatricians is not physically harmful and is much less extensive than routine newborn male genital cutting. There is reason to believe that offering such a compromise may build trust between hospitals and immigrant communities, save some girls from undergoing disfiguring and life-threatening procedures in their native countries, and play a role in the eventual eradication of FGC. It might be more effective if federal and state laws enabled pediatricians to reach out to families by offering a ritual nick as a possible compromise to avoid greater harm.

Her er informasjon om hvordan du kan protestere på AAPs nye policy.