Kvinner og likestilling

Alarmerende økning i opphold på krisesentrene

20.12.06. Pågangen til Sunnmøre Krisesenter er doblet i forhold til i fjor. Situasjonen er alarmerende, konstaterer daglig leder Randi Strøm.

Til Sunnmørsposten.no forteller Strøm:

”Pågangen har økt med nesten 95 prosent. Vi hadde knappe 1 100 overnattingsdøgn i fjor, og rundt 2 000 døgn hittil i år,» og hun fortsetter: «Den psykiske volden er blitt verre og er mest utbredt. Og den kan være veldig grov. Det ser man flere eksempler på.»

Hun nevner drapstrusler mot kvinner, mot familien og trusler mot utenlandske kvinner om å bli sendt ut av landet. Omlag 60 prosent av kvinnene som oppsøker krisesenteret er utenlandske.

Også ved Telemark krisesenter er pågangen stor, og volden mot kvinner mer omfattende enn før, sier daglig leder Nina Fredin til Varden.no. De siste to ukene har tre kvinner kommet til Telemark Krisesenter fordi de er drapstruet. To av dem har rømt fra tvangsekteskap. Ifølge Fredin øker prosentandelen av innvandrerkvinner som brukere av senteret.